PN 02 [wydana 1878-80]

Odkrywanie Ziemi. Pierwsi eksploratorzy

Découverte de la Terre. Les Premiers explorateurs

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

02.01
521

&

2006-07 Odkrywanie Ziemi. Pierwsi eksploratorzy. Krzysztof Kolumb
Przekład [i przyp.] Andrzej Zydorczak; il. Leona Benetta oraz z różnych źródeł
Wydanie I
Warszawa: „Nautilus”, Biuletyn Polskiego Tow. Juliusza Verne’a, nr 29(1/06), s.17-30; nr 30(2/06), s. 15-29 ; nr 31-32(1-2/2007), s. 28-50
nr 29 [14] s., [8] il. cz.-b.; nr 30 [15] s, [9] il. cz.-b.; nr 31-32 [23] s., [11] il. cz.-b., 4 mapki; 21,3×14,8 cm
Nakład: 100 egz.
ISSN 1642-1833, opr. kartonowa