ON 08 [napisane: 1854, wydane1991]

Oblężenie Rzymu

Le siÈge de rome

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

08.01
667

&

2016 Oblężenie Rzymu
W: „San Carlos i inne opowiadania” [San Carlos, Jédédias Jamet, czyli historia spadku, Małżeństwo pana Anzelma des Tilleuls, Oblężenie Rzymu, Frritt…! Flakk…!, Hrabia de Chanteleine]
Przeł. Bartłomiej Łopatka; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il.: Damian Christ; [wstęp] Andrzej Zydorczak; przypisy: Bartłomiej Łopatka, Andrzej Homańczyk, Andrzej Zydorczak; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda ¦l±ska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
6 opowiadań w 1 t.: 336 [3] s.; [40] il. cz.-b., [11] kart tabl. kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 49; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-64701-50-4, opr. tektur. lakier.