PO 04 [wydana: 1863]

PIĘĆ TYGODNI W BALONIE

Cinq semaines en ballon

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

04.01
001

&

1863 Podróż powietrzna po Afryce
W odc. “GAZETA POLSKA”
nr 83-105, 108-115, 117-121, 124-132

04.01a
-

&

1863 Pięciotygodniowa podróż napowietrzna.
W odc. (2) w: „Dziennik Literacki”, wydawany we Lwowie, wychodzący we wtorki i piątki
nr 64 z 11 sierpnia i nr 65 z 14 sierpnia
wym.: 54×38 cm.
(Bardzo mocne streszczenie, ale zawierające fragmenty tłumaczenia wprost z dwóch ostatnich rozdziałów powieści)

04.02
13

&

1873 Pięciotygodniowa podróż balonem nad Afryką
Warszawa: Nakł. i dr. J[ózefa] Sikorskiego, Niecała Nr. 17
1 t.: [4],350 s.; [brak] il.; 17,8×12,0 cm
(Przedr. z GAZETY POLSKIEJ)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa (półskórek)

04.03
 

&

1892 Podróż balonem
Tł.: [brak danych]; [brak] il.
Bytom Górno-Ślązki: Nakł. Wydaw. “Katolik”
Czcionkami druk. “Katolika”
W odcinkach “Światło” R. VI nr 1-13, 15-21; s. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 61, 62, 63, 79, 80, 94, 95, 96, 110, 111, 112, 127, 128, 140, 142, 143, 144, 158, 159, 173, 174, 175, 176, 188, 189, 190, 191, 192, 206, 207, 208, 238, 239, 240, 252, 253, 254, 270, 271, 272, 285, 286, 287, 288, 301, 302, 303, 316, 317, 318, 319, 320, 334, 335, 336

04.04
83

&

1896 Pięć tygodni na balonie
z ill.
Waszawa: Nakł. Księg. Juljana Guranowskiego
[Warszawa]: Druk. E. Lubowskiego i S-ki, Szpitalna Nr. 10
1 t.: 303 s.; [4] k. tabl. ciemnogranat.; 17,5×11,7 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

04.05
118

&

1909 Pięciotygodniowa podróż balonem nad Afryką
Wyd. nowe z il. [na podst. il. Edouarde’a Riou]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk. W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],267 s.; [4] il. cz.-b.; 18,0×12,0 cm
(Pisma: Tom IV)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa i tekturowa [jedna z nich może odnosić się do wyd. z 1909, inna do z 1917?]

04.06
 

&

1917? Pięciotygodniowa podróż balonem nad Afryką
Wyd. nowe z il. [na podst. il. Edouarde’a Riou]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk. W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],267? s.; [4?] il. cz.-b.; 18,0?×12,0? cm
(Pisma: Tom IV; wprow. na podst. domyślnego spisu wydań Gebethnera – do sprawdz. w bibliografii wyd. Gebethnera i Wolffa)
Nakład: [brak danych]
Oprawa kartonowa i tekturowa [jedna z nich może odnosić się do wydania z 1909, inna do z 1917?]

04.07
142

&

1923 Balonem ponad Afryką czyli podróż z przygodami trzech anglików. wg. notatek d-ra Fergussona
(Dzieło nagr. przez Akademję Fr.); Nowy przekł. z fr.; [il. W. Lipiński]
Warszawa: Wydaw. “Argus”
[Warszawa]: Druk. sukc. T. Jankowskiego, ul. Wspólna 54
1 t.: 240 s.; [5] il. cz.-b.; 17,8×12,7 cm
(Ilustrowana Bibljoteka dla Młodzieży)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

04.08
255

&

1960 Pięć tygodni w balonie
Tł. Maria Zajączkowska; il. [Edouarde’a] Riou i [Henriego] de Montauta reprod. z wyd. J. Hetzel et Cie, Paris; okł., wykl. i s. tytuł. proj. Waldemar Andrzejewski
Wydanie I [po 1945 r.]
Warszawa: Instytut Wydawniczy “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
1 t.: 343,[1] s.; [63] il. cz.-b.?; 21,0×14,5 cm
Nakład: 20 000 + 260 egz.
Opr. tekturowa

04.09
273

&

1968 Pięć tygodni w balonie
Tł. Maria Zajączkowska; il. [Edouarde’a] Riou i [Henriego] de Montauta reprod. z wyd. J. Hetzel et Cie, Paris; okł. , wykl. i s. tytuł. proj. Waldemar Andrzejewski
Wydanie II
Warszawa: Instytut Wydawniczy “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45
1 t.: 326,[2] s.; [63] il. cz.-b.; [brak wykl.]; 20,4×14,5 cm
Nakład: 60 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

04.10
293

&

1975 Pięć tygodni w balonie
Tł. Maria Zajączkowska; il. [Edouarde’a] Riou i [Henriego] de Montauta repr. z wyd. J. Hetzel et Cie, Paris; okł. i s. tytuł. proj. Waldemar Andrzejewski
Wydanie III
Warszawa: Instytut Wydawniczy “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa
1 t.: 298,[2] s.; [63] il. cz.-b.; 20,7×14,5 cm
Nakład: 80 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

04.11
312

&

1986 Pięć tygodni w balonie
Przeł. Maria Zajączkowska; okł. i s. tytuł. proj. Hanna Stańska; red. techn. Alicja Kamińska; kor. Hanna Kraszewska; [wstęp Danuta Bieńkowska]
Wydanie IV
Łódź: Wydaw. Łódzkie
Łódź: Prasowe Zakł. Graf. RSW “Prasa-Książka-Ruch”, ul. Armii Czerwonej 28
1 t.: 355,[1] s.; [brak] il.; 16,3×11,5 cm
(Trzy wieki kultury europejskiej)
Nakład: 99 650 + 350 egz.
ISBN 83-218-0477-2, opr. kartonowa

04.12
378

&

1996 Pięć tygodni w balonie
Oprac., wstęp i kor. Michał Felis i Andrzej Zydorczak; proj. okł. Jerzy Kurczak
Wydanie X [od pocz.]
[Pruszków]: Oficyna Wydaw. “Ajaks”, [Focha 23]
Warszawa: łamanie i oprac. techn. COMPTEXT
1 t.: 218,[1] s.; [brak] il.; 20,0×14,0 cm
(Przyg. na podst. wyd. Pięciotygodniowa podróż balonem nad Afryką Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków: G. Gebethner i Spółka 1909, Kraków: Druk. W. L. Anczyca i Spółki)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-85621-96-2, opr. kartonowa

04.13
422

&

2000 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Tatarska 9
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 175,[1] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka trasy przed s. tyt.; 20,3×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV)
Nakład: [5000]
ISBN 83-7220-179-X, opr. kartonowa

04.14
460

&

2002 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udostępnione dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka trasy przed s. tyt.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV; brak r. wyd.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-179-X, opr. kartonowa

04.15
488

&

2004 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udostępnione dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka trasy przed s. tyt.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-456-X, opr. kartonowa

04.16
504

&

2005 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [4]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka trasy przed s. tyt.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-456-X, opr. kartonowa

04.17
517a

&

2005 Pięć tygodni w balonie
Il. na okł. Joanna Dzierzbicka; proj. oprac. graf. okł. Joanna Dzierzbicka
Olsztyn: Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5
Wydanie [1, właśc. 5 w tym tł.]
Brzoza k. Bydgoszczy: druk i opr. Zakł. Graf. im KEN S.A.,
1 t.: 167,[2] s. + 7 inseratów reklam. wydaw. gazet; [brak] il.; 20,2×14,4 cm
((Seria "Kolekcja „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”:
Najpiękniejsza literatura młodzieżowa Nr 3 [tekst oprac. przez Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. (wyd. z 2000 roku) na podst. anonim. tł. z 1873 r.] Dodatek z dnia 13.12.2005 r. do „Gazety Olsztyńskiej” Nr 231 (18311) oraz „Dziennika Elbląskiego” Nr 231 (17368))
Nakł.: [brak danych]
ISBN 83-922921-3-8, oprawa papier.

04.18
518

&

2006 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; proj. graf. serii Mariusz Pająk; il. na okł. Artur Janicki; oprac. graf. okł. Mariusz Pająk; skład i łam. Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [6]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[3] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka przed s. tyt.; 21,0×14,7 cm
[Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV]
Nakład: [brak banych]
ISBN 83-7435-114-4, opr. tekturowa lakierowana

04.19
528

&

2007 Pięć tygodni w balonie
Redakcja Edyta Wygonik; projekt graficzny serii Mariusz Pająk; ilustracja na okładce Zbigniew Seweryn; opracowanie graficzne okładki Agnieszka Łakoma; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; ryciny autorstwa Edouarde’a Riou zostały udostępnione dzięki uprzejmości pana Andrzeja Zydorczaka
Wydanie [7]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka przed stroną tytułową; 21,0×14,8 cm
[Tekst opracowany przez zespół redakcyjny Wydawnictwa Zielona Sowa  na podst. anonimowego tłumaczenuia z 1873 roku; na ostatniej stronie informacja Krzysztofa Czubaszka o PTJV]
Nakład: [brak banych]
ISBN 978-83-7435-351-9, oprawa tekturowa lakierowana

04.20
533

&

2007 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; skład i łam. Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [8]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 5A
Kraków: [Druk. „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka przed s. tytuł.; 20,5×14,5 cm
([Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1873 r.]; na ost. s. inf. K. Czubaszka o PTJV)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-542-1, opr. kartonowa

04.21
539

&

2008 Pięć tygodni w balonie
Przełożyła Elżbieta Kulicka; proj.okł. Sylwia Martyna; zdj. na okł. Tony Ashaby; red. Katarzyna Pawłowska; red. techn. Anna Troszczyńska; kor. Barbara Pigłowska-Stawowa; łam. Ewa Wójcik
Wydanie [1]
Warszawa: Prószyński i S-ka
Kraków: Druk. Wydawnicza im. W. L. Anczyca
1 t.: 276,[1] s., [brak] il.; 20,0×14,2 cm
(Pamięci Steve’a Fosseta)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7469-652-4, oprawa kartonowa

04.22
559

&

2009 Pięć tygodni w balonie: Podróż odkrywcza trzech Anglików po Afryce
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. Anna Wojciechowska; kor. Katarzyna Kierejsza; il. Édouard Riou i Henri de Montaut ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; przyp. A. Zydorczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: druk i oprawa Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
1 t.: 337, [2] s. [55] il. cz.-b.; 20,5×13,3 cm
(Na przedniej okł.: [seria] Podróże z Verne’em), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Serię „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Z morzem w tle” –  II odcinek serii art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-235-5, oprawa tekturowa lakierowana

04.23
560

&

2009 Pięć tygodni w balonie: Podróż odkrywcza trzech Anglików po Afryce
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. Anna Wojciechowska; kor. Katarzyna Kierejsza; il. Édouard Riou i Henri de Montaut ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio Projektowe 2to2 Paweł Dąbrowski; przyp. A. Zydorczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: druk i oprawa Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
1 t.: 337, [2] s. [55] il. cz.-b.; 20,5×13,3 cm
(Na przedniej okł.: [seria] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Serię „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Z morzem w tle” –  II odcinek serii art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-315-4, oprawa tekturowa lakierowana

04.24
588

&

2010 Pięć tygodni w balonie
Oprac. i uwspółcześnienie tekstu na podst. wyd. z 1909 r. [wydaw. Gebethner i Wolff]: Bożenna Chicińska; z barwnymi il. [Édouard Riou i Henri de Montaut] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; il. Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; makieta Bernhard Heun, Rüssingen; proj. okł. Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; przyg. do wersji polskiej HPS
Wydanie [1 klubowe]
Warszawa: Wydawnictwo KDC (Klub Dla Ciebie)
1 t.: 208 s. [76] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
(Wyd. specjal. dla Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. sp. k., [z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-258-0344-5, opr. tektur. lakier.

04.25
638

&

2015 Pięć tygodni w balonie
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z XIX wieku; [ilustracje w tekście Édouard Riou i Henri de Montaut, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 283, [1] s. [20] il. cz.-b., jedna mapka na dwóch stronach; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 13)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 12] 978-83-282-0254-2, oprawa płócienna

04.26
646

&

2015 Pięć tygodni w balonie. Podróż odkrywcza trzech Anglików po Afryce
Przeł. i przyp. opatrzył Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. Édouard Riou, Henri de Montaut; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 369,[3] s.; [75] il. cz.-b., [4] karty tablic. kolor.; jedna mapka na dwóch s.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 46; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-64701-41-2, opr. tektur. lakier.

04.27
717

&

2017 Pięć tygodni w balonie. Podróż odkrywcza trzech Anglików po Afryce
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Édouard Riou, Henri de Montaut (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 369 s.; 80 ilustracji cz.-b., jedna mapka; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 5; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 300 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-48-9 (tom 5), oprawa tekturowa foliowana