Martin Paz

Martin Paz

Ilustracje: Jules-Descartes Férat 12/12

ilustracje - muzeum rodzinne: 11/11 (3 E. BRETON, 7 E. FOREST, 1 MUZEUM SZTUKI)

paz01.jpg (29553 bytes)

paz02.jpg (31608 bytes) paz03.jpg (34179 bytes)

paz04.jpg (29067 bytes)

paz05.jpg (33428 bytes)

paz06.jpg (22249 bytes)

paz07.jpg (31339 bytes)

paz08.jpg (30251 bytes) paz09.jpg (29449 bytes)

paz10.jpg (32125 bytes)

paz11.jpg (28458 bytes)

paz12.jpg (31874 bytes)

mart01.jpg (27346 bytes)
Ignace Merino, dyrektor Muzeum Sztuki w Limie 
Muzeum Sztuki

mart02.jpg (27916 bytes)
Kobiety z Limy 
na spacerze 
rys. E. Forest 
podług I. Merino
mart03.jpg (38159 bytes)
Pasterz indiański 
w ponczo
rys. E. Forest 
podług I. Merino

mart04.jpg (31846 bytes)

Sara w kościele św. Anny rys. E. Forest

mart05.jpg (22627 bytes)
Widok Plaza Mayor 
w Limie
rys. E. Breton 
podług I. Merino

 

mart06.jpg (26157 bytes)

Sara na przejażdżce 
z niewolnikiem Libertą
rys. E. Forest 
podług I. Merino

mart07.jpg (25932 bytes)

Święto Narcyzów w Limie
rys. E. Forest 
podług I. Merino

mart08.jpg (22237 bytes)
Tawerna spiskujących Indian
rys. E. Breton 
podług I. Merino
mart09.jpg (30125 bytes)
Na Święcie Narcyzów
Indianie i Murzyni
rys. E. Forest
podług I. Merino

mart10.jpg (26237 bytes)

Widok kąpieliska 
w Chorillos
rys. E. Breton 
podług I. Merino

mart11.jpg (30800 bytes)
Samacucca - taniec z Limy przy dźwiękach gitary i 
rys. E. Forest
podług I. Merino