ON 23 [napisane: 1896, wydane 1991]

edom

edom

Wersja oryginalna. Tekst zmieniony przez syna, Michela: patrz ON 23A

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

23.01
510

&

2005 Edom
Tłum. [i przypisy] Andrzej Zydorczak; il. Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; kor. Krzysztof Czubaszek; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Tow. Juliusza Verne’a
Ruda ¦l±ska: skład, druk i opr. Andrzej Zydorczak
1 t.: 46[1] s.; [11] il. fiolet.; 1 mapka w tek¶cie; 21,0×14,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 20; Oryg. wersja opow. zmieniona następnie przez syna pisarza, Michela Verne’a, i opubl. pod tyt. Wieczny Adam (L’Eternel Adam) [wyd. polskie: Biblioteka Andrzeja, t. 11, Ruda ¦l±ska 2002] Tekst oryg. zamieszczony w: Bulletin de la Société Jules Verne, nr 100, 4 kwartał 1991 r.)
Nakład: 55 egz. numer.
ISBN 83-918322-6-0, opr. karton.