ON 18 [wydane: 1884]

Frritt-Flacc

Frritt-Flacc

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

18.01
329

&

1989 Frritt-Flacc
Tł. Winicjusz Łachaciński
W odc. “ŻYCIE PABIANIC”,
R. 1989 nr 34 (1630) - 35 (1631)

18.02
386

&

1996 Fritt-Flacc
Tł. Winicjusz Łachaciński
Wyd. razem z: opow. “Przełamanie blokady” i esejem “Wspomnienia z dzieciństwa i młodości” patrz poz. ON 11.03

18.03
617

&

2013 Frritt-Flacc
w: „Kaprys doktora Oxa i inne opowiadania” [Mistrz Zachariasz, Frritt-Flacc, Dramat w przestworzach, Kaprys doktora Oxa, Gil Braltar, Przełamanie blokady, Dramat w Meksyku, Martin Paz, Buntownicy z „Bounty”, Zimowanie w lodach]
Patrz poz. ON 14.04

18.04
667

&

2016 Fritt...! Flakk...!
W: „San Carlos i inne opowiadania” [San Carlos, Jédédias Jamet, czyli historia spadku, Małżeństwo pana Anzelma des Tilleuls, Oblężenie Rzymu, Frritt…! Flakk…!, Hrabia de Chanteleine]
Przeł. Michał Godlewski; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il.: Damian Christ; [wstęp] Andrzej Zydorczak; przypisy: Bartłomiej Łopatka, Andrzej Homańczyk, Andrzej Zydorczak; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
6 opowiadań w 1 t.: 336 [3] s.; [40] il. cz.-b., [11] kart tabl. kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 49; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-64701-50-4, opr. tektur. lakier.