PO 16 [wydana: 1872]

Podróż w osiemdziesiąt dni dookoła świata

Le Tour du monde en quatre-vingts jours

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

16.01
14

&

1873-4 Podróż na około świata w ośmdziesięciu dniach
Z fr. przeł. Józef Grajnert
Warszawa: Wydaw. Józefa Grajnerta, ul. Śto-Krzyska Nr. 10
Warszawa: Czcion. Gazety Lekarskiej, ul. Św-Krzyzka Nr. 1343 (nowy 9)
3 cz.: (127,[1]; 96; 176,[II,1]) s.; [brak] il.; 16,7×12,2 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

16.02
45

&

1880 Podróż na około świata w ośmdziesięciu dniach
Streścił Henryk Gliński
Warszawa: Nakł. Wydaw. Zabawek i Gier pedagog.
Warszawa: Skład główny w Księg. Gebethnera i Wolffa
[Warszawa]: Druk. J[ózefa] Bergera, ul. Elektoralna nr 14
1 t.: [VI],162 s.; [brak] il.; 18,8×12,5 cm
(Tabl. chromolitograf. w wielkim folio w pudełku. W zbiorach bibliotek polskich tablice nie zachowały się; książka służyła jako dodatek do gry planszowej W 80 dni dookoła świata; zasady gry przedst. na s. I-VI)
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa

16.03
84

&

1896 Podróż naokoło świata w 80-ciu dniach
Z il.
Warszawa: Nakł. Księg. Juljana Guranowskiego
[Warszawa]: Druk Tow. Komandyt., St. J. Zaleski et Comp., Złota nr 3
1 t.: [4],302,[II] s.; [4] k. tabl. granat.; 17,1×11,2 cm
Nakł.: [brak danych]
Opr. pł. i pap. (z lewej fragment)

16.03a
-

&

1901 Podróż na około świata w 80 dniach. Powieść
(Przekład z francuzkiego)
W odcinkach „BIBLIOTEKA POWIEŚCI”, [brak] il.
ROCZNIK VI nr 24-36; s. 373-376; 388-392; 405-408; 421-425; 437-441; 452-457; 469-473; 485-488; 501-505; 518-522; 534-538; 549-552; 564-567
31,0×23,5 cm
 

16.04
122

&

1909 Podróż naokoło świata w 80-ciu dniach
Wyd. nowe, z 4 ryc. [Léona Benetta]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],278 s.; 4 il. cz.-b.; 17,5?×11,0 cm [dla opr. karton.], 18,3×11,8 cm [dla opr. ppł.]
(Pisma: Tom I)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. i karton.

16.05
 

&

1910? Podróż naokoło świata w ośmdziesięciu dniach
Podług Juliusza Vernégo; Oprac. dla młodzieży z kolorowemi obrazkami
Warszawa: Nakł. księg. Ch. J. Rosenweina
Monachium: Druk Zakł. Artyst.
1 t.: 77,[2] s.; [3] k. tabl. wielobarwne; 16,3×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

16.06
133

&

1917 Podróż naokoło świata w 80-ciu dniach
Wyd. nowe, z il.
Warszawa; Lublin; Łódź: Nakł.: Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner
i S-ka; Składy gł. Poznań: M[arian] Niemierkiewicz; New-York: The Polish Book, Imp. Co. Ing.
Kraków: Druk. W[ładysława] L[udwika] Anczyca i S-ki
1 t.: 270 s.; [4] k. tabl. cz.-b.; 18,3×11,8 cm
(Pisma: Tom I)
Opr. ppł.

16.07
144

&

1923 Podróż naokoło świata w ośmdziesiąt dni.
Zajmująca powieść z życia podróżników
[il. i okł. W. Lipiński]
Warszawa: Wydaw. “Argus”
Warszawa: Druk. W. Cywińskiego, Nowy Świat 36
1 t.: 239 s.; [6] il. cz.-b.; 18,3×12,0 cm
(Ilustrowana Biblioteka dla Młodzieży)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

16.07a
166b

&

1926-1927 Podróż naokoło świata
W odc. „ROLA”: Tygodnik obrazkowy niepolityczny ku pouczeniu i rozrywce
[Przekład ??, skrócony, 10 odcinków; 8 il. J. Kom., Rogalski]
Kraków
1926 R. IX nr: 1-6; 1927 R. X nr: 1-4
[Początek w nr 1 z 10 października 1926; zakończenie w nr 4 z 23 stycznia 1927]

16.08
210

&

1937 Podróż naokoło świata w ośmdziesiąt dni
Zajmująca powieść z życia podróżników
[il. W. Lipiński]
Warszawa: Nakł. “Nowego Wydawnictwa”, Marszałkowska 141
Warszawa: Druk. Sukc[esorów] T. Jankowskiego, ul. Wspólna 54
1 t.: 239 s.; [6] il. cz.-b.; 18,0×12,3 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

16.09
211

&

1937 Podróż naokoło świata w ośmdziesiąt dni
Zajmująca powieść z życia podróżników
[il. W. Lipiński]
Warszawa: Nakł. “Nowego Wydawnictwa”, ul. Marszałkowska 141
Warszawa: Druk. “Grafia”
1 t.: 239 s.; [6] il. cz.-b.; 17,7×12,2 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

16.10
233

&

1952 W 80 dni dookoła świata
Tł. Z[bigniew] Florczak; il. M[ieczysław] Kościelniak; red. H. Święcicka
Wydanie [1]
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Toruń: Toruńskie Zakł. Graf., Rabiańska 15/17
1 t.: [2],247,[1] s.; [6] il. cz.-b.; obw.; 20,7×15,0 cm
Nakład: 15 000 + 300 egz.
Opr. kartonowa z obw.

16.11
234

&

1952 W 80 dni dookoła świata
Tł. z j. fr. Z[bigniew] Florczak; il. M[ieczysław] Kościelniak; red. H. Juszczakowska
Wydanie II
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. RSW “Prasa”, Al. Jerozolimskie 125
1 t.: 296 s.; [6] il. cz.-b.; 20,0×13,6 cm
(Biblioteka “Płomyka”)
Nakład: 140 250 + 250 egz.
Opr. kartonowa

16.12
239

&

1954 W 80 dni dookoła świata
Tł. z j. fr. Zbigniew Florczak; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Zbigniew Rychlicki; słowo wstępne [i objaśn.] Zdzisław Ryłko
Wydanie III
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Październikowej
1 t.: 295,[1] s.; [6] il. cz.-b.; 20,0?×13,1? cm
Nakład: 50 000 egz.
Opr. kartonowa?

16.13
240

&

1954 W 80 dni dookoła świata
Tł. z jęz[yka] fr. Zbigniew Florczak; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Zbigniew Rychlicki; słowo wstępne [i objaśn.] Zdzisław Ryłko
Wydanie IV
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Październikowej
1 t.: 295,[1] s.; [6] il. cz.-b.; 20,0×13,1 cm
Nakład: 50 000 + 176 egz.
Opr. kartonowa

16.14
249

&

1958 W 80 dni dookoła świata
Tł. z jęz[yka] fr. Zbigniew Florczak; il. Mieczysław Kościelniak; okł. proj. Zbigniew Rychlicki; [objaśn. Zdzisław Ryłko]
Wydanie V
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf., Rabiańska 15/17
1 t.: 253,[3] s.; [6] il. cz.-b.; 21,0×14,8 cm
Nakład: 30 000 + 253 egz.
Opr. tekturowa

16.15
258

&

1961 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Wiesław Majchrzak
Wydanie VI
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
1 t.: 242,[6] s.; [10] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
Nakład: 30 000 + 260 egz.
Opr. tekturowa

16.16
263

&

1964 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Wiesław Majchrzak
Wydanie VII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
1 t.: 242,[6] s.; [10] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
Nakład: 20 000 + 234 egz.
Opr. tekturowa

16.17
269

&

1967 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Wiesław Majchrzak
Wydanie VIII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
1 t.: 242,[6] s.; [10] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
Nakład: 30 000 + 235 egz.
Oprawa tekturowa

16.18
275

&

1969 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Wiesław Majchrzak
Wydanie IX
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r., nr 45
1 t.: 242,[6] s.; [10] il. cz.-b.; 20,3×14,4 cm
Nakład: 60 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

16.19
281

&

1971 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Wiesław Majchrzak
Wydanie X
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r., nr 45
1 t.: 242,[6] s.; [10] il. cz.-b.; 20,4×14,3 cm
Nakład: 60 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

16.20
284

&

1972 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Wiesław Majchrzak
Wydanie XI
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r., nr 45
1 t.: 242,[6] s.; [10] il. cz.-b.; 20,4×14,4 cm
Nakład: 50 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

16.21
296

&

1976 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; il. Maciej Jędrysik; okł., wykl. i k. tytuł. proj. Janusz Wysocki; [wstęp Anna Węgrzyn]; [objaśn. ?]
Wydanie XII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
1 t.: 295,[1] s.; [6] il. cz.-b.; [wkładka z il. Macieja Jędrysika]; 20,0×12,8 cm
(Klasyka Młodych, seria pod red. Stanisława Zielińskiego)
Nakład: 50 000 + 277 egz.
Opr. tekturowa

16.22
304

&

1980 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; il. Maciej Jędrysik; red. Izabella Korsak; red. techn. Elżbieta Opończewska [wstęp Anna Węgrzyn]; [objaśn.?]
Wydanie XIII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
1 t.: 295,[1] s.; [7] il. cz.-b.; 19,4×12,3 cm
Nakład: 50 000 + 280 egz.
ISBN 83-10-07852-8, opr. kartonowa

16.23
310

&

1985 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; il. Maciej Jędrysik; red. Izabella Korsak; red. techn. Maria Englicht [wstęp Anna Węgrzyn]; kor. Nawojka Peliwo, Mirosława Kołek; [objaśn. ?]
Wydanie XIV
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Katowice: Zakł. Graf., ul. A[rmii] Czerwonej 138
1 t.: 221,[3] s.; [7] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Klasyka Młodych, [Seria pod red. Stanisława Zielińskiego])
Nakład: 50 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-07852-8, opr. kartonowa

16.24
327

&

1989 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; il. Maciej Jędrysik; wstęp Anna Węgrzyn; red. Izabella Korsak; red. techn. Adam Zambrzycki; kor. Nawojka Peliwo
Wydanie 15
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Pabianice: Łódzka Druk. Dziełowa, Zakł. nr 2
1 t.: 217,[7] s.; [7] il. cz.-b.; 20,2×14,2 cm
Nakład: 100 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-07852-8, opr. kartonowa

16.25
332

&

1990 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. Włodzimierz Kukliński; wstęp Ryszard Strzelecki;
Wydanie [1, 16 w tym tł.]
?: Przeds. Wielobranżowe, Spółka z o.o. “Novex”
Piła: Zakł. Graf., ul. Okrzei 5
1 t.: 303,[1] s.; [12] il. nieb.; 16,3×11,5 cm
(Publikacja na podst. wyd. I.W. “Nasza Księgarnia” z r. 1989)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

16.26
337

&

1990 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; il. Maciej Jędrysik; [wstęp Anna Węgrzyn]; [objaśn ?]
Wydanie 16 [17 w tym tł.]
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905r. nr 45
1 t.: 217,[7] s.; [6] il. cz.-b.; 20,1×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-07852-8, opr. kartonowa

16.27
350

&

1992 W 80 dni dookoła świata
[Przeł. Zbigniew Florczak]; proj. okł. i s. tytuł. Sławomir Zientalski
Wydanie [1, 18 w tym tł.]
Łódź: Wydaw. “Pryzmat”
Łódź: Wojskowa Druk., ul. Gdańska 130
1 t.: 227,[5] s.; [brak] il.; 20,4×14,3 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-900475-1-9, opr. kartonowa

16.28
358

&

1994 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; proj. okł. Robert Pawlicki; [wstęp Anna Węgrzyn]; oprac. typograf. Zenon Porada
Wydanie [17, 19 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Smulikowskiego 4
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1 t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,2×13,9 cm.
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-09783-2, opr. kartonowa

16.29
359

&

1994 W 80 dni dookoła świata
Z fr. przeł. Zbigniew Florczak; okł. i s. tytuł. proj. Andrzej Jacyszyn; [wstęp Anna Węgrzyn]
Wydanie [1, 20 w tym tł.]
Warszawa: [Wydaw.] “B.M.” Sp. z o.o. - VI Oddz. Warszawa - Świat Książki
Warszawa: Skład i diapozytywy “Polico”
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,8×14,6 cm
(Licencyjne wyd. klubu “Świat Książki” za zgodą Wydaw. “Nasza Księgarnia”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7129-051-9, Nr 1051 opr. tekturowa

16.30
361

&

1994 W 80 dni dookoła świata
Tł. Zbigniew Florczak; il. ?; red. Sławomira Gibka; kor. Maria Bielawska, Edyta Boguszewska
Wydanie [1, 21 w tym tł.]
Warszawa: [Wydaw.] Muza SA, ul. Marszałkowska 8
Żnin: Skład i łamanie MAGRAF
Lublana (Słowenia): druk i oprawa Mladinska Knjiga
1t.: 223,[1] s.; [80] il. wielobarwnych; 27,0×17,2 cm
(seria: Biblioteka Klasyki Młodzieżowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7079-327-4, opr. tekturowa

16.31
381

&

1996 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; proj. okł. Robert Pawlicki; [wstęp Anna Węgrzyn]; oprac. typograf. Zenon Porada
Wydanie [17, 22 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Smulikowskiego 4
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1 t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,2×13,9 cm.
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-09965-7, opr. kartonowa

16.32
390

&

1997 W 80 dni dookoła świata
Adapt. oryg. P. Holeinone, tł. Anna Wasilewska; il. [kto?] na podst. filmu z r. 1959?
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Wilga, ul. Smulikowskiego 1/3
Druk. we Włoszech
1 t.: 46,[2] s.; [39] il. wielobarwnych; [7 mapek w tekście]; 28,5×22,0 cm
(Seria: Odkrywamy wielkich klasyków. Na podst. wyd. Dami Editore, Włochy, 1993 rok, [skrót pow., przeznacz. dla dzieci)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7156-108-3, opr. tekturowa

16.33
397

&

1998 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; proj. okł. Robert Pawlicki; [wstęp Anna Węgrzyn]; oprac. typograf. Zenon Porada
Wydanie [18, 23 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Smulikowskiego 4
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1 t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,2×13,9 cm.
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10270-4, opr. kartonowa

16.34
399

&

1998 W 80 dni dookoła świata
Przekł. Zbigniew Florczak; il. Jame’s Prunier; komentarze Jean-Pierre Verdet; tł. koment. Krystyna Sławińska; kor. Alicja Micuła, Maja Lipowska
Wydanie I [24 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. MUZA S.A. ul. Marszałkowska 8
Skład i łamanie: MAGRAF s.c. Bydgoszcz; Przygotowanie do druku:P.U.P Arspol Bydgoszcz; Druk i oprawa: Białostockie Zakł. Graf.
[1 t.: 297,[7] s.; [385] il., zdjęć i mapek; 23,7×17,0 cm
(Na podst. wyd. Gallimard, 1994 [Francja])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7200-081-6, opr. tekturowa

16.35
404

&

1999 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Elżbieta Kulicka; il. na okł. i w tekście Lesław Kostulski; red. prow. serię i red. jęz. Agnieszka Rabińska; red. techn. Anna Troszczyńska; kor. Jadwiga Przeczek
Wydanie [1]
Warszawa: [Wydaw.] Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Łamanie: Ewa Wójcik; Druk i oprawa: Łódzka Druk. Dziełowa SA, ul. Rewolucji 1905 r. 45
1 t.: 264 s.; [10] il. cz.-b.; 20,5×14,3 cm
([Seria]: Klasyka Dziecięca)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7180-565-9, opr. kartonowa

16.36
406

&

1999 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; proj. okł. Robert Pawlicki; [wstęp Anna Węgrzyn]; oprac. typograf. Zenon Porada
Wydanie [19, 25 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Smulikowskiego 4
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1 t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,2×13,9 cm.
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10570-3, opr. kartonowa

16.37
407

&

1999 W 80 dni dookoła świata
Adapt. oryg. P. Holeinone, tł. Anna Wasilewska; il. [kto?] na podst. filmu z r. 1959?
Wydanie [2]
Warszawa: Wydaw. Wilga, ul. Smulikowskiego 1/3
Druk. we Włoszech
1 t.: 46,[2] s.; [39] il. wielobarwnych; [7 mapek w tekście]; 28,5×22,0 cm
(Seria: Odkrywamy wielkich klasyków. Na podst. wyd. Dami Editore, Włochy, 1993 r., [skrót pow., przeznacz. dla dzieci)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7156-332-9, opr. tekturowa

16.38
413

&

2000 W 80 dni dookoła świata
Przekł. Zbigniew Florczak; il. Jame’s Prunier; koment. Jean-Pierre Verdet; tł. koment. Krystyna Sławińska; kor. Alicja Micuła, Maja Lipowska
Wydanie [2, 26 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. MUZA S.A. ul. Marszałkowska 8; Klub Świat Książki ul. Rosoła 10
Skład i łamanie: MAGRAF s.c. Bydgoszcz; Przygotowanie do druku:P.U.P. Arspol Bydgoszcz;
Bydgoszcz: Druk i oprawa: Białostockie Zakł. Graf.
[1 t.: 297,[5] s.; [385] il., zdjęć i mapek; 23,7×17,0 cm
(Na podst. wyd. Gallimard, 1994 [Francja])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7200-081-6 [Muza]
ISBN 83-72227-414-2 [Świat Książki], opr. tekturowa

16.39
426

&

2000 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Elżbieta Kulicka; il. na okł. i w tekście Lesław Kostulski; red. prow. serię i red. Agnieszka Rabińska; red. techn. Anna Troszczyńska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Ewa Wójcik
Wydanie [2]
Warszawa: [Wydaw.] Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Piła: druk i oprawa Winkowski Spółka z o.o.
1 t.: 264 s.; [10] il. cz.-b.; 20,5×14,3 cm
([Seria]: Klasyka Dziecięca)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7255-639-3, opr. kartonowa

16.40
427

&

2000 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; proj. okł. Robert Pawlicki; [wstęp Anna Węgrzyn]; oprac. typograf. Zenon Porada
Wydanie [20, 27 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Smulikowskiego 4
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1 t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,2×13,9 cm.
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10677-7, opr. kartonowa

16.41
434

&

2001 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville , udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka: Piotr Iwaszko
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Tatarska 9
[Kraków: Druk. Zielona Sowa]
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896; na ostatniej s. art. Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dot. tej pow.)
Nakład: [5000]
ISBN 83-7220-216-8, opr. kartonowa

16.42
441

&

2001 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Zbigniew Florczak; proj. okł. Robert Pawlicki; [wstęp Anna Węgrzyn]; oprac. typograf. Zenon Porada
Wydanie [21, 28 w tym tł.]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Smulikowskiego 4
Kraków: druk i oprawa Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca
1 t.: 247,[1] s.; [brak] il.; 20,2×13,9 cm.
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10677-7, opr. kartonowa

16.43
452

&

 

2002 W 80 dni dookoła świata
Tekst (wg Juliusza Verne’a) Clementina Coppini; il. Tony Wolf; proj. graf. Romina Grasselli; przekł. Katarzyna Piotrowska; red. Piotr Konieczny; przygot. wyd. polskiego Ars Nowa; red. techn. Łukasz Olenderek
Wydanie [1]
Poznań: Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka – sp. z o. o.
Brak danych
39,[2] s.; [99] il. barwnych; na wykl. przedniej boh. i pojazdy, na wykl. tylnej mapa podróży; 29,6×23,6 cm
(Klasyka dla dzieci; [streszcz. pow., boh. są zwierzęta])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7341-017-1, opr. tekturowa

16.44
466

&

2003 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville'a , udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka: Piotr Iwaszko
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa] 
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896; [na ost. s. art. W. Jamy o sztuce i plakatach dot. tej pow.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-054-8, opr. kartonowa

16.45
468

&

2003 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tyt. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM
Wydanie [1]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 207,[1] s.; [brak] il.; 20,4×14,4 cm
(Seria KLASYKA)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-88794-96-5, 83-86426-37-3, opr. kartonowa

16.46
473

&

2003 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Elżbieta Kulicka; il. na okł. i w tekście Lesław Kostulski; red. Agnieszka Rabińska; red. techn. Anna Troszczyńska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Ewa Wójcik
Wydanie [3]
Warszawa: [Wydaw.] Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Opole: druk i oprawa OPOLGRAF Spółka Akcyjna
1 t.: 264 s.; [10] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
([Seria]: Klasyka Dziecięca)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7255-639-3, opr. kartonowa

16.47
486

&

2004 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville'a , udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka: Piotr Iwaszko
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa] 
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896; [na ost. s. art. W. Jamy o sztuce i plakatach dot. tej pow.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-054-8, opr. kartonowa

16.48
492

&

2004 W 80 dni dookoła świata
Red. Arkadiusz Latusek; il. na okł. Aleksandra Popławska; proj. graf. serii Sewer Salamon;
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa] 
1 t.: 151,[1] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
(Seria „Lektura z opracowaniem”, oprac. Iwona Fedan; tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-772-0, opr. karton.

16.49
494

&

2004 W 80 dni dookoła świata
Przekł. z j. ang. Joanna Pokora; il. A. Van Gool
Wydanie [1]
Warszawa: Firma Księg. Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17
[Printed in China]
1 t.: 60,[1] s.; [42] il. kolor.; 1 mapka podróży na końcu tekstu; 29,0×21,5 cm
(Seria „Ulubione bajki”, [oprac. dla dzieci]; na podst. wyd. Creations for Children International, Belgium)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89677-15-6, opr. tektur., lakierowana

PO
17.50
495

&

2004 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Elżbieta Kulicka; zdjęcie na okł. WALDEN MEDIA; il. w tekście Lesław Kostulski; red. Agnieszka Rabińska; red. techn. Anna Troszczyńska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Ewa Wójcik  
Wydanie [4]
Warszawa: [Wydaw.] Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7 
Opole: druk i oprawa OPOLGRAF Spółka Akcyjna 
1 t.: 264 s.; [10] il. cz.-b.; 20,5×14,6 cm
([Seria]: Klasyka Dziecięca; [na tylnej s. okł. zapowiedź filmu opartego na tej pow.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7337-891-X, opr. kartonowa

PO
16.51
496

&

2004 W 80 dni dookoła świata
Oryg. proj. Mediasat Group; Przekł. anonim.  oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; il. na okł. Małgorzata Flis; 
Wydanie [1; właśc. 4 w tym tłum.]
Kraków: Mediasat Poland Sp. z o.o.
Drukowano w  EU
1 t.: 156,[3] s.; [brak] il.; 21,0×12,5 cm; obw.
([na podst. wyd. Guranowskiego z r. 1896]; na obw.: Biblioteka Nowej Trybuny Opolskiej; dod. do „Nowej Trybuny Opolskiej” z dnia 15.11.2004 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89651-25-4, opr. tekturowa z obw.

PO
16.52
497

&

2004 W 80 dni dookoła świata
Oryg. proj. Mediasat Group; Przekł. anonim.  oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; il. na okł. Małgorzata Flis;
Wydanie [1; właśc. 5 w tym tłum.]
Kraków: Mediasat Poland Sp. z o.o.
Drukowano w EU
1 t.: 156,[3] s.; [brak] il.; 21,0×12,5 cm; obw.
([na podst. wyd. Guranowskiego z r. 1896]; na obw.: Biblioteka Kuriera Porannego; dod. do „Kuriera Porannego” z dnia 19.11.2004 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89651-25-4, opr. tekturowa z obw.

16.53
501

&

2005 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Artur Janicki; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udostęp. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka; proj. graf. serii i oprac. graf. okł. Mariusz Pająk
Wyd. [4, właśc. 6 w tym tłum.]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa]
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.b.; 21,0×14,8 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896]; na ostat. s. art. Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dot. tej pow.)
Nakł.: [brak danych]
ISBN 83-7389-952-9, opr. tekturowa

16.54
514

&

2005 W 80 dni dookoła świata
Wydanie [1, właśc. 7 w tym tłum.]
Warszawa: Polskapresse Sp[ółka] z o.o. i Orkla Press Polska
Kraków: Eurodruk
1 t.: 139,[1] s.; [brak] il.; 20,0×13,5 cm
(Seria „Lektury wszech czasów”, tom 5; [tekst oprac. przez Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896] Dod. z dnia 4.10.2005 r.
Polskapresse do: „Dziennika Zachodniego” Nr 231 (18311), „Dziennika Bałtyckiego”, „Dziennika Łódzkiego”, „Gazety Krakowskiej”, „Słowa Polskiego”, „Gazety Wrocławskiej”, „Głosu Wielkopolskiego”;
Orkla Press Polska do: „Gazety Pomorskiej” Nr 231 (17368), „Dziennika Wschodniego”, „Echa Dnia”, „Gazety Codziennej”, „Nowin (Rzeszów)”, „Gazety Lubuskiej”, „Gazety Współczesnej”, „Głosu Koszalińskiego”, „Głosu Pomorza”, „Głosu Słupskiego”, „Głosu Szczecińskiego”, „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Tygodnika Ostrołęckiego”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89956-45-4, opr. karton.

16.55
521

&

2006 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tyt. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM
Wydanie [2]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM ul. Górczewska 8, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk i opr.]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 196,[10] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria KLASYKA; brak roku wyd.)
ISBN 83-7399-153-0, 83-86426-37-3, opr. tekturowa lakierowana

16.56
522

&

2006 W 80 dni dookoła świata
Tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa sp. z o.o.; proj. okł. Cecylia Staniszewska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udost. dzięki uprzejmości p. Andrzeja Zydorczaka – Piotr Iwaszko; red. Iwona Puchalska, Krystyna Borowiecka-Strug; kor. Grażyna Henel, Elżbieta Jaroszuk; skład i łamanie Piotr Trzebiecki;
Wydanie [1; właśc. 8 w tym tłum.]
Kraków: [Wydaw.] Bertelsmann Media sp. z o.o.; Świat Książki
[Białystok]: druk i oprawa Białostockie Zakł. Graf. S.A.
1 t.: 221,[1] s.; [13] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
(Licencyjne wyd. Wydaw. Bertelsmann Media za zgodą Wydaw. Zielona Sowa; Świat Książki, wyd. klubowe)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-247-0293-0; 83-247-0293-8, Nr 5579, opr. tekturowa

16.57
529

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Redakcja Iwona Puchalska; ilustracja na okładce Zbigniew Seweryn; projekt graficzny serii i opracowanie graficzne okładki Mariusz Pająk; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; rysunki na podstawie grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udostępnione dzięki uprzejmości pana Andrzeja Zydorczaka;
Wydanie [5, właśc. 8 w tym tłumaczeniu]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa]
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.b.; 21,0×14,8 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; tekst opracowany przez zespół Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o. na podstawie wydania Guranowskiego z roku 1896; na ostatniej stronie artykuł Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dotyczących tej powieści)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-411-0, oprawa tekturowa

16.58
535

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Red. Arkadiusz Latusek; il. na okł. Aleksandra Popławska; proj. graf. serii Sewer Salamon; skład i łam.e Barbara Kempińska
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4A
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa]
1 t.: 151,[1] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
(Seria „Lektura z opracowaniem”, oprac. Iwona Fedan; tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. Guranowskiego z r. 1896])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-513-1, opr. kartonowa

16.59
536

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tytuł. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM
Wydanie [2]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM ul. Górczewska 8, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk i opr.]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 196,[10] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria KLASYKA; brak r. wyd.)
ISBN 978-83-7399-247-4, 978-83-86426-62-1, opr. tekturowa lakier.

16.60
538

&

2007 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. okł. Piotr Iwaszko; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa] 
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
([Tekst oprac. przez zespół Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896; na ostatniej s. art. Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dotyczących tej powieści])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7389-054-1, opr. kartonowa

16.61
540

&

2008 W 80 dni dookoła świata
Autor oprac. Agnieszka Sabak; il. Jolanta Ludwikowska; kor. Agnieszka Sabak; proj. okł. BROS s.c.; il. na okł. Małgorzata Mianowska
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: skład i łamanie BROS s.c., druk Zakład Poligrafii – Alicja Genowska
1 t.: 150 s. (5-120 tekst, 121-147 oprac.); [14] il. cz.-b.; 20,6×14,6 cm
(Tekst na podst. wyd. z 1923 r. oprac. zespół red. Wydaw. Greg; na okł.: Lektura z opracowaniem)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-125-9, opr. kartonowa

16.62
542

&

2008 W 80 dni dookoła świata
Autor oprac. Agnieszka Sabak; il. Jolanta Ludwikowska; kor. Agnieszka Sabak; proj. okł. BROS s.c.; rys. na okł. Małgorzata Mianowska
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: skład i łamanie BROS s.c., druk i opr. Zakład Poligrafii – Alicja Genowska 
1 t.: 150 s. (5-120 tekst, 121-147 oprac.); [14] il. cz.-b.; 21,0×14,6 cm
(Tekst na podst. wyd. z 1923 r. oprac. zespół red. Wydaw. Greg; [Lektura z opracowaniem])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-129-7, opr. tekturowa lakierowana

16.63
543

&

2008 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tyt. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM 
Wydanie [3]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM ul. Górczewska 8, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk i oprawa]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 196,[10] s.; [brak] il.; 21,2×15,2 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria KLASYKA; brak roku wyd.)
ISBN 978-83-7399-262-7, 978-83-86426-64-5, opr. tekturowa lakierowana

16.64
545

&

2008 W 80 dni dookoła świata
Kor. i przyp. Justyna Kubacka; oprac. graf. okł. Ariel Grzechowski; il. na okł. Katarzyna Walerysiak
Wydanie [1]
Poznań: Wydaw. IBIS
Drukowano w Chinach; skład i łamanie Ewa Wągiel
1 t.: 148,[3] s.; [brak] il.; 21,0×14,6 cm
Nakład: [brak danych]
([Tekst zgodny z wydaniami Wydaw. Zielona Sowa, który został oprac. na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896])
ISBN 978-83-61237-01-3, opr. tekturowa lakierowana

16.65
546

&

2008 W 80 dni dookoła świata 
Przeł. Justyna Naglik; il. A. Van Gool; red. Maria Białek
Wydanie [1]
Ożarów: Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje Sp. z o.o., ul. Poznańska 91
[Wydrukowano w Chinach] 
1 t.: 56 s.; [55] il. kolor.; 22,5×17,0 cm
(Seria „Czytanki dla dzieci”; oprac. pow. Juliusza Verne’a przeznaczone dla młodych czytelników; na podst. wyd. Creations for Children International, Belgium)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7588-210-0, opr. kartonowa, lakierowana

16.66
548

&

2008 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Monika Sztuk; red. prowadzący Sławomir Wójcik; red. Piotr Doczekalski, Marek Gumkowski; kor. Maria Derwich, Beata Szcześniak; il. Alphonse de Neuville, Léon Benett; skład Krzysztof Sarapuk
Wydanie pierwsze
Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg
Druk i oprawa Norhaven A/S, Dania
1 t.: 268, [3] s.; [57] il. cz.-b.; [za spisem treści mapka z trasą podróży] 19,0×12,5 cm
(Seria „Kanon lektur”; lektura dla klas IV-VI szkoły podst.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7568-019-5, opr. kartonowa

16.67
553

&

2009 W 80 dni dookoła świata
Korekta i przypisy Justyna Kubacka; opracowanie graficzne okładki Tomasz Brzeski; ilustracja na okładce Marcin Piwowarski
Wydanie [2]
Poznań: Wydawnictwo IBIS
Drukowano w UE; skład i łamanie Tomasz Brzeski
1 t.: 148,[3] s.; [brak] il.; 21,2×14,5 cm
Nakład: [brak danych]
([Tekst zgodny z wydaniami Wydawnictwa Zielona Sowa, który został opracowany na podstawie wydania Guranowskiego z roku 1896])
ISBN 978-83-61482-50-5, oprawa tekturowa lakierowana

16.68
555

&

2009 W 80 dni dookoła świata
Autor opracowania Agnieszka Sabak, Miłosz Sudziński; ilustracje Jolanta Ludwikowska; korekta Agnieszka Sabak, Maria Zagnińska; projekt okładki BROS s.c.; ilustracja na okładce Małgorzata Mianowska
Wydanie II rozszerzone i uzupełnione [wydanie 3]
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: skład i łamanie BROS s.c., druk i oprawa Zakład Poligrafii – Alicja Genowska
1 t.: 150 s. (5-120 tekst, 121-147 opracowanie); [14] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst na podstawie wydania z 1923 r. opracował zespół redaktorów Wydawnictwa Greg; na okładce: Lektura z opracowaniem)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-125-9, oprawa kartonowa lakierowana

16.69
556

&

2009 W 80 dni dookoła świata
Autor opracowania Agnieszka Sabak; ilustracje Jolanta Ludwikowska; korekta Agnieszka Sabak; projekt okładki BROS s.c.; rysunek na okładce Małgorzata Mianowska
Wydanie [4]
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: skład i łamanie BROS s.c., druk i oprawa Zakład Poligrafii – Alicja Genowska
1 t.: 150 s. (5-120 tekst, 121-147 opracowanie); [14] il. cz.-b.; 21,2×15,2 cm
(Tekst na podstawie wydania z 1923 r. opracował zespół redaktorów Wydawnictwa Greg; [Lektura z opracowaniem])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-129-7, oprawa tekturowa lakierowana

16.70
557

&

2009 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Mieczysława Wójcik; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. i kor. Dorota Ratajczak; il. Léon Benett ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; konsultacja i przyp. Andrzej Zydorczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: druk i oprawa Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
1 t.: 299, [1] s. [56] il. cz.-b., 1 mapka trasy podróży na dwóch s.; 20,5×13,3 cm
(Na przedniej okł.: [seria] „Podróże z Verne’em”), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Serię „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Zauroczeni Verne’em” – I odcinek  serii art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-175-4, oprawa tekturowa lakierowana

16.71
558

&

2009 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Mieczysława Wójcik; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. i kor. Dorota Ratajczak; il. Léon Benett ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio Projektowe 2to2 Paweł Dąbrowski; konsultacja i przyp. Andrzej Zydorczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: druk i oprawa Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
1 t.: 299, [1] s. [56] il. cz.-b., 1 mapka trasy podróży na dwóch s.; 20,5×13,3 cm
(Na przedniej okł.: „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”, [seria] „Podróże z Verne’em”), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Serię „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Zauroczeni Verne’em” – I odcinek  serii art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-307-9, oprawa tekturowa lakierowana

16.72
579

&

2010 W osiemdziesiąt dni dookoła świata
Przeł. Mieczysława Wójcik; red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. Dorota Ratajczak; proj. okł. Adam Borkowski; il. Léon Benett ze zbiorów A. Zydorczaka; il. na okł. oraz il. na s. tyt. i rozdz. Paweł Dąbrowski; przyp. A. Zydorczak; skład Anna Cupiał; układ typograf. Stefan Łaskawiec
Wydanie [1, drugie w tym tł.]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Brno, Czechy: Druk. CPI Moravia]
1 t.: 411, [1] s. [56] il. cz.-b., 1 mapka trasy podróży na dwóch s.; 19,3×12,0 cm
(Na przedniej okł., grzbiecie i tylnej okł.: [ser.] Arcydzieła literatury dla dzieci i młodzieży; na przedniej okł.: książkę poleca PTJV)
Nakł.: brak danych
ISBN 978-83-7623-607-0, opr. karton. ze skrzydełkami

16.73
580

&

2010 W 80 dni dookoła świata
Autorzy oprac. Agnieszka Sabak, Miłosz Studziński; il. Jolanta Ludwikowska; kor. Agnieszka Sabak, Maria Zagnińska; proj. okł. BROS s.c.
Wydanie II rozszerzone i uzupełnione [wyd. 4]
Kraków: Wydaw. GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: skład i łamanie BROS s.c., druk i opr. Zakł. Poligrafii – Alicja Genowska
1 t.: 152 s. (5-120 tekst, 121-150 oprac.); [14] il. cz.-b.; 21,2×15,4 cm
(Tekst na podst. wyd. z 1923 r. oprac. zespół red. Wydaw. Greg)
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-225-6, opr. tektur.

16.74
587

&

2010 W 80 dni dookoła świata
Na podst. pow. J. Verne’a, wg tekstu ang., [opowiastka dla dzieci]
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Bellona SA, ul. Grzybowska 77
Warszawa: skład i łamanie Bellona SA, wydruk. w Indiach
1 t.: 64 s., [55] il. kolor.; 24,1×16,8 cm
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-11-11-4005, opr. tektur., lakier.

16.75
592a

&

2010 W 80 dni dookoła świata
Kor. i przyp. Justyna Kubacka; oprac. graf. okł. Tomasz Brzeski; il. na okł. Marcin Piwowarski
Wydanie [2]
Poznań: Wydaw. IBIS
Dr. w UE; skład i łam. Tomasz Brzeski
1 t.: 148,[3] s.; [brak] il.; 21,2×14,5 cm
Nakład: [brak danych]
([Tekst zgodny z wyd. Wydaw. Zielona Sowa, który został oprac. na podst. wyd. Guranowskiego z r. 1896])
ISBN 978-83-61482-50-5, opr. tektur. lakier.

16.76
595

&

 

2011 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Mieczysława Wójcik; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Leon Benett] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Bogusława Jędrasik
Wydanie [1 klubowe]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media sp. z o.o. sp. k.
Plzeň [Pilzno]: druk i oprawa Typos, tiskařské závody, r.s.o.
1 t.: 223, [1] s. [55] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na stronie przedtytułowej])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-258-0537-1, oprawa tektur. lakier.

16.77
603

&

2011 W 80 dni dookoła świata
Oprac. Dorota Nosowska; kor. Justyna Kubacka; oprac. graf. okł. Magdalena Ałtunin; na okł. wykorzystano il. Marcina Piwowarskiego
Wydanie [4]
Poznań: Wydaw. IBIS
Dr. w UE; skład Marcin Kwaśny
1 t.: 170,[2] s.; [brak] il.; 20,5×14,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Tekst oparto na wyd. J. Guranowskiego z 1896 r.; Lektura z opracowaniem)
ISBN 978-83-7738-176-2, opr. tektur. lakier.

16.78
604

&

 

2012 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Monika Sztuk; red. prow. Sławomir Wójcik; red. Piotr Doczekalski, Marek Gumkowski; kor. Maria Derwich, Beata Szcześniak; il. Alphonse de Neuville, Léon Benett; skład Krzysztof Sarapuk
Wydanie [drugie]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg
Druk i opr.: [brak danych; prawdopodobnie Norhaven A/S, Dania]
1 t.: 268, [3] s.; [57] il. cz.-b.; [za spisem treści mapka z trasą podróży] 20,4×14,3 cm
(Seria „Kanon lektur”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7568-584-8, opr. karton.

16.79
606

&

 

2012 W 80 dni dookoła świata
w: „Najpiękniejsze opowiadania dla dzieci”; adaptacja Jane Bingham; ilustracje Adam Stower; tłumaczenie Katarzyna Dmowska, Magdalena Staroszczyk, Michał Sufin; redakcja Magdalena Cichy; projekt Louise Flutter i Sam Chandler; projekt okładki Kelly Murphy.
Wydanie [I]
Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk
Inowrocław: Druk i oprawa Druk-Intro S.A.
1 t.: 326-389 s.; [63] il. kolor.; [na końcu mapka z trasą podróży] 21,5×17,5 cm
(Adaptacje powieści różnych autorów)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7770-260-4, oprawa kartonowa poduszkowa

16.80
607

&

 

2012 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Zbigniew Florczak; ilustracje Robert Ingpen;
Wydanie [I]
Warszawa: Buchmann Sp. z o.o.
Kraków: Druk i oprawa Zakład Graficzny Colonel
1 t.: 224,[1] s.; [98] il. kolorowych; [na przedniej i tylnej wyklejce mapka z trasą podróży] 24,2×20,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7670-574-3, oprawa kartonowa lakierowana

16.81
609

&

 

2012 W 80 dni dookoła świata
Autorzy oprac. Agnieszka Sabak, Miłosz Studziński; il. Jolanta Ludwikowska; il. na okł. Małgorzata Mianowska; kor. Agnieszka Sabak, Maria Zagnińska; proj. okł. BROS
Wyd. II rozszerzone i uzupełnione [wyd. 5]
Kraków: Wydaw. GREG, ul. Klasztorna 2B
[Kraków: skład i łamanie BROS s.c., druk i oprawa Zakład Poligrafii – Alicja Genowska]
1 t.: 152 s. (5-120 tekst, 121-150 oprac.); [14] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst na podst. wyd. z 1923 r. oprac. zespół red. Wydaw. Greg)
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-125-9, opr. tektur. lakier.

16.82
610

&

 

2012 W 80 dni dookoła świata
Opracowanie Anna Milewska, konsultacje i korekta Małgorzata Ferenc; ilustracja na okładce Emilia Witkowska
Wydanie [1]
Toruń: Wydawnictwo LITERAT, ul. Łazienna 28
[Wąbrzeźno]: druk i oprawa Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.; skład komputerowy Mariusz Makuch
1 t.: 111 [5] s. (9-77 streszczenie); [brak] il.; 15,0×10,4 cm
(Streszczenie, analiza, interpretacja utworu)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7774-311-9, oprawa kartonowa

16.83
615

&

 

2013 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tyt. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM, Sp. z o.o.
Wydanie [4]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM ul. Górczewska 8, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk i oprawa]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 194,[13] s.; [brak] il.; 21,2×15,2 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria KLASYKA; brak roku wyd.)
ISBN 978-83-7399-565-9, 978-83-86426-83-6, opr. tekturowa lakierowana

16.84
616

&

 

2013 W 80 dni dookoła świata
Opracowanie redakcyjne Małgorzata Pilecka. Maria Kozyra; projekt okładki Oktawiusz Stępień; ilustracje różnych autorów
Wydanie [1]
Ożarów Mazowiecki: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „ARTI” Artur Rogala, Mariusz Rogala Spółka Jawna
Druk i oprawa: brak danych
1 t.: 36 s.; [18] il. kolorowych; 30,5×21,5 cm
Nakład: [brak danych]
(Streszczenie dla dzieci; opracowano na podstawie wydania oryginalnego  Fairy Tails)
ISBN 978-83-7740-167-5, oprawa tekturowa lakierowana

16.84A
625A

&

 

2014 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Zbigniew Florczak; ilustracje Robert Ingpen; projekt okładki The Templar Company Ldt
Wydanie [II]
Warszawa: Buchmann Sp. z o.o.
[Kraków]: Druk i oprawa Zakład Graficzny Colonel
1 t.: 223,[1] s.; [98] il. kolorowych; [na przedniej i tylnej wyklejce mapka z trasą podróży] 24,2×20,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-280-1076-5, oprawa kartonowa lakierowana

16.85
631

&

 

2015 W 80 dni dookoła świata
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z XIX wieku; [ilustracje w tekście Léon Benett i Alphonse de Neuville, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 219, [1] s. [26] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 6)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 6 978-83-282-0247-4, oprawa płócienna

16.86
634

&

 

2015 W 80 dni dookoła świata
Redakcja Wanda Majewska; ilustracja na okładce M. Prieto; okładka i strona tytułowa Andrzej Zieliński; korekta Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.
Wydanie [5]
Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM ul. Górczewska 8, Wydawnictwo Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Olsztyn]: OZGraf Olsztyński Graficzne [druk i oprawa]; Wydawnictwo Waza [skład]
1 t.: 196,[9] s.; [brak] il.; 21,2×15,2 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria KLASYKA; brak roku wydania)
ISBN 978-83-7399-628-1, 978-83-86426-87-4, oprawa tekturowa lakierowana

16.87
635

&

 

2015 W 80 dni dookoła świata
Na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa; ilustracje Dimitri Bielak
Wydanie [1]
Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk
[Warszawa]: Druk Drukarnia Perfekt S.A.
1 t.: 170,[5] s.; [16] ilustracji całostronicowych kolorowych plus winietki; 22,6×16,5 cm
Nakład: [brak danych]
(Seria Klasyka dla młodzieży; skrócona wersja utworu)
ISBN 978-83-274-3070-0, oprawa tekturowa lakierowana

16.88
659

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Natalia Jaskuła; ilustracje i opracowanie graficzne Mikołaj Kamler; redakcja i korekta Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska
Wydanie [1]
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
Skład i łamanie: Pracownia Register
1 t.: 260 s.; [43] ilustracje kolorowe; 24,5×17,0 cm (kartonowa), 25,0×17,5 cm (tekturowa)
Nakład: [brak danych]
(Kolekcja Klasyka)
ISBN 978-83-7517-600-1, 978-83-7517-601-8, oprawa kartonowa lakierowana i tekturowa lakierowana

16.89
660

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Natalia Jaskuła; Ilustracje: Mikołaj Kamler; layout i okładka: Aleksandra Zimoch; Autorzy opracowania: Agnieszka Sabak, Miłosz Studziński, Maria Zagnińska; Redakcja i korekta: Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
Skład: Pracownia Register
1 t.: 264 s. (5-217 tekst, 218-264 opracowanie); [15] ilustracji cz.-b.; 20,5×14,5 cm
Nakład: [brak danych]
(Lektura)
ISBN 978-83-7517-607-0, oprawa kartonowa lakierowana

16.90
669

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Tłumaczenie Natalia Jaskuła; Ilustracje: Mikołaj Kamler; layout i okładka: Aleksandra Zimoch; Autorzy opracowania: Agnieszka Sabak, Miłosz Studziński, Maria Zagnińska; Redakcja i korekta: Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska
Kraków: Wydawnictwo GREG, ul. Klasztorna 2B
Skład: Pracownia Register
1 t.: 264 s. (5-217 tekst, 218-264 opracowanie); [15] ilustracji cz.-b.; 21,0×15,0 cm
Nakład: [brak danych]
(Lektura)
ISBN 978-83-7517-608-7, oprawa tekturowa lakierowana

16.91
682

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
[Na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa; ilustracje Dimitri Bielak]
Wydanie [1]
Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Olesiejuk spółka z o.o.
[Warszawa]: Druk DRUK-INTRO S.A.
1 t.: 170,[5] s.; [16] ilustracji całostronicowych kolorowych plus winietki; 22,6×16,5 cm
Nakład: [brak danych]
(Klasyka literatury światowej; skrócona wersja utworu)
ISBN 978-83-274-3070-0, oprawa tekturowa lakierowana

16.92
683

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Opracowanie Dorota Nosowska; korekta Justyna Kubacka; opracowanie graficzne okładki Magdalena Ałtunin; na okładce wykorzystano ilustracje Marcina Piwowarskiego
Wydanie [4]
Poznań: Wydawnictwo IBIS
Drukowano w UE; skład Marcin Kwaśny
1 t.: 170,[2] s.; [brak] il.; 21,0×15,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Tekst oparto na wydaniu J. Guranowskiego z 1896 r.; Lektura z opracowaniem)
ISBN 978-83-65634-51-1, oprawa tekturowa lakierowana

16.92a
683a

&

2016 W 80 dni dookoła świata
Oprac. Dorota Nosowska; kor. Justyna Kubacka; oprac. graf. okł. Magdalena Ałtunin; na okł. wykorzystano il. Marcina Piwowarskiego
Wydanie [5]
Poznań: Wydaw. IBIS
Dr. w UE; skład Marcin Kwaśny
1 t.: 170,[2] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
Nakł.: [brak danych]
(Tekst oparto na wyd. J. Guranowskiego z 1896 r.; Lektura z opracowaniem)
ISBN 978-83-65634-56-6, opr. tektur. lakier.

16.93
684

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa; Ilustracja na okładce: Barbara Kuropiejska; Projekt okładki: Tadeusz Szlaużys
Wydanie 1
Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, Sp. z o.o.
Druk: DRUK-INTRO SA.
1 t.: 205,[3] s.; [brak] il.; 22,0×14,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Seria: KLUB PODRÓŻNIKA tom 5)
ISBN 978-83-274-5396-9, ISBN serii: 978-83-274-5437-9; oprawa tekturowa lakierowana

16.94
687

&

 

2016 W 80 dni dookoła świata
Przełożyła Mieczysława Wójcik; Ilustracja i projekt okładki: Agata Łuksza Pracownia Bobra; Redaktor prowadzący: Natalia Galuchowska; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Urszula Malewcka; DTP: Bernard Ptaszyński
Wydanie [4]
Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Druk: ?
1 t.: 419,[4] s.; [47 il. kolorowych; 21,0×15,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Seria: ?)
ISBN 978-83-7983-993-3; oprawa tekturowa lakierowana

16.95
692

&

 

2017 W 80 dni dookoła świata
Przekład z angielskiego Hanna Turczyn-Zalewska; adaptacja tekstu Giada Francia; ilustracje Francesca Rossi; układ graficzny Marinella Debernardi
Wydanie 1
Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o.
Druk: wydrukowano w Chorwacji; przygotowanie do druku: Espadon Publishing Sp. z o.o.
1 t.: 93,[3] s.; [52 il. kolorowe; 30,0×22,3 cm; kolorowa wyklejka
Nakł.: [brak danych]
(Inspirowane arcydziełem Jules’a Verne’a)
ISBN 978-83-274-4347-2; oprawa tekturowa lakierowana

16.96
731

&

 

2018 W 80 dni dookoła świata
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; ilustracje Léon Benett i Alphonse de Neuville (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Kinga Ochojska; [wstęp] Krzysztof Czubaszek; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 374,[8] s.; [55] ilustracji cz.-b., [3] karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 71; Patron serii „Biblioteka Andrzeja: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanychISBN 978-83-65753-41-0, oprawa tekturowa lakierowana

16.97
733

&

2018 W 80 dni dookoła świata
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; ilustracje Léon Benett i Alphonse de Neuville (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Kinga Ochojska; korekta Andrzej Zydorczak; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 322[6] s.; 58 ilustracji cz.-b. oraz 2 mapki ; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 13; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-57-1 (tom 13), oprawa tekturowa foliowana

16.98
738

&

2019 W 80 dni dookoła świata
Tłumacz tekstu nieznany; tekst polski na potrzeby niniejszego wydania zaczerpnięto z domeny publicznej; redaktor prowadzący: Agata Paszkowska-Pogorzelska; redaktor techniczny: Agnieszka Matusiak; korekta: Bogusława Jędrasik; Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Damasiewicz
Wydanie I
Warszawa: Wydawnictwo Bellona
Druk i oprawa: Druk-Intro S.A., Inowrocław
1 t.: 230[1] s.; [brak] il.; 20,0×13,0 cm
(Perły Literatury Młodzieżowej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-11-15625-8, oprawa tekturowa foliowana