ES 02 [wydany: 1863]

w sprawie "giganta"

A propos du Géant

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

02.01
458

&

2002 W sprawie Giganta
Przeł. i przypis. opatrzył Andrzej Zydorczak; il. z różnych źródeł
Wydanie I
Kraków-Warszawa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne’a “Nautilus”, rok 2002 nr 2(22), s.7-10
[4] s., [7] il. cz.-b.; 21,3×14,8 cm

Nakład: 150 egz.