PO 13 [napisana: 1870-71, wydana 1991]

Wujek Robinson

l'oncle robinson

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

13.01
625

&

2014 Wujek Robinson
Przeł.i przyp. opatrzył Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. zaczerp. z XIX-wiecznych fr. wydań powieści J. Verne’a; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw.: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 249,[3] s.; [20] il. cz.-b., [6] kart tabl. kolor. (pięć podkolor. przez Barbarę Lindę); 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 40; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-938416-8-4, opr. tektur. lakier.