ES 05 [wydany: 1873]

Dwadzieścia cztery minuty w balonie

24 minutes en ballon

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

05.01
515

&

2005 Dwadzieścia cztery minuty w balonie
Przeł. [i przyp. opatrzył] Andrzej Zydorczak; il. z różnych źródeł
Wydanie I
Kraków-Warszawa: Biuletyn Polskiego Tow. Juliusza Verne’a „Nautilus”, 2005  nr 2(28), s. 22-25
[4] s., [7] il. cz.-b.; 21,3×14,8 cm
Nakład: 100 egz.
ISSN 1642-1833