PO 14 [wydana: 1871-1872]

Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w południowej Afryce

Aventures de trois Russes et trois Anglais
dans l’Afrique australe

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

14.01
15

&

1873 Przygody trzech Słowian i trzech Anglików
Dzieło nagr. przez Akademię Fr.
Przeł. Antoni Nalepiński
W odc. “KOLCE”
Rok 3.
Dod. do nr 65-75

14.02
41

&

1879 Przygody trzech Rosyan i trzech Anglików w południowej Afryce
Dzieło uwieńczone przez Akademię Fr.; ozdobione 50-ma ryc. [Julesa Férata?]
Przeł. Wł[adysław] L[udwik] Anczyc.
Warszawa: Nakł. Księg. Wł[adysława] Banarskiego, Krakowskie Przedmieście Nr 71
Warszawa: Druk. J[ózefa] Ungra
1 t.: [4],335,[2] s.; 50 il.; 20,0?×15,0? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa i tekturowa

14.03
52

&

1883 Przygody trzech Rossyan i trzech Anglików w południowej Afryce
Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuzką; ozdobione 16 - ma rycinami [Julesa Férata]; Przełożył Wł[adysław] L[udwik] Anczyc
Wydanie 2
Warszawa: Nakładem Księgarni Ferdynanda Hoesick’a, Senatorska Nr. 496
Kraków: Druk Wł[adysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],189,[2] s.; 16 kart tabl. cz.-b.; 20,0×13,6 cm (dla okł. płóc.); 19,5×13,5 (dla okł. tektur.)
(na okł. płóc. napisy: Przygody trzech Rossyan, Biblioteczka Podróży, Nakład F. Hösick’a; na okł. tektur. napisy: Biblioteka Illustrowana Dla Młodzieży, Przygody trzech Rossyan i trzech Anglików, Warszawa / Nakład Ferdynanda Hösick)
Nakład: [brak danych]
Oprawa płócienna (z prawej) i tekturowa

14.04
173

&

1929 Pod płomiennem słońcem Afryki
Przekład Stanisława Rabskiego; ilustracje M. Reip?
Lwów: Nakładem Księgarni Nowości
Lwów: Czcionkami drukarni Wilf i S[pół]ka, ul. Słoneczna 23
1 t.: [2],238, [1] s.; [3] karty tabl. cz.-b.; 17,6×12,7 cm (dla okł. karton.); 16,6×12,0 cm (dla okł. tektur.)
(nakł. “Księgarni Nowości” miały też ukazać się inne książki – czy tak było???)
Nakład: [brak danych]
Oprawa kartonowa (z prawej) i tekturowa

14.05
656

&

2015 Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w Południowej Afryce
Przekład Władysław Ludwik Anczyc; ilustracje [Jules-Descartes Férat na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 235, [1] s. [36 il., 1 mapka] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 24)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 24] 978-83-282-0265-8, oprawa płócienna

14.06
694

&

2017 Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików w Afryce Południowej
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje zaczerpnięte z XIX-wiecznych francuskich wydań powieści J. Verne’a; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 287,[5] s.; [54] ilustracji cz.-b., 3 karty tablicowe kolorowe, jedna mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 56; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-75-7, oprawa tekturowa lakierowana