PO 01 [napisana: 1846-47, wydana 1991]

ksiądz w roku 1839

un prêtre en 1839

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE