PO 09 [wydana: 1865-1867]

Dzieci kapitana Granta

Les enfants du capitaine Grant

Powieść trzytomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

09.01
6

&

1868 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantastyczno-naukowa przez Juljusza Verne
W odc. “GAZETA POLSKA”
nr 13-20, 31-42, 50-55, 58-63, 70-78, 80-97, 111-121, 128-135

09.02
29

&

1876 Dzieci kapitana Granta
Warszawa: Nakł. H. Stano i F. Stoppelle
3 tomy w 1; po 130 s.
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

09.03
35

&

1877 Dzieci kapitana Grant’a
Podróż fantast.-nauk.; T. 1-3
Warszawa: Druk. J[ózefa] Sikorskiego, ul. Niecała 11
3 t.: ([2],323; [2],319; [2],280) s.; [brak] il.; 17,0×11,2 cm
(przedruk z “GAZETY POLSKIEJ”)
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa

09.03

09.04
93

&

1898 Dzieci kapitana Grant’a
Podróż fantast.-nauk..; Trzy tomy w jednym.
Warszawa: Nakł. i druk Józefa Sikorskiego, ul. Warecka 14
3 tomy w 1: [6],488 s.; [brak] il.; 19,3?×13,1? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa? (okł. ściągnięta z internetu)

09.05a
125

&

1910 Między niebem i ziemią
Podróż fantast.-nauk., z licznemi ill., wg opow. „Dzieci kapitana Granta.”; [część il. autor. Edouarde’a Riou, część nieznanego autora]
Mikołów, Warszawa: Nakł. Karola Miarki
[Mikołów: Druk. Karola Miarki]
3 t. w 50 z.: (t. 1 Ameryka Południowa 333? s., [48] il. cz.-b.; t. 2 Australia 325 ? s., [40] il. cz.-b.; t. 3 Oceania 292 ? s., [41] il. cz.-b.); 19,8×13,0 cm
(Książka ukazała się w 50 z., wychodzących co tydzień, taka sama wielobarwna okł. z.; na pocz. każdego t. Wstęp)
Nakł.: [brak danych]
Opr. papier.

09.05b
-

&

1910 Między niebem i ziemią
Podróż fantast.-nauk., z licznemi ill., wg opow. „Dzieci kapitana Granta.”; [część il. autor. Edouarde’a Riou, część nieznanego autora]
Mikołów, Warszawa: Nakł. K[arola] Miarki, S-ki. Wydaw. z ogr. poręką
[Mikołów: Druk. Karola Miarki]
3 t. w 1: (t. 1 Ameryka Południowa 333,[1] s., [48] il. cz.-b.; t. 2 Australia 325,[1] s., [40] il. cz.-b.; t. 3 Oceania 292 s., [41] il. cz.-b.); 19,8×13,0 cm
(Na pocz. każdego t. Wstęp)
Nakł.: [brak danych]
Opr. płóc.??
 

09.05c
-

&

1913-14 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantastyczno-naukowa
W odc. „GAZETA GDAŃSKA”
1913 (R. XXIII): nr ?? (razem 23 odcinki), 1914 (R. XXIV): 1(24), 2(25), 3(26), 4(27), 7(28), 9(28), 12(29), 14(30), 15(31), 16(32), 17(33), 18(34), 19(35), 20(36), 21(37), 22(37), 24(39), 25(40), 26(41), 27(42), 28(43), 30(43), 31(44), 33(45), 35(46), 36(47), 37(48), 38(48), 39(49), 40(50), 41(51), 42(52), 43(53), 44(54), 45(54), 46(54), 47(55), 48(57), 49(57),  50(59), 51(60), 52(61), 53(62), 55(??), 56(64), 57(65), 59(65), 60(66), 61(67), 62(68), 63(70), 64(71), 65(72), 66(73), 67(74), 68(75), 69(76), 70(77), 72(79), 74(80), 75(81), 77(82), 80(83), 81(84), 84(85), 85(86), 87(86), 92(87), 93(87), 94-99 (???), 100(88),   (razem w 1914 roku  69 odcinków, przy czym ostatni ostatni odcinek (88) ukazał się 20.08.1914; prawdopodobnie wydawanie powieści przerwano ze względu na trwającą I Wojnę Światową).
[Każdy odcinek rozpoczynał się pełnym tytułem utworu. Nie zamieszczono żadnych ilustracji. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej (różne fragmenty części drugiej: Australia) tekst pochodzi z wydania Karola Miarki w Mikołowie z 1910 roku].

09.06
 

&

1918 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantastyczno-naukowa, trzy tomy w jednym; [ilustracje Edouarde’a Riou]
Wydanie [1]
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań: Nakład: Gebethnera i Wolffa ???
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
3 tomy w 1: 488 s.; [brak?] il.; 11,0×12,5 cm
()
Nakład: [brak danych]
Oprawa?

09.07
 

&

1921 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantastyczno-naukowa, trzy tomy w jednym; [ilustracje Edouarde’a Riou]
Wydanie 2
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań: Nakład: Gebethnera i Wolffa
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
3 tomy w 1?: 604 s.; [brak?] il.; ? cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa ?

09.08
146

&

1924 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantast.-nauk., trzy tomy w jednym; [il. Eduarde Riou]
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
3 tomy w 1: [2],592,[III] s.; [20 il. cz.-b.; 20,7×13,6 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

09.08a
-

&

1924 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantast.-nauk., trzy tomy w jednym; [il. Eduarde Riou]
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
3 tomy w 1: [2],592,[III] s.; [20 il. cz.-b.; 21,0×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. półpłócienna

09.09
151

&

1925 Między niebem i ziemią
Podróż fantast.-nauk. z licznemi il., wg opow. „Dzieci kapitana Granta”;
[cz. il. autorstwa Edouarde’a Riou]
Mikołów, Woj. Śl[ąskie]: Nakł. K[arola] Miarki, Spółki Wydaw.
z ogr. poręką
[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 Ameryka Południowa; cz. 2 Australja; cz. 3 Oceanja)];
540 s.; [129] il. cz.-b; 22,2×14,3 cm
(Przed każdą cz. wstęp [wydaw.])
Nakł.: [brak danych]
Opr. półpł.

09.10
 

&

1925? Dzieci Kapitana Grant’a
Przygody trzech rozbitków z licznemi il., [część il. autor. Edouarde’a Riou, cz. nieznanego autora]
Warszawa: Nakł. Wydaw. „Bibloteka (sic!) dla Młodzieży”
[Mikołów]: Czcionkami Karola Miarki, Sp[ółki] z ogr[aniczoną] por[ęką] w Mikołowie
[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 Ameryka Południowa; cz. 2 Australja; cz. 3 Oceanja)]; 540 s.; [129] il. cz.-b; 19,0×12,0 cm
Nakł.: [brak danych]
Opr. płóc.

09.10a
167a

&

1927-1929 Na drugiej półkuli Ziemi. W poszukiwaniu rozbitków. Powieść fantastyczno-naukowa
Przez Juljusza Verne [brak il.]
W odc. “Pielgrzym” – czasopismo ukazujące się trzy razy w tygodniu w Pelplinie
216 odcinków (właściwie 218, ponieważ niektóre numery zostały powtórzone) od 23 czerwca 1927 do 12 lutego 1929
Rok 1926 (R. 59) numer czasopisma, w nawiasie nr odcinka: 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 80(5), 81(6), 82(7), 83(8), 84(9), 85(10), 86(11), 87(11), 88(12), 89(13), 90(13), 91(19), 92(15), 93(16), 94(17), 95(18), 96(19), 97(20), 98(21), 99(22), 100(23), 101(24), 102(29), 103(26), 104(27), 105(28), 106(29), 107(30), 108(31), 109(32), 111(33), 112(34), 113(39), 115(36), 116(37), 117(38), 118(39), 119(40), 120(41), 121(42), 123(43), 124(44), 125(55), 126(46), 127(47), 129(48), 130(49), 131(50), 132(51), 133(52), 134(53), 135(54), 136(55), 138(56), 139(57), 140(58), 141(59), 142(60), 143(61), 144(62), 145(63), 146(64), 147(65), 148(66), 149(67), 150(68), 151(69), 152(70), 153(71), 155(72), 156(73), 157(74); Rok 1928 (R. 60): 2(75), 3 (76) – tytuj podtytuł Australja, 4(77), 5(78), 6(79), 8(80), 9(81), 10(82), 11(83), 12(84), 14(85) 15(86), 16(87), 17(94), 18(89), 19(90), 20(91), 21(92), 22(93), 23(94), 24(95), 25(96), 28(97), 29(98), 30(??), 31(100), 32(101), 34(102), 35(103), 36(104), 37(105), 38(106), 39(107), 40(108), 42(109), 43(110), 45(111), 46(112), 48(113), 49(114), 51(115), 52(116), 54(117), 55(118), 57(119), 58(120), 60(121), 61(122), 63(123), 64(124), 66(125), 67(126), 69(127), 70(128), 72(129), 73(130), 75(131), 76(132), 78(133), 79(134), 81(135), 82(136), 84(137), 85(138), 87(139), 88(140), 90(141), 93(143), 94(143), 96(144), 99(145), 100(146), 102(147), 105(148), 106(149) – w tym podtytuł: Ocenja, 107(150), 108(151), 109(152), 110(153), 111(154), 112(155), 113(156), 114 (157-158), 115(159), 116(160), 117)161), 118(162-163), 119(164) – w tym streszczenie powieści, 120(165), 121(165), 122(166), 123(167), 124(168-169), 125(70), 126(171), 127(172), 128(173), 129(174), 130(175), 131(175), 132(177), 133(178), 134(179), 135(180), 136(181), 137(182), 138(183), 139(184), 140(185), 141(186), 142(187), 143(188), 144(189), 145(190), 146(191), 147(192), 148(193), 149(194), 150(195), 151(196), 152(197), 153(198), 154(199); Rok 1929 (R. 61): 1(199), 2(200), 3(201), 4(202), 5(203), 6(204), 7(205), 8(206), 9(207), 10(208), 11(209), 12(210), 13(211), 14(212), 15(213), 17(214), 18(215), 19(216).
Opr. tekturowa

09.11
172

&

1929 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantast.-nauk.; trzy tomy w jednym; [il. Edouarde’a Riou]
Wydanie 3
Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Warszawa: Zakł. Graf. “Nasza Drukarnia”, ul. Sienna 15
3 t. w 1: 467 s.; [20] il. cz.-b.; 23,0×15,2 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

09.12
179

&

1930 Dzieci kapitana Granta
Podróż naokoło świata; oprac. Wiktor Mirecki; [il. E. Riou (reprod. z wyd. fr.)]
Łódź: Nakł. “Książnicy Nowości”
Łódź: Tłocznia “Libertas” Sp[ółka] z o. odp., ul. Piotrkowska 86
[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 Ameryka Południowa, cz. 2 Australja, cz. 3 Ocean Spokojny)]; 315,[3] s.; [16] il. cz.-b.; 19,8×14,3 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna, różne kolory i napisy

09.12

09.13
215

&

1939 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantast.-nauk.; trzy tomy w jednym; [il. Edouarde’a Riou
(reprod. z wyd. fr.); il. na obw. W. Chmielewski]
Wydanie 4
Warszawa: Nakładem Księgarni J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Zakł. Graf. “FENIKS”
3 t. w 1: 463,[1] s.; [19] il. cz.-b.; 22,0×15,8 cm (dla oprawy kartonowej); 23,0×15,2 (dla oprawy płóciennej)
(Na okł. w opr. karton.: Drukarnia “Progress”)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa z obw., prawdopod. też tekturowa z il. taką jak na obw. (pokazano  obw.); oprawa płócienna czerwona i niebieska z samym tytułem utworu w kolorze złota (pokazano okł. nieb. – pierwsza z lewej)

09.14
220

&

1947 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantast.-nauk.; 3 tomy w jednym; okł. i rys. w tekście proj. artysta malarz Al[eksander] Krakowski
Wydanie 5
Warszawa: Nakł. Księg. J. Kubickiego
Poznań: Spółdz. Wydaw. “Wiedza”, druk. nr 10
3 t. w 1: 466,[1] s.; [19] il. cz.-b; 22,0×16,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

09.15
225

&

1949 Dzieci kapitana Granta
Podróż fantast.-nauk.; okł. i rys. w tekście proj. artysta malarz Al[eksaneder] Krakowski
Wydanie 6
Warszawa: Wydaw. J. Kubickiego
Warszawa: Druk. Krakowska W. Grzelak i Spółka
1 t.: 521,[3] s.; [19] il. cz.-b.; 21,8×15,8 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

09.16
229

&

1950-52 Dzieci kapitana Granta
Przeł. z j. fr. Izabela Rogozińska; il. M[ieczysław] Kościelniak [t. 1 i 3]; T[adeusz] Zarzycki [t. 2], obw. proj. Zbigniew Rychlicki; objaśn. Michał Sumiński
Wydanie I
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Chorzów: Druk. “RSW Prasa”, Plac 1 Maja 17
3 t.: (246,[2] s., [10] il. cz.-b.; 248,[1] s., [10] il. cz.-b.; 207,[2] s., [10] il. cz.-b.); 20,6×14,5 cm
Nakład: 10 000 + 500 egz. [t. 1 i 2], 10 000+300 egz. [t. 3]
Opr. kartonowa, obw. (obwoluta ładna do skanowania w egzemplarzu BN II 108.752)

09.16

             

09.17
232

&

1952 Dzieci kapitana Granta
Przeł. z j. fr. Izabela Rogozińska; il. T[adeusz] Zarzycki [cz. 2] i M[ieczysław] Kościelniak [cz. 1 i 3]; okł. proj. Z[bigniew] Rychlicki; red. M. Wadecki
Wydanie II [popraw.]
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Zakł. Graf. “RSW Prasa”
2 t.: (444,[4], [16] il. cz.-b.; 357,[2]) s.; [14] il. cz.-b.; 20,0×13,2 cm
(Biblioteka Prasy, nr 69-70)
Nakład: 140 500 + 125 egz.
Opr. kartonowa

09.18
237

&

1954 Dzieci kapitana Granta
Przeł. z j. fr. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak [tom I i III], Tadeusz Zarzycki [tom II]; okł. proj. Tadeusz Jodłowski; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; oprac. red. i objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie III popraw.
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Toruń: Toruńskie Zakł. Graf., ul. Rabiańska 15/17
3 t.: (242,[2] s., [10] il. cz.-b., [1 mapka]; 241,[2] s., [10] il. cz.-b., [1 mapka]; 207,[4] s., [10] il. cz.-b., [1 mapka]); 20,8×15,0 cm
Nakład: 30 000 + 176 egz.
Opr. tekturowa

09.18

09.19
238

&

1954 Dzieci kapitana Granta
Przeł. z j. fr. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Zbigniew Rychlicki; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; oprac. red. i objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie III popraw. [właśc. IV, na nowo popraw.]
Warszawa: Państ. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Październikowej
3 t.: (261,[2] s., [10] il. cz.-b., [1 mapka]; 257,[2] s., [10] il. cz.-b., [1 mapka]; 225,[2] s., [10] il. cz.-b., [1 mapka]); 19,8×13,0 cm
Nakład: 50 000 + 176 egz.
Opr. kartonowa

09.19

09.20
251

&

1959 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il.: Mieczysław Kościelniak [cz. I i III], Tadeusz Zarzycki [cz. II]; obw. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie V
Warszawa: Państ. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Październikowej
[3 cz. w 1 t.]: 679,[1] s.; [30] il. cz.-b.; [3 mapki] 20,8×14,5 cm
Nakład: 40 000 + 253 egz.
Opr. tekturowa, obw.

09.21
265

&

1966 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il.: Mieczysław Kościelniak [cz. I i III], Tadeusz Zarzycki [cz. II]; obw. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie VI
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Gdańsk: Gdańskie Zakł. Graf.
[3 cz. w 1 t.]: 611,[1] s.; [30] il. cz.-b.; [3 mapki]; 21,0×15,0 cm
Nakład: 20 000 + 235 egz.
Opr. tekturowa, obw.

09.22
273

&

1968 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il.: Mieczysław Kościelniak [cz. I i III], Tadeusz Zarzycki [cz. II]; okł. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie VII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Krakowska Druk. Prasowa, Wielopole 1
[3 cz. w 1 t.]: 583,[1] s.; [25] il. cz.-b.; 22,0×15,2 cm
Nakład: 60 000 + 235egz.
Opr. kartonowa

09.23
282

&

1972 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Z[dzisław] Ryłko
Wydanie VIII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
[3 cz. w 1 t.]: 618,[2] s.; [25] il.cz.-b.; [3 mapki w tekście]; 20,3×14,5 cm
Nakład: 50 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

09.24
286

&

1973 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie IX
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
[3 cz. w 1 t.]: 618,[2] s.; [25] il. cz.-b.; [3 mapki w tekście]; 20,5×14,5 cm
(Na s. tytuł. rok 1972)
Nakład: 60 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

09.25
292

&

1975 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie X
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Druk. Dziełowa
[3 cz. w 1 t.]: 563,[1] s; [25] il. cz.-b.; [3 mapki w tekście]; 20,0×14,3 cm
Nakład: 50 000 +235 egz.
Opr. kartonowa

09.26
299

&

1978 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko; red. Anna Węgleńska; red. techn. Mirosława Wieczorek; kor. Aleksandra Dmowska, Ewa Wędołowska
Wydanie XI
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzkie Zakł. Graf., Zakł. Nr 1
[3 cz. w 1 t.]: 561,[3] s; [25] il. cz.-b.; [3 mapki w tekście]; 20,2×13,7 cm
Nakład: 80 000 + 235 egz. (w dwóch rzutach)
Opr. kartonowa

09.27
306

&

1982 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Hubert Hilscher; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie XII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Katowice: Zakł. Graf.,, ul. Armii Czerwonej 138
[3 cz. w 1 t.]: 561,[3] s; [25] il. cz.-b.; 20,0×14,3 cm
Nakład: 50 000 +280 egz.
Opr. kartonowa

09.28
313

&

1986 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. i s. tytuł. proj. Marian Nowiński; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko; red. Anna Górecka; red. techn. Maria Bochacz; [wstęp red.?]
Wydanie XIII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Druk. Dziełowa
[3 cz. w 1 t.]: 559,[1] s.; [25] il.; [3 mapki w tekście]; 20,0×14,3 cm
([seria:] Klasyka Młodych)
Nakład: 50 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-08180-4, opr. kartonowa

09.29
325

&

1989 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. Mieczysław Kościelniak; okł. i s. tytuł. proj. Marian Nowiński; mapki proj. i wyk. Juliusz Makowski; objaśn. Zdzisław Ryłko; red. Anna Górecka; red. techn. Adam Zambrzycki; [wstęp red.?]
Wydanie XIV
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45
[3 cz. w 1 t.]: 557,[3] s.; [25] il. cz.-b.; [3 mapki w tekście]; 20,2×14,3 cm
Nakład: 100 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-08180-4, opr. kartonowa

09.30
352

&

1993 Dzieci kapitana Granta
Tł. Izabela Rogozińska; proj. okł. i il. Piotr Kozera
Wydanie [1, 15 w tym tł.]
Warszawa: Agencja Wydaw. Morex
Radom: Zakł. Poligr. MCNEMT, ul. Pułaskiego 6; skład i łamanie komputer., kor. PM fotoskład
[3 cz. w 1 t.]: 542,[1] s.; [4] il. cz.-b.; 20,3×14,5 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-85904-21-2, opr. kartonowa

09.31
382

&

1996 Dzieci kapitana Granta
Przekł. Izabella Rogozińska; il. Marek Szyszko; red. techn. Zbigniew Winiarski
Wydanie [1, 16 w tym tł.]
Warszawa: Agencja ELIPSA
?: Skład i łamanie “Apostrof”; druk w Czechach
[3 t. w 1 t.]: 418,[2] s.; [24] il. wielobarwne; il. na wykl.; 28,5×19,8 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86893-11-7, opr. tekturowa

09.32
403

&

 

1998 Dzieci kapitana Granta
Przekł. Izabella Rogozińska; il. Marek Szyszko; red. techn. Zbigniew Winiarski
Wydanie [1, 16 w tym tł.]
Warszawa: Agencja ELIPSA
?: Skład i łamanie “Apostrof”; druk w Czechach
[3 t. w 1 t.]: 418,[2] s.; [24] il. wielobarwne; il. na wykl.; 28,5×19,8 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86893-11-7, opr. tekturowa

09.33
414

&

 

2000 Dzieci kapitana Granta
Przekł. Izabella Rogozińska; il. Marek Szyszko; red. techn. Zbigniew Winiarski
Wydanie [2, 17 w tym tł.]
Warszawa: Agencja ELIPSA
?: Skład i łamanie “Apostrof”; druk w Czechach
[3 t. w 1 t.]: 418,[2] s.; [24] il. wielobarwne.; il. na wykl.; 28,5×20,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86893-11-7, opr. tekturowa

09.34
421

&

 

2000 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana Wojciecha Jamy
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Tatarska 9
Kraków: [Druk. “Zielona Sowa”; skład: KOREL, ul. Ojcowska 140]
[3 t. w 1 t.]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,3×14,3 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; na ost. s. artykuł A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m)
Nakład: [5000]
ISBN 83-7220-173-0, opr. kartonowa

09.35
451

&

 

2002 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. na okł. Piotr Łukaszewski; proj. graf. serii Katarzyna Gintowt; red. Anna Lisowska-Sokół; red. techn. Elżbieta Babińska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Monika Lefler
Wydanie [1, 18 w tym tłumaczeniu]
Warszawa: Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Opole: Druk i oprawa Opolgraf Spółka Akcyjna, ul. Niedziałkowskiego 8-12
[3 t. w 1]: 645 s.; [brak] il.; 20,6×14,5 cm
(seria “Klasyka dziecięca")
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7337-197-4, opr. kartonowa

09.36
462

&

 

2002 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m]; brak r. wyd.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-173-0, opr. kartonowa

09.37
465

&

 

2003 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,3×14,3 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-111-0, opr. kartonowa

09.38
487

&

 

2004 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde'a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [4]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-111-0, opr. kartonowa

09.39
506

&

 

2005 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde'a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [5]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-111-0, opr. kartonowa

09.40
518

&

 

2006 Dzieci kapitana Granta
Opracowanie Małgorzata Ekiert, Krzysztof Kłos [ na podstawie wydania J. Sikorskiego z roku 1898]
Wydanie [1]
Warszawa: Polskie Media AMER.COM SA
Inowrocław: przygotowanie do druku: ARTPRESS; druk i oprawa DRUK-INTRO SA
2 t.: 289, [1] s., 295, [1] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria]: Bestsellery Literatury nr 82 i 83)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7385-678-1, oprawa tekturowa, skóropodobna

09.41
520

&

 

2006 Dzieci kapitana Granta
Przekład: tekst  na podst. wyd. 3. Wydaw. Gebethner i Wolff, Warszawa 1929 oprac. Kamil Kasperek, autor oprac. Barbara Włodarczyk, kor. Anna Marchewka, proj. okł. BROS s.c., il. Jolanta Adamus Ludwikowska
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. GREG®, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: druk Zakł. Poligrafii – Alicja Genowska;skład i łam. BROS s.c.
1 t.: 404 s. (5-379 powieść, 380-401 oprac.); [4] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(na okładce: Wyd. z oprac.; Lektura)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7327-735-8; 978-83-7327-735-9, opr. kartonowa

09.42
541

&

 

2008 Dzieci kapitana Granta
Przekład: tekst  na podstawie wydania 3. Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1929 opracował Kamil Kasperek, autor opracowania Barbara Włodarczyk, korekta Anna Marchewka, projekt okładki BROS s.c., ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska
Wydanie [2]
Kraków: Wydawnictwo GREG®, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: druk Zakład Poligrafii – Alicja Genowska;skład i łamanie BROS s.c.
1 t.: 404 s. (5-379 powieść, 380-401 opracowanie); [4] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(na okładce: Wydanie z opracowaniem. Lektura)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7327-735-9, oprawa kartonowa

09.43
551

&

 

2008 Dzieci kapitana Granta
Opracowanie Małgorzata Ekiert, Krzysztof Kłos [na podstawie wydania J. Sikorskiego z roku 1898]
Wydanie [2]
Warszawa: Polskie Media AMER.COM SA
Inowrocław: przygotowanie do druku: ARTPRESS; druk i oprawa DRUK-INTRO SA
2 t.: 289, [1] s., 295, [1] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria: Bestsellery Literatury nr 82 i 83])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7309-878-7 [numer naklejony na na oprawę z cienkiej folii, w której książka była sprzedawana], oprawa tekturowa, skóropodobna

09.44
554

&

 

2009 Dzieci kapitana Granta
Przekład: tekst  na podstawie wydania 3. Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1929 opracował Kamil Kasperek, autor opracowania Barbara Włodarczyk, korekta Anna Marchewka, projekt okładki BROS s.c., ilustracje Jolanta Adamus Ludwikowska
Wydanie [3]
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: druk Zakład Poligrafii – Alicja Genowska; skład i łamanie BROS s.c.
1 t.: 404 s. (5-379 powieść, 380-401 opracowanie); [4] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(na okładce: Lektura z opracowaniem)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7327-735-9, oprawa kartonowa lakierowana

09.45
581

&

 

2010 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Anna Wojciechowska; il. Edouard Riou ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Strojnowska; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[3 cz. w 2 t,.] 418, [1] s. [86] il. (w tym 1 mapka) cz.-b., 446, [1] s. [82] il. cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.:[ser.] Podróże z Verne’em), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Sławny niedoceniony” – XIII odc. oraz „Verne po polsku” – XIV odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakł.: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-358-1 i 978-83-7623-614-8, opr. tektur. lakier.

09.46
582

&

 

2010 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Anna Wojciechowska; il. Edouard Riou ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio proj. 2to2 Paweł Dąbrowski; przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Strojnowska; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[3 cz. w 2 t,.] 418, [1] s. [86] il. (w tym 1 mapka) cz.-b., 446, [1] s. [82] il. cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.: [ser.] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Sławny niedoceniony” – XIII odc. oraz „Verne po polsku” – XIV odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-351-2 i 978-83-7623-616-2, opr. tekt. lakier.

09.47
627

&

 

2015 Dzieci kapitana Granta (część 1 i 2)
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z XIX wieku; [ilustracje w tekście Édouard Riou, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 301s., [14] il. cz.-b.; 346,[1], [15] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 2 i TOM 3; pod koniec roku 2014 była wydania w sześciotomowej serii sondażowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 2 978-83-282-0243-6, ISBN tomu 3 978-83-282-0244-3, oprawa płócienna

09.48
653

&

2015 Dzieci kapitana Granta
Przedruk wydania z 1929 roku. Oryginał ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
Wydanie [1] reprint
Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski
Szczecin: druk i oprawa: Print Group Sp. z o.o.; przygotowanie kopii oraz obróbka cyfrowa: ATTIC Tomasz Grabowski
3 t. w 1: 467 s.; [20] il. cz.-b.; 23,8×17,0 cm
(Podróż fantastyczno-naukowa, trzy tomy w jednym, wydanie trzecie; Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7867-997-4, oprawa półpłócienna

09.49
695

&

 

2017 Dzieci kapitana Granta
Przełożył Andrzej Zydorczak [na podstawie wydanie Wydawnictwa „Zielona Sowa”; opracowanie przypisów Andrzej Zydorczak; ilustracja na okładce: Barbara Kuropiejska; projekt okładki: Tadeusz Szlaużys
Wydanie [1]
Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, Sp. z o.o.
Druk: DRUK-INTRO SA.
3 cz. w 1 t.: 556,[2] s.; [brak] il.; 21,8×13,8 cm
Nakł.: [brak danych]
(Seria: KLUB PODRÓŻNIKA tom 9)
ISBN 978-83-274-5400-3, ISBN serii: 978-83-274-5437-9; oprawa tekturowa lakierowana

09.50
707

&

2017 Dzieci kapitana Granta
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Édouard Riou (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; [wstęp Krzysztof Czubaszek]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I [w tej serii]
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
3 t.: Ameryka Południowa 337,[5] s.; [69] ilustracji cz.-b., 4 karty tablicowe kolorowe, 1 mapka; Australia 351,[5] s.; [51] ilustracji cz.-b., 4 karty tablicowe kolorowe, 1 mapka; Ocean Spokojny 300,[4] s.; [44] ilustracje cz.-b., 4 karty tablicowe kolorowe, 1 mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 59, Tom 60 i Tom 61; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-99-3 (całość), 978-83-65753-00-7 (część pierwsza), 978-83-65753-01-4 (część druga), 978-83-65753-02-1 (część trzecia),  oprawa tekturowa lakierowana

09.51
720

&

2017 Dzieci kapitana Granta. Podróż dookoła świata
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Édouard Riou (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
3 t.: Ameryka Południowa 289 s.; 72 ilustracje cz.-b., 1 mapka; Australia 303 s.; 54 ilustracje cz.-b., 1 mapka; Ocean Spokojny 257 s.; 47 ilustracji cz.-b., 1 mapka; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 6-8; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 300 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-49-6 (tom 6), 978-83-65753-50-2 (tom 7), 978-83-65753-51-9 (tom 8), oprawa kartonowa foliowana

09.52
722

&

 

2018 Dzieci kapitana Granta
Opracowano na podstawie wydania Wydawnictwa Gebethner i Wolff z 1929 r. w przekładzie Izabeli Rogozińskiej [! – Rogozińska urodziła się w 1918 r.]; ilustracje Édouard Riou [zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego]
Wydanie I
Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg
Druk: ???
3 tomy w 1: 675[2] s.; 50+29+26 ilustracji cz.-b.; 20,5×14,3 cm
(seria: Kanon literatury dziecięcej)
Nakład: brak danych
ISBN 978-83-7791-900-2, oprawa tekturowa lakierowana