PO 10 [wydana: 1869-1870]

Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej Żeglugi

Vingt mille lieues sous les mers

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

10.01
8

&

1870 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi około świata
W odc. “GAZETA POLSKA”
nr 47-52, 62-66, 68-71, 85-89, 250-256, 259, 262, 265-281

10.02
9

&

1870-71 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi około świata
Wydanie [1]
Warszawa: W Druk. Gazety Polskiej, przy ul. Daniłowiczowskiej Nr 619
2 t.: ([2],309; [2],360) s.; [brak] il.; 18,0?×11,5? cm
(w egz. w BN drugi tom bez okł., na s. przedtytuł. “Podmorska żegluga”, na s. tytuł. II tomu napis “część druga”)
Nakład: [brak danych]
Oprawa papierowa

10.03
10

&

1870-71 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Wydanie 1
Warszawa: Wydaw. Gebethner i Wolff
[Warszawa]: Druk. J. Sikorskiego, ul. Niecała 11
2 t.: (309; 360) s.; ? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

10.04
34

&

1877 Dwadzieścia tysięcy mil żeglugi podmorskiej około świata
Wydanie drugie
Warszawa: W Druk. J[ózefa] Sikorskiego, ul. Niecała nr 11 (nowy)
1 t.: [2], 618 s.; [brak] il.; 17,0?×12,0? cm
(w BN egz. I 417.008 s. tytuł.)
Nakład: [brak danych]
Oprawa ? (prawdopod. papier.)

10.05
65

&

1892 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
W odc. “DZIENNIK CHICAGOSKI”
nr 78-217 (W egz. Biblioteki Jagiel. w Krakowie duże braki)

10.06

&

1892 Dwadzieścia Tysięcy Mil Podmorskiej Żeglugi
Wydanie [pierwsze]
Chicago, ILL.: Drukiem Spółki Nakładowej Wydawnictwa Polskiego, 141-143 W. Division Str.
1 t.?: 704s.; [?] il. cz.-b.?; 19,2?×12,8? cm
(na s. tytułowej: «odbitka z „Dziennika Chicagoskiego”»)
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna [?], pokazana jest okładka intro [?]

10.07
90
&

1897 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Wydanie trzecie
Warszawa: Druk Józefa Sikorskiego, Warecka 14
1 t.: 553,[2] s.; [5] k. tabl. cz.-b. i [7] il. cz.-b. [A. de Neuville i E. Riou]; 19,0×12,5 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna

10.08
110

&

1907 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Wydanie czwarte
Warszawa: Skład gł. w „Księgarni Polskiej” J[ulii] Sikorskiej, Warecka 14
[Warszawa]: Nakładem drukarni J[ózefa] Sikorskiego
1 t.: 424 s.; [5] k. tabl. cz.-b. i [7] il. cz.-b. [A. de Neuville i E. Riou];  19,0?×13,0? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. papier.

10.08b
127b

&

1911 Tajemnice morza. Opowiadanie profesora francuskiego
W odcinkach „ROLA”: Tygodnik obrazkowy ku pouczeniu i rozrywce
[32 odcinki, 46 il. cz.-b. [Alphonse’a de Neuville’a i Edouarda Riou]
Kraków
ROCZNIK IV nr 21-52
(brak nazwiska autora)
[Początek w nr 21 z 19 maja 1910; zakończenie w nr 52 z 25 grudnia 1910]

10.08a
-

&

1911 Tajemnica morza
W odcinkach „PRACA”; [44] il. cz.-b. [Alphonse’a de Neuville’a i Edouarda Riou]
ROCZNIK XV nr 12-38, s. 379-382, 411-413, 443-445, 475-476, 507-509, 539-541, 571-573, 603-605, 635-637, 667-669, 699-700, 733-736, 765-768, 799-800, 831-832, 863-864, 895-896, 927-928, 959-960, 991-992, 1023-1024, 1055-1056, 1087-1088, 1119-1120, 1149-1152, 1181-1184, 1211-1214
(brak nazwiska autora)

10.09
131

&

1917 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Wydanie 3 [właśc. 5]
Warszawa: Lublin; Łódź; Kraków: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Tłocznia W[ładysława] Łazarskiego
1 t.: [4],430,[2] s.; [8] il. cz.-b.; 20,5×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

10.10
 

&

1919 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
[Il. Alphonse de Neuville]
Wydanie 3 [właściwie drugie]
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań; Kraków: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
1 t.: 430 s.; il?; 19,0?×13,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa?

10.11
135

&

1922 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
[Il. Alphonse de Neuville]
Wydanie [3]
Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań; Kraków: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
1 t.: [2],416,[2] s.; [9] k. tabl. cz.-b.; 20,6×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

10.12
161

&

1925 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Tł. K[arolina] Bobrowska; il. Czesław Zielke, 10 ryc. brąz.?
Wydanie 2
Poznań: Wyd. i druk. “Św. Wojciecha”
1 t.: 307 s.; 10 il.; ? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

10.13
168

&

1928 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Z 19 il. i okł. [Alphonse’a] de Neuville’a [właśc. il. Edouarda Riou i A. de Neuville’a]
Wydanie czwarte
Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakł. Gebethnera i Wolffa
Warszawa: Zakł. Graf. “Nasza Drukarnia”, ul. Sienna 15
1 t.: 335,[2] s.; 19 il. cz.-b.; 22,7×15,5 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa

10.14
214

&

1939 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Z 19 il. i okł. [Alphonse] de Neuville’a [właśc.: 8 il. na pewno A. de Neuville’a, 6 na pewno E. Riou i 5 nierozpoznanych; proj. obw. W. Chmielewski
Wydanie piąte
Warszawa: Nakł. Księg. J. Kubickiego
Warszawa: Zakł. Graf. „Feniks”
1 t.: 335,[2] s.; 19 il. cz.-b.; 23,2×16,5 cm; obw.
Nakład: [brak danych]
(J. Kubicki odkupił skład książki od Gebethnera, dlatego też na s. tyt. widnieje napis: „i okładką de Neuville’a”)
Opr. pł. ciemnogranat. i czerwona ze złotymi napisami; obw.; czy istnieje  też oprawa karton.?

10.15
218

&

1946 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Z 19 il. i okł.[!] [Alphonse] de Neuville’a; [okł. proj. W. Chmielewski]; wydanie nowe
Wydanie [6]
Warszawa: Wydaw. B. Matuszewski
Warszawa: Z[akłady] G[raficzne] “Książka”
1 t.: 335,[2] s.; 19 il. cz.-b.; 21,6×15,5 cm
Nakład: [brak danych]
(B. Matuszewski odkupił całość od J. Kubickiego?)
Opr. kartonowa

10.16
228

&

1950-51 20000 mil podmorskiej żeglugi
Tł. z j. fr. Bronisław Kielski; il. Stanisław Töpfer [t. 1], Józef Czerwiński [t. 2]; obw. proj. Zbigniew Rychlicki
Wydanie [1]
Warszawa: [Instytut Wydaw.] “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf., Rabiańska 15/17
2 t.: (235,[2] s., [9] il. cz.-b.; 252,[5]) s., [9] il. cz.-b.; 20,7×15,4 cm
(Właśc. imię tł. – Bolesław, podane właśc. w 2 tomie)
Nakład: 10 000 + 350 egz.
Opr. tekturowa z obw.

10.16

10.17
231

&

1952 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Tł. z j. fr. Bolesław Kielski; il. Stanisław Töpfer (t. 1), Józef Czerwiński (t. 2); okł. proj. Zbigniew Rychlicki; red. O[lga] Nowakowska; [słowo wstępne - red.?]
Wydanie II
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Stalinogród [Katowice]: RSW “Prasa”, ul. Sobieskiego 9-11 [tom 1]; Zakł. Graf. RSW “Prasa” [tom 2]
2 t.: (261,[2] s., [9] il. cz.-b.; 270,[2] s., [9] il. cz.-b.); 19,7×13,4 cm
(Biblioteka “Płomyka”)
Nakład: 140 500 + 125 egz.
Opr. kartonowa

10.18
235

&

1954 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Tł. z j. fr. Bolesław Kielski; il. [Alphonse] de Neuville’a (reprod. z wyd. fr.); okł. proj. Krystyna Witkowska; oprac. red. i objaśn. [oraz słowo wstępne] Zdzisław Ryłko
Wydanie III
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Toruń: Toruńskie Zakł. Graf., ul. Rabiańska [15/17]
2 t.: (250,[2] s., [20] il. cz.-b.; 254,[2] s., [18] il. cz.-b.); 20,8×15,0 cm
Nakład: 20 000 + 176 egz.
Opr. tekturowa

10.19
236

&

1954 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Tł. z j. fr. Bolesław Kielski; il. [Alphonse] de Neuville’a (reprod. z wyd. fr.); okł. proj. Zbigniew Rychlicki; oprac. red. i objaśn. [oraz słowo wstępne] Zdzisław Ryłko
Wydanie IV
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Październikowej
2 t.: (280,[3] s., [20] il. cz.-b.; 287,[2]) s., [18] il. cz.-b.; 20,0×13,0 cm
Nakład 50 000 + 176 egz.
Opr. kartonowa

10.20
259

&

1962 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. z j. fr. Bolesław Kielski; il. E[douarde’a] Riou reprod. z wyd. fr.; okł., s. tytuł. i wykl. proj. Jerzy Treutler; wstęp i objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie V
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Poznań: Zakł. Graf. im. M[ariana] Kasprzaka
[2 cz. w 1 t.]: 451,[1] s.; [48] il. cz.-b., wyklejka; 21,0×14,8 cm
Nakład: 20 000 + 260 egz.
Opr. tekturowa

10.21
270

&

1968 20000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. z j. fr. Bolesław Kielski; il. E[douarde’a] Riou (reprod. z wyd. fr.); [przynajmniej 20 il. jest autorstwa Alphonse de Neuville‘a]. okł., s. tytuł. i wykl. [sic!] proj. Jerzy Treutler; wstęp i objaśn. Zdzisław Ryłko
Wyd. 6
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Toruń: Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 449,[3] s.; [48] il. cz.-b.; 20,6×14,5 cm
(na okładce “20.000...”)
Nakład: 60 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

10.22
279

&

1971 20000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Bolesław Kielski; il. Bogdan Zieleniec; wstęp i objaśn. Zdzisław Ryłko
Wydanie VII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
[2 cz. w 1 t.]: 414,[2] s.; [17] il. cz.-b.; 20,4×14,3 cm
Nakład: 60 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

10.23
301

&

1979 20000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Bolesław Kielski; il. Bogdan Zieleniec; wstęp i objaśn. Zdzisław Ryłko; red. Izabella Korsak; red. techn. Barbara Kubiszewska; kor. Aleksandra Dmowska, Krystyna Jegier
Wydanie VIII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzkie Zakł. Graf. – reprod. il., druk i oprawa; Warszawa: Dom Słowa Polskiego – skład i łamanie
[2 cz. w 1 t.]: 371,[5] s.; [17] il. cz.-b.; 20,0×14,4 cm
Nakład: 80 000 + 280 egz.
ISBN 83-10-07608-8, opr. kartonowa

10.24

305

&

1981 20000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Bolesław Kielski; il. Bogdan Zieleniec; wstęp i objaśn. Zdzisław Ryłko; red. Izabella Korsak; red. techn. ElżbietaOpończewska; kor. Aleksandra Dmowska, Krystyna Jegier
Wydanie IX
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzkie Zakł. Graf., Zakład nr 1
[2 cz. w 1 t.]: 371,[5] s.; [17] il. cz.-b.; 20,0×14,5 cm
Nakład: 50 000 + 280 egz.
ISBN 83-10-07608-8, opr. kartonowa

10.25
324

&

1989 20000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Bolesław Kielski; il. Bogdan Zieleniec; wstęp i objaśn. Zdzisław Ryłko; red. Izabella Korsak; red. techn. Adam Zambrzycki; kor. Aleksandra Dmowska
Wydanie 10
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Gdańsk: Zakł. Graf., ul. Trzy Lipy 3
[2 cz. w 1 t.]: 371,[5] s.; [17] il. cz.-b.; 20,0×14,2 cm
Nakład: 40 000 + 250 egz.
ISBN 83-10-07608-8, opr. kartonowa

10.26
362

&

1994 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Tł. Bolesław Kielski
Wydanie [1, właśc. 11 w tym tł.]
Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, ul. Wielka 10
Poznań: Perfekt, ul Grodziska 11 – skład, łamanie i diapozytywy
[2 cz. w 1 t.]: 382 s.; [brak] il.; 18,2×13,2 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86211-87-3, opr. kartonowa

10.27
392

&

1997 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Bolesław Kielski; il. na okł. Jakub Kuźma; proj. graf. serii Anna Cięciel-Łukaszewska; znaczek serii Lech Siejkowski; red. serii Joanna Knaflewska; red. techn. Roman Kalita-Ludwiczak; skład tekstu Danuta Ludwiczak; kor. Katarzyna Stachnik, Halina Rajewska, Małgorzata Matuszewska; komputer. oprac. okł. Zbigniew Wera
Wyd. [1, właśc. 12 w tym tł.]
Poznań: Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka – sp. z o. o., Żmigrodzka 41/49
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
[2 cz. w 1 t.]: 417,[1] s.; [brak] il.; 21,0×14,9 cm
(Biblioteka Klasyki Światowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7083-858-8, opr. tekturowa

10.28
417

&

2000 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; red. Maurycy Kulak
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
Kraków: [Druk. Zielona Sowa]; skład: Korel, ul. Ojcowska 140
[2 cz. w 1 t.]: 280 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekład na podst. anonim. tł. z 1870-1871 roku])
Nakład: [5000]
ISBN 83-7220-167-6, opr. kartonowa

10.29
418

&

2000 20 000 mil podmorskiej żeglugi
[Przekł. Bolesław Kielski]
Wydanie [1, właśc. 13 w tym tł.]
Warszawa?: Wydaw. “KWE” Sp z o.o.
Inowrocław: DRUK-INTRO -druk i oprawa
1 t.: 335 [1] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria]: Bestsellery Literatury nr 13; Wydaw. Polskie Media AMERCOM Sp. z o.o., Poznań ul. Ratajczaka 140)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86858-80-X, opr. tekturowa, obciągnięta dermą?

10.30
419

&

2000 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Adapt. Ron Miller; il. Paul Wright; tł. Ewa Czerwińska, red. Małgorzata Grudnik; kor. Maria Witczak
Wydanie 1
Warszawa: Wydaw. Arkady Sp. z o.o.
Łódź: Agencja MASTER - skład i łamanie; druk w Słowacji
1 t.: 63 [1] s.; [35 il. Wrighta + 106 il. i zdjęć + 11 mapek]; 26,2×20,0 cm
([Seria]: Poznaję, Podziwiam, Literatura; książka Wydaw. Dorling Kindersley; Tytuł oryg.: Eyewitness Classics “20 000 Leagues the Sea”; oprac. graf. wg wyd. ang.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-213-4153-5, opr. tekturowa

10.31
428

&

2001 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Elżbieta Kulicka; il. na okł. Katarzyna Karina Chmiel; proj. graf. serii Katarzyna Gintowt; red. prow. serię i red. Agnieszka Rabińska; red. techn. Jolanta Trzcińska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Monika Lefler
Wydanie [1]
Warszawa: [Wydaw.] Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Bydgoszcz: Zakł. Graf. im. KEN S.A., ul. Jagiellońska 1
[2 cz. w 1 t.]: 493 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Seria]: Klasyka Dziecięca)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7255-832-9, opr. kartonowa

10.32
438

&

2001 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Tekst (wg pow. Juliusza Verne’a) Clementina Coppini; il. Tony Wolf; proj. graf. Romina Grasselli; przekł. Katarzyna Torz; red. Piotr Konieczny; przyg. wyd. polskiego Ars Nowa; red. techn. Krzysztof Steinke
Wydanie [1]
Poznań: Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka – sp. z o. o.
Brak danych
49,[2] s.; [111] il. barwnych; na wykl. przedniej mapa podróży, na wykl. tylnej wnętrze “Nautilusa”; 29,6×23,4 cm
(Klasyka dla dzieci; streszcz. pow., bohaterami są zwierzęta)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7212-719-0, opr. tekturowa

10.33
467

&

2003 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; red. Maurycy Kulak
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład: Korel, ul. Ojcowska 140
[2 cz. w 1 t.]: 280 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.])
Nakład: [4000]
ISBN 83-7389-216-8, opr. kartonowa

10.34
476

&

2004 Kapitan Nemo i 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi
[w]: czasopiśmie „Czarodziejskie opowieści”, nr 29 [2004]; tekst na podst. scenariusza film. opowiedziała Iwona Czarkowska; rys. Dorota Nalewajk; oprac. graf. Artur Grzegorz Suchenek
Wydanie [1]
Konstancin-Jeziorna: Twoje Media Spółka z o.o., ul. Od Lasu 22
[brak danych]
s. 3-38; [18] il. kolor. i [18] il. cz.-b. do kolorowania; 29,5×23,5 cm
(streszcz. przeznaczone dla dzieci; w pozostałej części czas. liczne il., zagadki, rebusy związane z powieścią; do wydania dołączona kaseta (63 min.) z filmem pod tym samym tytułem)
Nakład: [brak danych]
ISSN 1509-1120-29, opr. karton.

10.35
477

&

2004 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oryginalny projekt Mediasat Group; tekst [na podst. wyd.] Wydaw. „Zielona Sowa”; il. na obw. Esteban Quintana de la Fuente; 
Wydanie [1; 3 w tym tłum.]
Kraków: Mediasat Poland
Drukowano w Hiszpanii
[2 cz. w 1 t.]: 319 s.; [brak] il.; 21,0×12,5 cm; obw.
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.]; na obw.: Biblioteka Nowej Trybuny Opolskiej; dod. do „Nowej Trybuny Opolskiej” z dnia 28.02.2004 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89651-00-9, opr. tekturowa z obw.

10.36
478

&

2004 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oryginalny projekt Mediasat Group; tekst [na podst. wyd.] Wydaw. „Zielona Sowa”; il. na obw. Esteban Quintana de la Fuente; 
Wydanie [1; 4 w tym tłum.]
Kraków: Mediasat Poland
Drukowano w Hiszpanii
[2 cz. w 1 t.]: 319 s.; [brak] il.; 21,0×12,5 cm; obw.
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.]; na obw.: Biblioteka Kuriera Porannego; dod. do „Kuriera Porannego” z dnia 27.02.2004 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89651-00-9, opr. tekturowa z obw.

10.37
480

&

2004 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oprac. zespół red. Wyd. Zielona Sowa; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; red. Maurycy Kulak
Wydanie [3; 5 w tym tłum.]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład: Korel, ul. Ojcowska 140
[2 cz. w 1 t.]: 280 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-216-8, opr. kartonowa

10.38
493

&

2004 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Przekł. z j. ang. Joanna Pokora; il. A. Van Gool
Wydanie [1]
Warszawa: Firma Księg. Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17
[Printed in China]
1 t.: 60 s.; [55] il. kolor.; 29,0×21,5 cm
(Seria „Ulubione bajki”, [oprac. dla dzieci]; na podst. wyd. Creations for Children International, Belgium)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89677-12-1, opr. tektur., lakierowana

10.39
498

&

2004 20 000 mil podmorskiej żeglugi
[Przekł. Bolesław Kielski]
Wydanie [2, właśc. 14 w tym tłum.]
Warszawa?: Wydaw. “KWE” Sp z o.o.
Inowrocław: DRUK-INTRO - druk i oprawa
1 t.: 335 [1] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
(dołączona jako dodatek do tomu 2 serii „Oxford Wielka Encyklopedia Świata 2005”  wydawanej przez Oxford Educational sp. z o.o., ul Grunwaldzka 2a, 76 200 Słupsk)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86858-80-X, opr. tekturowa, skóropodobna

10.40
503

&

2005 20 000 mil podwodnej żeglugi
Przeł. i przyp. opatrz. Andrzej Zydorczak i Krzysztof Czubaszek; il. E. Riou i A. de Neuville; wyd. w 100. rocznicę śm. pisarza
Wydanie [1]
Kraków: Mediasat Group S.A.
Kraków: Druk. Wydaw. „Zielona Sowa”; opr.?
2 cz. w 1 t.: 442 [4] s.; [25] il. cz.-b.; 20,0×12,5 cm
(Biblioteka „Gazety Wyborczej” R9 [z serii: „Lit. XIX w.”], dołączona jako dodatek do „Gazety Wyborczej” z dnia 12.07.2005 r.; wyd. przy współpr. z PTJV; wyd. ukazało się przy współpr. z Zakł. Narodowym im. Ossolińskich – wydaw., Wrocław; [na obw. tyt.: 20 000 mil podmorskiej żeglugi”])
Nakład: [brak danych]
ISBN 84-9819-173-4, ISBN serii 84-9819-164-5, opr. tekt. z obw.

10.41
507

&

2005 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oprac. zespół red. Wyd. Zielona Sowa; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; red. Maurycy Kulak
Wydanie [4; 6 w tym tłum.]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład: Korel, ul. Ojcowska 140
[2 cz. w 1 t.]: 280 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-216-8, opr. kartonowa

10.42
549

&

2008 20 000 mil podmorskiej żeglugi
[Przekł. Bolesław Kielski]
Wydanie [3, właśc. 15 w tym tł.]
Warszawa?: Wydaw. “KWE” Sp z o.o.
Inowrocław: DRUK-INTRO -druk i oprawa
1 t.: 335 [1] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria: Bestsellery Literatury nr 13; Wydaw. Polskie Media AMERCOM
Sp. z o.o., Poznań ul. Ratajczaka 140])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-86858-80-4 [numer naklejony na na oprawę z cienkiej folii, w której książka była sprzedawana], opr. tekturowa, skóropodobna

10.43
583

&

2010 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. ser. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; red. Katarzyna Kierejsza; il. Alphonse de Neuville i Édouard Riou ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; konsult. i przyp. A. Zydorczak; kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
2 t.: 277, [1] s. [50] il. cz.-b. (w tym 1 mapka), 312, [3] s. [59] il. cz.-b. (w tym 1 mapka); 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.:[ser.] Podróże z Verne’em), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Spełnione wizje” – XV odc. oraz „Science tak, fiction nie” – XVI odc. ser. art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych Juliuszowi Verne’owi)
Nakł.: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-524-0 i 978-83-7623-523-3, opr. tektur. lakier.

10.44
584

&

2010 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. ser. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; red. Katarzyna Kierejsza; il. Alphonse de Neuville i Édouard Riou ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio projektowe 2to2 Paweł Dąbrowski; konsult. i przyp. A. Zydorczak; kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
2 t.: 277, [1] s. [50] il. cz.-b. (w tym 1 mapka), 312, [3] s. [59] il. cz.-b. (w tym 1 mapka); 20,5×13,5 cm
 (Na przedniej okł.: [ser.] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Spełnione wizje” – XV odc. oraz „Science tak, fiction nie” – XVI odc. ser. art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych Juliuszowi Verne’owi)
Nakł.: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-355-0 i 978-83-7623-618-6, opr. tektur. lakier.

10.45
597

&

2011 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Alphonse de Neuville i Édouard Riou] z oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; Il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Bogusława Jędrasik; konsult. i przyp.: Andrzej Zydorczak [tylko w t. 2]
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media Sp. z o.o. Sp. k.
Plzeň [Pilzno]: dr. i opr. Typos, tiskařské závody, r.s.o.; skład i łam.: LIMA
2 t.: 207, [1] s. [51] il. kolor.; 238, [1] s., [61] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-258-0538-8 i 978-83-258-0590-6, opr. tektur. lakier.

10.46
602

&

2011 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Przedruk wyd. z 1928 r.; oryg. ze zbiorów BN w Warszawie
Wydanie [1] reprint
Szczecin: Wolumina.pl, Daniel Krzanowski
Szczecin: dr. i opr.: Print Group Sp. z o.o.; przygot. kopii oraz obróbka cyfr.: ATTIC Tomasz Grabowski
1 t.: 335,[4] s.; [19] il. cz.-b.; 24,0×17,0 cm
(Z 19 il. i okł. [Alphonse’a] de Neuville’a [właśc. il. E. Riou i A. de Neuville’a; Wyd. czwarte; Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakł. Gebethnera i Wolffa])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-62905-89-8, opr. pł.

10.47
628

&

2015 20000 mil podmorskiej żeglugi (część 1 i 2)
Niniejsze teksty oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie Gebethnera i Wolffa z 1928 roku; [ilustracje w tekście Édouard Riou i Alphonse de Neuville, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 267,[1]s., [27] il. cz.-b.; 235,[1]s., [24] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 4 i TOM 5; pod koniec roku 2014 była wydania w sześciotomowej serii sondażowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 4 978-83-282-0245-0, ISBN tomu 5 978-83-282-0246-7, oprawa płócienna

10.48
641

&

2015 20.000 mil podmorskiej żeglugi
Przedruk wyd. z 1928 r.. Oryg. ze zbiorów BN w Warszawie
Wydanie [2] reprint
Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski
Szczecin: dr. i opr.: Print Group Sp. z o.o.; przygot. kopii oraz obróbka cyfr.: ATTIC Tomasz Grabowski
1 t.: 335,[4] s.; [19] il. cz.-b.; 23,8×17,0 cm
(Z 19 il. i okł. [Alphonse’a] de Neuville’a [właśc. il. E. Riou i A. de Neuville’a; Wyd. czwarte; Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakł. Gebethnera i Wolffa])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-62905-89-8, opr. półpł.

10.49
699

&

2017 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Tekst polski na potrzeby niniejszego wydania zaczerpnięto z domeny publicznej; redaktor prowadzący Sylwia Ciuła; korekta Joanna Proczka, Sylwia Ciuła
Wydanie [1]
Warszawa: Bellona SA, ul. Bema 87
Pohorelice: druk i oprawa: CPI Moravia Books s.r.o.
1 t.: 573,[3] s.; [brak] il. cz.-b.; 20,0×13,0 cm
(Seria: Perły Literatury Młodzieżowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-11-14411-8, oprawa tekturowa

10.50
721

&

2017 Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi
[Przekład z angielskiego] Anna Gogolin; adaptacja tekstu Giada Francia; ilustracje Francesca Rossi; projekt graficzny Marinella Debernardi; redakcja Anna Tarnowska
Wydanie 1
Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o.
Druk: wydrukowano w Chinach; DTP Marzena Andziak
1 t.: 93,[5] s.; [70 il. kolorowe]; 29,8×22,5 cm; kolorowa wyklejka
Nakł.: [brak danych]
(Na podstawie powieści Juliusza Verne’a)
ISBN 978-83-274-6415-6; oprawa tekturowa lakierowana

10.51
729

&

2018 Dwadzieścia tysięcy mil  podmorskiej żeglugi
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Alphonse de Neuville i Édouard Riou (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; [wstęp Krzysztof Czubaszek]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I [w tej serii]
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 t.: tom 1 349,[5] s.; [46] ilustracji cz.-b., 9 kart tablicowych kolorowych, 1 mapka; tom 2 384,[5] s.; [52] ilustracje cz.-b., 9 kart tablicowych kolorowych, 1 mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 69 i Tom 70; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a; na okładce: „20 000 mil podmorskiej żeglugi”)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-35-9 (całość), 978-83-65753-36-6 (część pierwsza), 978-83-65753-37-3 (część druga),  oprawa tekturowa lakierowana

10.52
730

&

2018 20 000 mil  podmorskiej żeglugi
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Alphonse de Neuville i Édouard Riou (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
2 t.: tom1 294 s.; 56 ilustracji cz.-b., 1 mapka; tom 2 329 s.; 62 ilustracje cz.-b., 1 mapka; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 11-12; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 300 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-54-0 (tom 11), 978-83-65753-55-7 (tom 12), oprawa tekturowa foliowana