PO 06 [wydana: 1864-1865]

Podróże i przygody kapitana Hatterasa

Voyages et aventures du capitaine Hatteras

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

06.01
2

&

1865 Podróż do Bieguna Północnego: Przygody kapitana Hatterasa [część 1]
W odc. “GAZETA POLSKA”
Rok 1865
nr 197-199, 202-204, 209-211, 213-215, 218-220, 222, 224-227, 232, 234, 236, 238-246, 248, 251-253, 255-257, 258, 260-263, 265-269, 271-272, 274-275, 278-285

06.02
3

&

1865-66 Podróż do Bieguna Północnego: Przygody kapitana Hatterasa; Część 2: Pustynia lodowa
W odc. “GAZETA POLSKA”
Rok 1865
nr 286, 288-290, 292, 295-296; Rok 1866 nr 1-2, 4, 6, 8-9, 11-12, 14-15, 18-21, 27-30, 32, 34-38, 40-41, 44-45, 48-53, 55-57, 59-60, 62, 66

06.02
26

&

1876 Podróż do Bieguna Północnego [Część 1 i 2]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa
[Warszawa]: W druk. Józefa Sikorskiego, ul. Niecała 11
2 cz.: ([2],366; [2],357) s.; [brak] il.; 16,1×11,2 cm
(Przedruk z “GAZETY POLSKIEJ”)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

06.03
86

&

 

1896 Pustynia lodowa [część 2]
Z ill.
Warszawa: Nakł. Księg. Juliana Guranowskiego
[Warszawa]: Druk. Tow. Komandytowego, St. J. Zaleski i Co., Złota 3
1 t.: [4],311,[1] s.; [3] karty tabl. granat.; winiety; 18,0×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

06.04
-

&

 

1896 Pustynia lodowa [część 2]
Z illustracjami
Warszawa: Nakład księgarni Juljana Guranowskiego
[Warszawa]: Druk Tow[arzystwa] Kom[andytowego], St. J. Zaleski & Co., Złota 3
1 t.: [4],311,[1] s.; [3] karty tabl. granat.; winiety 17,5×11,7 cm
[Istnieje też okładka bez napisu: Nakład księgarni Juljana Guranowskiego o wymiarach 18,0×11,5 cm, czyli osobne wydanie (z lewej)]
Nakład: [brak danych]
Oprawa ppł.

06.05
98

&

1900 Do Bieguna Północnego [część 2]
Najnowsze opow. o krainie lodowców. Dla młodzieży.
Warszawa: Nakład Druk. i Litogr. L[eopold] Szyller i Syn, ul. Nowy Świat 16
1 t.: 120 s.; [1] k. tabl.; 16,5?×12,0? cm
(5 książek za rubla dla młodzieży. Seria 2, nr 3)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

06.06
127

&

1910 Pustynia lodowa [część 2]
[il. Edouarda Riou]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],295,[2] s.; [4] il. cz.-b.; 17,5×11,7 cm
(Pisma: Tom X)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i papierowa

06.07
 

&

1917? Pustynia lodowa [część 2]
[il. Edouarda Riou]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa (filie w Lublinie i Łodzi); Poznań: M[arian] Niemierkiewicz; Kraków: G[ustaw] Gebethner i S-ka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],295,[2] s.; [4] il. cz.-b.; 18,0×11,7? cm
(Pisma: Tom X; wprowadzono na podst. domyślnego spisu wydań Gebethnera – do sprawdzenia w bibliografii wydań Gebethnera i Wolffa, informacje bardzo niepewne)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i kartonowa

06.08
160

&

1925 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
Warszawa: Druk. “Grafia”, ul. Nowolipki 22
1 t.: 174 s.; [brak] il.; 18,0×13,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa

06.09
170

&

1928 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
[Warszawa]: Druk. B-ci Wójcikiewicz
1 t.: 174 s. [4] k. tabl. cz.-b. ; 17,0×12,2 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa

06.10
170

&

1928 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
[Warszawa]: Druk. B-ci Wójcikiewicz
1 t.: 174 s. [3] k. tabl. cz.-b. ; 16,5×11,3 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa

06.11
171

&

1928 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
[Warszawa]: Druk. “Grafia”, ul. Nowolipki 22
1 t.: 174 s.; [4?] k. tabl.; 17,0?×12,2 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

06.12
181

&

1930 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
[Warszawa]: Zakł. Graf. “Feniks”
1 t.: 174 s.; [brak] il.?; 17,0?×12,0? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

06.13
182

&

1930 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
[Warszawa]: Druk. [S.] Sikora
1 t.: 174 s.; [brak] il.?; 17,0?×12,0? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

06.14
198

&

1932 Wśród lodów polarnych [część 2]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Podróży
[Warszawa]: Druk. “Floryda”
1 t.: 174 s.; [brak] il.; 17,5×12,5 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa papierowa

06.15
201

&

1932 Wśród lodów polarnych [część 2]
Z il. [E. Riou? i Aleksander Krakowski]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda”, Leszno 65
1 t.: 174 s.; [4] k. tabl. cz.-b.; 18,4×12,0 cm
(na s. tytuł. napis: Warszawa 1932. / Nakładem Księgarni J. Przeworskiego)
Nakład: [1 000?] egz.
Opr. tekturowa

06.16
 

&

1932 Wśród lodów polarnych [część 2]
Z il. [E. Riou? i Aleksander Krakowski?]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda”
1 t.: 174 s.; [4] k. tabl. cz.-b.; 18,5×12,3 cm
(na s. tytuł. napis: Warszawa / Nakładem Księgarni J. Przeworskiego / 1932)
Nakład: [1000] egz.
Opr. tekturowa

06.17
 

&

1933 Wśród lodów polarnych [część 2]
Z il. [E. Riou? i Aleksander Krakowski?]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda” Leszno 65
1 t.: 174 s.; [4] k. tabl. cz.-b.; 18,3×12,5 cm
(na s. tytuł. napis: Nakładem / Księgarni J. Przeworskiego / Warszawa)
Nakład [1000] egz.
Opr. tekturowa

06.18
 

&

1936? Wśród lodów polarnych [część 2]
Z il. [E. Riou? i Aleksander Krakowski?]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda” Leszno 65
1 t.: 174 s.; [4] k. tabl. cz.-b.; 18,4×12,3 cm
(na s. tytuł. napis: Nakładem Księgarni J. Przeworskiego / Warszawa)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

06.19
213

&

1938 Wśród lodów polarnych [część 2]
Z il. [E. Riou? i Aleksander Krakowski?]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Zakł. Graf. “FENIKS”
1 t.: 174 s.; [3] k. tabl. cz.-b.; 18,4×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

06.20
345

&

1991 Wśród lodów polarnych [część 2]
Proj. okł., s. przedtytuł. i tytuł. Katarzyna Fiodorow
Gdynia: [Wydaw.] “Inicjatywa”
Olsztyn: Olsztyńskie Zakł. Graf. im. Seweryna Pieniężnego, ul. Towarowa 2
Gdynia: skład komputer. “Inicjatywa”, ul. Inżynierska 121
1 t.: 96 s.; [brak] il.; 20,3×14,4 cm
(Oprac. na podst. wyd. przedwojen.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-900005-2-0, opr. kartonowa

06.21
499

&

 

2005 Podróż do środka Ziemi i Wśród lodów polarnych
Oprac. Małgorzata Ekiert, Krzysztof Kłos [ „Podróż do środka Ziemi” na podst. wyd. J. Sikorskiego z r. 1897; „Wśród lodów polarnych” na podst. wyd. z lat 30-tych XX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Polskie Media AMER.COM SA
Inowrocław: przygot. do druku: ARTPRESS; druk i oprawa DRUK-INTRO SA
2 pow. w 1 t. („Podróż do środka Ziemi” – s. 7-213, „Wśród lodów polarnych” – s. 215-324); 326 [2] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria]: Bestsellery Literatury nr 76)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7385-571-8, opr. tekturowa, skóropodobna

06.22
550

&

 

2008 Podróż do środka Ziemi i Wśród lodów polarnych [część 2]
Opracowanie Małgorzata Ekiert, Krzysztof Kłos [ „Podróż do środka Ziemi” na podstawie wydania J. Sikorskiego z roku 1897; „Wśród lodów polarnych” na podstawie wydania z lat 30-tych XX wieku]
Wydanie [2]
Warszawa: Polskie Media AMER.COM SA
Inowrocław: przygotowanie do druku: ARTPRESS; druk i oprawa DRUK-INTRO SA
2 powieści w 1 t. („Podróż do środka Ziemi” – s. 7-213, „Wśród lodów polarnych” – s. 215-324); 326 [2] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria: Bestsellery Literatury nr 76])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7385-571-7 [numer naklejony na na oprawę z cienkiej folii, w której książka była sprzedawana], oprawa tekturowa, skóropodobna

06.23
594

&

 

2011 Przygody kapitana Hatterasa
Przełożył: Andrzej Zydorczak; ilustracje [Edouard] Riou [i Henri de Montaut]; ze wstępem Marka Kamińskiego; projekt graficzny i typograficzny: Joanna Kurowska (Pracownia, Gdańsk, ul Sąsiedzka 2); przypisy Andrzej Zydorczak; redakcja tekstu i tłumaczenie z ang. przypisów W. Butchera: Krzysztof Czubaszek
Gdańsk: Instytut Marka Kamińskiego Sp. z o.o., Ul. Grunwaldzka 212
Białystok: druk i oprawa Białostockie Zakłady Graficzne SA
1 t.: 467,[1] s.; [122] il. cz.-b. i w odcieniach niebieskiego, 3 mapki w tekście; 25,5×17,8 cm
(Seria wydawnicza „Biblioteka Marka Kamińskiego” [tom 1]; wydano we współpracy z Polskim Towarzystwem Juliusza Verne’a)
Nakład: [5 000 egz.]
ISBN 978-83-929787-1-8, ISBN serii wydawniczej 978-83-929787-2-5; opr. półpłócienna

06.24
632

&

 

2015 Podróż do bieguna północnego (część 1 i 2)
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie Gebethnera i Wolffa z 1876 roku; [ilustracje w tekście Édouard Riou i Henri de Montaut na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych], skład: Horyzont Henryk Sułek
2 t.: 251s.,[1], [18] il. cz.-b.; 251,[1], [22] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 7 i TOM 8)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 7] 978-83-282-0248-1, ISBN [tomu 8] 978-83-282-0249-8, oprawa płócienna

06.25
698

&

2017 Przygody kapitana Hatterasa
Przełożył Andrzej Zydorczak; redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Édouard Riou i Henri de Montaut; przypisy Andrzj Zydorczak i William Butcher [za zgodą autora przetłumaczył Krzysztof Czubaszek] [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 t.: Anglicy na biegunie północnym 313,[6] s.; [134] ilustracji cz.-b., 3 karty tablicowe kolorowe, 1 podwójna mapka; Pustynia lodowa 310,[5] s.; [131] ilustracji cz.-b., 3 karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 57 i Tom 58; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-78-8 (całość) , 978-83-64701-79-5 (część pierwsza), 978-83-64701-80-1 (część druga)  oprawa tekturowa lakierowana