ON 13 [napisane: 1870, wydane 1985]

blaga

le humbug

Wersja oryginalna. Tekst zmieniony przez syna, Michela: patrz ON 13A

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE