PO 17 [wydana: 1874-1875]

Tajemnicza wyspa

L’Île mystérieuse

Powieść trzytomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

17.01
18

&

1875-76 Tajemnicza wyspa
Dzieło premiowane przez Akademię Francuską; przeł. z fr. J. Pł....
Lwów: Nakł. Księg. [Gustawa] Seyfartha i [Damiana] Czajkowskiego
[Lwów]: Druk A[nastazego] J[ózefa] O[stoi] Rogosza
3 t.: (322 s. – Rozbitki w powietrzu; [2],322 s. – Opuszczony; 303 s. – Tajemnica); [brak] il.; 17,5×12,5 cm
(odbitki z “TYGODNIKA OJCZYZNY”;
prawdopod. powieść była drukowana wcześniej w gazecie “Ojczyzna” lub “Tygodnik Ojczyzna”)
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa

17.01

17.02
19

&

1875-76 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademiję Francuzką; Przekł. J[oanny] Belejowskiej
W odc. “PRZYJACIEL DZIECI” [w 3? cz.: cz. 1 – Rozbitki z balonu, cz. 2 – Rozbitki z balonu, cz. 3 ??]; il.??
1875 R. 15
nr 5-15, 17, 19-27, 29-32, 45-52; 1876 R. 16 nr 1-27

17.03
88

&

1896 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademię francuską; przekł. J[oanny] Belejowskiej; z il. [J-D. Férata]; trzy tomy w jednym
Warszawa: Nakł. G[ustawa] Sennewalda, Miodowa 6
[Warszawa]: Druk Tow. Komandytowego St. J. Zalewski & Company, Złota 3
3 t. w 1: (cz. 1 – Rozbitki z balonu; cz. 2 – Opuszczony; cz. 3 – Tajemnica wyspy); 544,[4] s.; [4] il. cz.-b.; 18,2×11,7 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna

17.04
113

&

1908 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską; Przekł. J[oanny] Belejowskiej
Wyd. nowe [1], w 2 tomach, z ill.
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i S-ka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i
Spółki
2 t.: ([4],291,[1] s., [5] k. tabl. cz.-b.; [4], 268 s., [4] k. tabl. cz.-b.); 17,8?×12,0? cm
(Powinien być podany rok wydania [AZ; jest w Ossolineum])
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa i tekturowa?
 

17.04a
 

&

1912 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską; przekł. J[oanny] Belejowskiej
Wyd. nowe [2], w 2 tomach, z ill. [J-D. Férata]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki

2 t. w 1 wol.: ([4],291 s., [5] k. tabl. cz.-b.; [4],269 s., [3] k. tabl. cz.-b.); 18,5×12,5 cm
(Bez roku wydania [AZ])
Nakład: [brak danych]
Opr. pł.

17.05
129

&

1912 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską; przekł. J[oanny] Belejowskiej
Wyd. nowe [2], w 2 tomach, z ill. [J-D. Férata]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki

2 t.: ([4],291 s., [5] k. tabl. cz.-b.; [4],269 s., [3] k. tabl. cz.-b.); 17,8×12,0 cm
(Bez roku wydania [AZ])
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa i tekturowa

17.05a
-

&

1912 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską; przekł. J[oanny] Belejowskiej
Wyd. nowe [2], w 2 tomach, z ill. [J-D. Férata]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki

2 t.: ([4],291 s., [5] k. tabl. cz.-b.; [4],269 s., [3] k. tabl. cz.-b.); 18,3×11,5 cm
(Bez roku wydania [AZ])
Nakład: [brak danych]
Opr. pł.

17.05b
130a

&

1912 Rozbitki z balonu
W odc. „ROLA”: Tygodnik obrazkowy niepolityczny na niedzielę ku pouczeniu i rozrywce, wychodzący w Krakowie
[Przekład Joanny Belejowskiej, skrócony, 47 odcinków; 45 il. J-D Férata]
Kraków
1912 R. VI nr: 1(7-9), 2(23-24), 3(40-42), 4(56-58), 5(72-73), 6(88-89), 7(104-105), 8(120-122), 9(136-137), 10(152-154), 11(167-169), 12(184-185), 13(199-201), 14(216-217), 15(232-233), 16(248-249), 17(264-266), 18(280-281), 19(296-298), 20(312-313), 21(327-328), 22(343-344), 23(360-361), 24(376-377), 25(392-394), 26(408-409), 27(424-425), 28(440-441), 29(455-456), 30(471-472), 31(487-489), 32(503-504), 33(519-520), 34(536-537), 35(551-552), 36(567-568), 37(584-585), 38(599-601), 39(616-617), 40(632-633), 41(648-649), 42(663-664), 43(680-681), 44(696-697), 45(711-713), 46(728-729), 47(744-746)
[Początek w nr 1 z 7 stycznia 1912; zakończenie w nr 47 z 24 listopada 1912]

17.06
137

&

1921 Wyspa tajemnicza
Dzieło uwieńczone przez Akademję Francuską; przekł. J[oanny] Belejowskiej;
Wyd. nowe [3], w 2 tomach, z il. [J-D. Férata]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki

[2 t. w 1]: ([4],428 s., [9] il. cz.-b; 20,6×13,8 cm
(Na okł.: Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

17.06a
166a

&

1926-1927 Tajemnicza wyspa
Przez Juljusza Verne (przekład z francuzkiego) [brak il.]
W odc. “Pielgrzym” – czasopismo ukazujące się trzy razy w tygodniu w Pelplinie
170 odcinków (właściwie 176, ponieważ niektóre numery zostały powtórzone) od 5 stycznia 1926 do 10 marca 1927
Rok 1926 (R. 58) numer czasopisma, w nawiasie nr odcinka: 2(1), 3(2), 4(3), 5(4),  6(5), 7(6), 8(7), 9(8), 10(9), 11(10), 12(11), 13(12), 14(13), 15(14), 16(15), 17(16), 18(17), 19(18), 20(19), 21(20), 22(21), 23(22). 24(23), 25(23), 26(24), 27(25), 28(26), 29(27), 30(28), 31(29), 32(30), 33(31), 34(32), 35(32), 36(33), 37(34), 38(35), 39(36), 40(37), 41(38), 42(39), 43(40), 44(41), 45(42), 46(43), 47(44), 48(45), 49(46), 50(47), 51(48), 52(49), 53(50), 54(51), 55(52), 56(53), 57(54), 59(55), 60(56), 61(57), 62(58), 63(59), 64(60), 65(61), 66(62), 67(63), 68(64), 69(65), 70(66), 71(67), 72(68), 73(69), 74(69), 75(70), 76(71), 77(72), 78(73), 79(74), 80(75), 81(76), 82(77), 83(78), 84(79), 85(80), 86(81), 87(82), 88(83), 89(84), 90(85), 91(86), 92(87), 93(88), 94(89), 95(90), 96(91), 97(92), 98(93), 101(94), 102(95), 103(96), 105(97), 106(98), 107(99), 108(100), 109(101), 110(102), 111(103), 112(104), 113(105), 114(106), 115(107), 116(108), 117(109), 118(110), 120(111), 21(112), 122(113), 123(114), 124(115), 125(116), 126(117), 127(118), 128(119) 129(120) 130(121), 131(122), 132(123), 133(124), 134(125), 135(126), 137(127), 138(128), 139(129), 140(130), 141(131), 142(132), 144(133), 145(133), 146(134), 147(135), 148(136), 149(137), 150(138), 151(139), 152(140), 153(142), 154(142), 155(143), 156(143); Rok 1927 (R. 59): 1(144), 2(145), 3(146), 5(147), 6(148), 7(149), 8(149), 9(150), 10(151), 11(152), 12(153), 13(154), 14(155), 15(156), 16(157), 17(158), 18(159), 19(160), 20(161), 21(162), 22(163), 23(163), 24(164), 25(164), 26(166), 27(167), 28(168), 29(169), 30(170)

17.07
176

&

1929 Wyspa tajemnicza
Z 19 il. i okł. J. Férat’a; [przekł. J. Belejowskiej]
Wydanie czwarte
Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakł. Gebethnera i Wolffa

Warszawa: Zakł. Graf. “Nasza Drukarnia”, Sienna 15

1 t.: 344 s.; 19 il. cz.-b.; [1 mapka wyspy]; 23,2×15,6 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

17.08
217

&

1939 Wyspa tajemnicza
Z 19 il. i okł. J. Férat’a; [przekł. J. Bel
ejowskiej]; okł. W. Chmielewskiego
Wydanie piąte
Warszawa: Nakł. Księg. J. Kubickiego
Warszawa: Zakł. Graf. “Feniks”

1 t.: 340,[1] s.; 1
9 il. cz.-b.; [1 mapka wyspy]; 24,2×16,2 cm (dla opr. karton.), 23,2×16,4 (dla opr. płóc.)
Nakład: [brak danych]
(J. Kubicki odkupił skład książki od Gebethnera, dlatego też na s. tyt. widnieje napis: “i okładką J. Ferat’a”)
Opr. płóc. z obwolutą; opr. kar
tonowa
Od lewej pokazano: obwolutę, okł. płóc., okł. karton., s. tytułową

17.09
219

&

1946 Wyspa tajemnicza
Z 19 il. [J. Férata]; [przekł. J. Belejowskiej]
Wydanie szóste
Warszawa: Nakł. Księg. J. Kubickiego

Kraków: Druk. Nr 3 pod Zarządem Państw., Karmelicka 34

1 t.: 394 s.; 19 il. cz.-b.; [1 mapka wyspy]; 21,8×15,4 cm (dla wyd. bez obw.
) , 21,2×15,2 cm (dla wyd. z obw.)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa, obw. sygnowana “AZ 46” [stosowana na części wyd.]

17.10
 

&

 

1948 Wyspa tajemnicza
Z 19 il. [J. Férata]; [przekł. J. Belejowskiej]
Wydanie siódme
Warszawa: Nakł. Księg. J. Kubickiego

Warszawa: Drukarnia Krakowska W. Grzelak i Sp. Wolska 19

1 t.: 394 s.; 19 il. cz.-b.; [1 mapka wyspy]; 22,9×15,4 cm

Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

17.11
241

&

1955 Tajemnicza wyspa
Tł. z j. fr. Janina Karczmarewicz; il. reprod. z wyd. czeskiego [właśc. z wyd. fr. J-D. Férata; okł. proj. Stanisław Zagórski; przedm., red. Zdzisław Ryłko
Wydanie I
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Pa
żdziernikowej
3 t.: (Rozbitkowie powietrzni - 271,[1] s., [22] il. cz.-b.; Porzucony - 263,[1] s., [19] il. cz.-b.; Tajemnica wyspy - 239,[1] s., [19] il. cz.-b., 1 mapka); 20,0×13,0 cm
Nakład: 50 000 + 200 egz.
Opr. kartonowa

17.11

17.12
242

&

1955 Tajemnicza wyspa
Tł. z j. fr. Janina Karczmarewicz; il. [J.]-D. Férat (reprod. z wyd. fr.); okł. proj. Krystyna Witkowska; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko; red. Dżennet Połtorzycka
Wydanie II
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Pa
żdziernikowej
[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; 520,[7] s.; [140] il. cz.-b.; [1 mapka na wyklejce]; 29,3×21,3 cm
Nakład: 20 000 + 205 egz.
Opr. tekturowa

17.13
248

&

1958 Tajemnicza wyspa
Tł. z j. fr. Janina Karczmarewicz; il. D. Férat (reprod. z wyd. fr.); wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie III
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”

[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.

[3 cz. w 2 t.]: (385,[6]; [67] il. cz.-b.; 374,[1]) s.; [64] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
Nakład: 30 000 + 253 egz.
Opr. tekturowa

17.14
257

&

1961 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz; il. [J.]-D. Férata (reprod. z wyd. fr.); okł. proj. Andrzej Heidrich; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie IV
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (352,[4] s., [64] il. cz.-b.; 336,[4] s., [63] il.); 21,0×15,0 cm
Nakład: 20 000 + 260 egz; dodruk 10 000 egz.
Opr. tekturowa

17.15
261

&

1962 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz; il. [J.]-D. Férata (reprod. z wyd. fr.); okł. proj. Andrzej Heidrich; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie V
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (355,[1] s., [64] il. cz.-b.; 339,[1] s., [63] il.); 21,0×15,0 cm
Nakład: 30 000 + 260 egz.
Opr. tekturowa

17.16
264

&

1965 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. [J.]-D. Férata (reprod. z wyd. fr. ); okł. i s. tytuł. proj. Andrzej Heidrich; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie VI
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (355,[1] s., [64] il.; 339,[1] s., [63] il.); 20,5×14,8 cm
Nakład: 100 000 + 254 egz.
Opr. kartonowa

17.17
267

&

1966 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. [J.]-D. Férata (reprod. z wyd. fr.); okł. i s. tytuł. proj. Andrzej Heidrich; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie VII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Katowice: Prasowe Zakł.
Graf. RSW “Prasa”
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (356 s., [64] il.; 339,[1] s., [63] il.); 20,5×14,8 cm
Nakład: 50 000 + 253 [tom I], 50 000 + 277 [tom II] egz.
Opr. kartonowa

17.18
274

&

1968 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. [J.]-D. Férata (reprod. z wyd. fr.); okł. i s. tytuł. proj. Andrzej Heidrich; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie VIII
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Gdańsk: Gdańskie Zakł. Graf., Święt
ojańska 19/23
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (355,[1] s., [64] il.; 339,[1] s., [63] il.); 20,5×14,8 cm
Nakład: 50 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

17.19
277

&

1970 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. Zbigniew Rychlicki; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie IX
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. Nr 45
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (317,[3] s., [25] il. cz.-b.; 302,[2] s., [25] il. cz.-b.); 20,4×14,4 cm
Nakład: 50 000 +235 egz.
Opr. kartonowa

17.20
291

&

1974 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. Zbigniew Rychlicki; wstęp i obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie X
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa,ul. Rewolucji 1905r. Nr 45
3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (317,[3] s., [25] il. cz.-b.; 302,[2] s., [25] il. cz.-b.); 20,4×14,4 cm
Nakład: 50 000 + 235 egz.
Opr. kartonowa

17.21
300

&

1978 Tajemnicza wyspa
Przełożyła Janina Karczmarewicz-Fedorowska; ilustracje Zbigniew Rychlicki; okładka, wyklejka i karta tytułowa Janusz Wysocki; wstęp Anna Węgrzyn; objaśnienia Zdzisław Ryłko
Wydanie 11
Warszawa: Instytut Wydawniczy “Nasza Księgarnia”

Kraków: Drukarnia Wydawnicza

[3 części w 2 t.: (część 1 – Rozbitkowie powietrzni; część 2 – Porzucony; część 3 – Tajemnica wyspy)]; (409,[7] s., [25] il. cz.-b.; 393,[7]) s., [25] il. cz.-b.); 20,2×12,6 cm
(Klasyka Młodych. Seria pod redakcją Stanisława Zielińskiego)
Nakład: 50 000 + 277 egz.
Oprawa tekturowa

17.22
303

&

1980 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. Zbigniew Rychlicki; obj. Zdzisław Ryłko; wstęp Anna Węgrzyn
Wydanie 12
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”

Kraków: Drukarnia Wydaw.

[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (409,[7] s., [25] il. cz.-b.; 393,[7] s., [25] il. cz.-b.); 19,4×12,5 cm
Nakład: 50 000 + 280 egz.
ISBN 83-10-07863-3, opr. kartonowa

17.23
311

&

1985 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. Zbigniew Rychlicki; wstęp Anna Węgrzyn; obj. Zdzisław Ryłko; red. Izabela Korsak; red. techn. Maria Bohacz; kor. Zespół
Wydanie 13
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”

Kraków: Drukarnia Wydaw. im. W. L. Anczyca

[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (366,[2] s., [25] il. cz.-b.; 350,[2]) s., [25] il. cz.-b.; 19,6×12,7 cm
(Klasyka Młodych. [Seria pod red. Stanisława Zielińskiego])
Nakład: 50 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-07863-3, opr. kartonowa

17.24
320

&

1988 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. Zbigniew Rychlicki; wstęp Anna Węgrzyn; obj. Zdzisław Ryłko; red. Izabela Korsak; red. techn. Adam Zambrzycki; kor. Romana Sachnowska
Wydanie 14
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”

Kraków: Drukarnia Wydaw. im. W. L. Anczyca

[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (361,[7] s., [25] il. cz.-b.; 344,[8] s., [25] il. cz.-b.); 19,5×12,7 cm
Nakład: 50 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-07863-3, opr. kartonowa

17.25
331

&

1990 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. Zbigniew Rychlicki; wstęp Anna Węgrzyn; obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie 15
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Gdańsk: Zakł. Graf.
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; (361,[7] s., [25] il. cz.-b.; 344,[8] s., [25] il. cz.-b.); 20,0×12,5 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-07863-3, opr. kartonowa

17.26
369

&

1995 Tajemnicza wyspa
Tł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; il. w tekście, na okł. i wykl. Artur Gołębiowski; wstęp Anna Węgrzyn; obj. Zdzisław Ryłko
Wydanie XVI
Warszawa: Wydaw. “Iskry”

Łódź: Druk. Dziełowa

[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; 522,[2] s.; [9] il. wielobarwnych; mapka na przedniej i tylnej wykl.; 24,2×16,7 cm
(Klasyka dla Młodzieży)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-207-1452-4, opr. tekturowa

17.27
376

&

1996 Tajemnicza wyspa
Przeł. Janina Karczmarewicz-Fedorowska; proj. okł. i il. Jakub Kuźma; red. serii Anna Sójka; red. techn. Romana Kalita-Ludwiczak; kor. Hanna Sygidus, Joanna Proniewicz, Danuta Okupniak, Bożena Okupniak, Jerzy Gontarz
Wydanie [17]
Poznań: [Wydaw.] Podsiedlik-Raniowski i S-ka

Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca S.A.

[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 – Powietrzni rozbitkowie; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; 532,[1] s.; [brak] il.; 21,0×15,0 cm
(Biblioteka Przygody)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7083-555-4, opr. tekturowa

17.28
379

&

1996 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedr. z wyd. fr.]; proj. okł. Artur Łobuś
Wydanie [1]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, [ul. Świątnicka 7]
Gdańsk: Zakł. Graf. w Gdańsku (druk i oprawa)

[2 t. w 1]: 311,[1] s.; [27] il. cz.-b; 20,4×14,4 cm
(Zaczarowane strony – Biblioteka świat. lit. dla dzieci i młodzieży; oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86685-30-1, opr. kartonowa

17.29
391

&

1997 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedr. z wyd. fr.]; proj. okł. Artur Łobuś
Wydanie [2]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Łańcut: RZG druk. Łańcut

[2 t. w 1]: 311,[1] s.; [27] il. cz.-b; 20,4×14,4 cm
(Zaczarowane strony – Biblioteka świat. lit. dla dzieci i młodzieży; oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86685-30-1, opr. kartonowa

17.30
396

&

1998 Tajemnicza wyspa
Przekł. z fr. Elżbieta Teresa Sadowska; okł. Martin Jonhson Heade Orchidee, passiflory i koliber; red. Hanna Mościcka; konsult. i przyp. Karol Sabath; red. techn. Małgorzata Baranowska; kor. Ewa Drożdż
Wydanie 1
Warszawa: Wydaw. KAMA Al. Jerozolimskie 198E/1
Kraków: Druk. Wydaw. im. W. L. Anczyca

[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]: 558,[2] s.; [brak] il.; 20,3×14,3 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7153-105-2, opr. kartonowa

17.31
411

&

1999 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedr. z wyd. fr.]; proj. okł. Artur Łobuś
Wydanie [3]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg

[2 t. w 1]: 312 s.; [27] il. cz.-b; 20,0×14,4 cm
(Lektura dla klasy VI; oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-554-5, opr. kartonowa

17.32
412

&

1999 Tajemnicza wyspa
Przekł. Joanna Belejowska; il. na okł. Władysław Henryk Jabłoński; red. Zenona Marciniak; kor. Danuta Rzeszewska-Kowalik; red. techn. Aleksandra Napiórkowska; proj. okł. Aleksandra Glig; @ I. Szeremet
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. PWW

Mikołów: PW “Tolek” – Druk. im. K. Miarki [druk i oprawa]

[2 t. w 1]: 405 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
(Seria: Kolorowy świat lektur; lektura dla klasy VI)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-87571-49-0, opr. kartonowa

17.33
420

&

2000 Tajemnicza wyspa
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; red. Agnieszka Pałac; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Sewer Salamon; ryc. autor. P.[!; J.-D.] Férata udostęp. dzięki uprzejmości p. W. Jamy
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Tatarska 9
Kraków: [Druk. “Zielona Sowa”]; skład: KOREL, ul Ojcowska 140
[3 cz. w 1 t.]: 335.[1] s.; [3] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. W. Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [5000]
ISBN 83-7220-180-3, opr. kartonowa

17.34
435

&

2001 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedr. z wyd. fr.]; proj. okł. Artur Łobuś
Wydanie [4]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7

Wrocław: Wydaw. Siedmioróg

[2 t. w 1]: 312 s.; [27] il. cz.-b; 20,2×14,2 cm
(Lektura dla klasy VI; oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-554-5, opr. kartonowa

17.35
463

&

2002 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedr. z wyd. fr.] ; proj. okł. Artur Łobuś
Wydanie [5]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7

Wrocław: Wydaw. Siedmioróg

[2 t. w 1]: 312 s.; [27] il. cz.-b; 20,3×14,4 cm
(Lektura dla klasy VI; oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-554-5, opr. kartonowa

17.36
474

&

2003 Tajemnicza wyspa
Przekł. z fr. Elżbieta Teresa Sadowska; okł. Paweł Głodek;  oprac. graf. i skład tekstu Studio Wydaw. Sara; przyp. Karol Sabath  
Wydanie 1
Warszawa: Wydaw. Sara
Białystok: Białostockie Zakł. Graf. SA
[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; 511,[17] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7297-390-3, opr. tekturowa lakier.

17.37
490

&

2004 Tajemnicza wyspa
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; red. Agnieszka Pałac; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Sewer Salamon; ryc. autorstwa P.[!; J.-D.] Férata udostępn. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]; skład: KOREL,  ul Ojcowska 140
[3 cz. w 1 t.]: 332,[8] s.; [3] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. W. Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-605-8, opr. kartonowa

17.38
508

&

2005 Tajemnicza wyspa
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; red. Agnieszka Pałac; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Sewer Salamon; ryc. autorstwa P.[!; J.-D.] Férata udostępn. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]; skład: KOREL,  ul Ojcowska 140
[3 cz. w 1 t.]: 332,[8] s.; [3] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. W. Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-605-8, opr. kartonowa

17.39
517

&

2006 Tajemnicza wyspa
Il. na okł. Artur Janicki; oprac. graf. okł. Mariusz Pająk; proj. graf. serii Mariusz Pająk; red. Agnieszka Pałac; ryc. autorstwa P.[!; J.-D.] Férata udostępn. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [4]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. „Zielona Sowa”]; skład: KOREL,  ul Ojcowska 140
[3 części w 1 t.]: 325,[12] s.; [3] il. cz.-b.; 21,0×14,7 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. W. Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7435-115-2, oprawa tekturowa lakierowana

17.40
537

&

2007 Tajemnicza wyspa
Proj. graf. serii Mariusz Pająk; il. na okł. Zbigniew Seweryn; oprac. graf. okł. Mariusz Pająk; red. Agnieszka Pałac; rys. autorstwa P.[!; J.-D.] Férata udostępn. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [5]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4A
Kraków: [Druk. „Zielona Sowa”]; skład: KOREL,  ul Ojcowska 140
[3 cz. w 1 t.]: 325,[11] s., [3] il. cz.-b.; 21,0×15,0 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. Wojciecha Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-386-1, oprawa tekturowa lakierowana

17.41
573

&

2010 Tajemnicza wyspa
Przeł. Marta Olszewska; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Piotr Słomian; il. Jules-Descartes Férat ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; konsult. tekstu i przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Ratajczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie z przestworzy; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)] 398, [1] s. [76] il. (w tym 1 mapka) cz.-b., 365 s. [74] il. cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.:[ser.] Podróże z Verne’em), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Pisarz zza grobu” – IX odc. oraz „Starych rycin czar” – X odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakł.: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-346-8 i 978-83-7623-615-5, opr. tektur. lakier.

17.42
574

&

2010 Tajemnicza wyspa
Przeł. Marta Olszewska; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Piotr Słomian; il. Jules-Descartes Férat ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio proj. 2to2 Paweł Dąbrowski; konsult. tekstu i przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Ratajczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[3 cz. w 2 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie z przestworzy; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)] 398, [1] s. [76] il. (w tym 1 mapka) cz.-b., 365 s. [74] il. cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.: [ser.] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Pisarz zza grobu” – IX odc. oraz „Starych rycin czar” – X odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakł.: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-439-7 i 978-83-7623-617-9, opr. tektur. lakier.

17.43
593

&

2011 Tajemnicza wyspa
[Tekst] na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa z 1929 roku, opracowała Adriana Pyszkowska-Włoch Kamil Kasperek, autorka opracowania Lucyna Szary, korekta Agnieszka Woźny, Marta Zagnińska, projekt okładki BROS s.c., ilustracje Jonasz Porywczy
Wydanie [1]
Kraków: Wydawnictwo GREG®, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: druk Zakład Poligrafii – Alicja Genowskaa; skład i łamanie BROS [s.c.]
1 t.: 328 s. (5-283 powieść, 285-322 opracowanie); [10] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(na okładce: Lektura z opracowaniem)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-274-4, oprawa kartonowa

17.44
611

&

2013 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedruk z wyd. fr.]; proj. okł. Artur Łobuś   
Wyd. [6]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Krakowska 90
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg
[2 t. w 1]: 311[1] s.; [27] il. cz.-b; 20,3×14,4 cm
(Lektura dla klasy VI; [oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7568-758-3, opr. karton. lakier.

17.45
636

&

 

2015 Tajemnicza wyspa (część 1 i 2)
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie przekładzie J. Pł. z lat 1875-1876; [ilustracje w tekście J-D Férat, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 347,[1] s., [17] il. cz.-b.; 331,[1], [17] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 10 i TOM 11)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 10 978-83-282-0251-1, ISBN tomu 11 978-83-282-0252-8, oprawa płócienna

17.46
654

&

2015 Wyspa tajemnicza
Przedruk wydania z 1908 roku. Oryginał ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie; projekt okładki Sara A. Sapkowska, Michał Pogoda
Wydanie [1] reprint
Szczecin: Volumina.pl, Daniel Krzanowski
Szczecin: druk i oprawa: Print Group Sp. z o.o.; przygotowanie kopii oraz obróbka cyfrowa: ATTIC Tomasz Grabowski
2 t. w 1 wol.: ([4],291 s., [5] k. tabl. cz.-b.; [4],269 s., [3] k. tabl. cz.-b.); 23,8×17,0 cm
(Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską; Przekład J[oanny] Belejowskiej; wydanie nowe, w 2 tomach, z illustracyami; Warszawa Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków g. Gebethner i Spółka)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7867-998-1, oprawa półpłócienna

17.47
691

&

 

2017 Tajemnicza wyspa
Przekład Marty Olszewskiej [na podstawie wydanie Wydawnictwa „Zielona Sowa”; ilustracja na okładce: Barbara Kuropiejska; projekt okładki: Tadeusz Szlaużys
Wydanie [4]
Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, Sp. z o.o.
Druk: DRUK-INTRO SA.
3 cz. w 1 t.: 532,[6] s.; [brak] il.; 22,0×14,0 cm
Nakł.: [brak danych]
(Seria: KLUB PODRÓŻNIKA tom 8)
ISBN 978-83-274-5399-0, ISBN serii: 978-83-274-5437-9; oprawa tekturowa lakierowana

17.48
700

&

2017 Tajemnicza wyspa
[Tekst] na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa z 1929 roku, opracowała Adriana Pyszkowska-Włoch Kamil Kasperek, autorka opracowania Lucyna Szary, korekta Agnieszka Woźny, Marta Zagnińska, projekt okładki BROS s.c., ilustracje Jonasz Porywczy
Wydanie [2]
Kraków: Wydawnictwo GREG®, ul. Klasztorna 2B
[Kraków]: druk Zakład Poligrafii – Alicja Genowskaa; skład i łamanie BROS [s.c.]
1 t.: 328 s. (5-283 powieść, 285-322 opracowanie); [10] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(na okładce: Lektura z opracowaniem)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7517-274-4, oprawa kartonowa

17.49
742

&

2019 Tajemnicza wyspa
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; ilustracje pokolorował Dariusz Kocurek; [wstęp Krzysztof Czubaszek]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I [w tej serii]
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Bydgoszcz: druk i oprawa Polish Druk, ul. Przemysłowa 34
3 t.: Rozbitkowie powietrzni 315,[1] s.; [48] ilustracji cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych, 1 mapka; Porzucony 328,[1] s.; [47] ilustracji cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych; Tajemnica wyspy 283,[7] s.; [44] ilustracje cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 75, Tom 76 i Tom 77; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-96-0 (całość), 978-83-65753-97-7 (część pierwsza), 978-83-65753-98-4 (część druga), 978-83-65753-99-1 (część trzecia),  oprawa tekturowa lakierowana

17.50
745

&

2019 Tajemnicza wyspa
Tłumaczenie: Marta Olszewska; konsultacja i przypisy: Andrzej Zydorczak; ilustracje (ze zbiorów Andrzeja Zydorczaka) Jules-Descartes Férat [zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego]; redakcja: Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta: Dorota Ratajczak, Anna Hakowska; opracowanie graficzne okładki na podstawie projektu Dagmary Grabskiej: Michalina Paczyńska; skład: Stefan Łaskawiec. Studio 3 Kolory
Wydanie I
Warszawa: Wydawnictwo Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
Druk i oprawa: ???
2 t.: tom I 395,[1] s.; 75 ilustracji cz.-b., 1 mapka; tom II 361,[1] s.; 73 ilustracje cz.-b.; 20,5×13,2 cm
(Książkę poleca Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: ??? egz.
ISBN 978-83-8154-320-0 (tom I), 978-83-8154-321-7 (tom II), oprawa tekturowa

17.51
746

&

2019 Tajemnicza wyspa
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; konsultacja i korekta Marcin Chmielowski; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
3 t.: Rozbitkowie powietrzni 269 s.; 54 ilustracje cz.-b., 1 mapka; Porzucony 259 s.; 52 ilustracje cz.-b.; Tajemnica wyspy 241 s.; 49 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 17-19; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 240 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-66268-10-4 (tom 17), 978-83-66268-11-1 (tom 18), 978-83-66268-12-8 (tom 19), oprawa kartonowa foliowana

17.52
763

&

2021 Tajemnicza wyspa
w: „Niezwykłe Podróże” tom II [Dzieci kapitana Granta, Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi, Tajemnicza wyspa, W osiemdziesiąt dni dookoła świata]
Przekład: Pł… (na podst. wydania Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, wydanie czwarte, 1875); ilustracje  Eliza Żmudzka; opracowanie redakcyjne: Aleksandra Kopeć, Justyna Lech, Wojciech Kotwica, Michał Bień, Paulina Choromańska; redakcja techniczna, skład i skanowanie: Grzegorz Bociek
Wydanie I
Mysłowice: Grupa ARKADIA Sp. z o.o.
???: druk i oprawa ???
Pierwsza powieść w t. 2: strony 7-335; [10] kart tablicowych kolorowych; 29,0×21,5 cm
(Na okładce: Edycja jubileuszowa z okazji 150 rocznicy wydania Trylogii morskiej; Klub Miłośników Książki)
Nakład: 800 egz. numerowanych (seria limitowana)
ISBN 978-83-951599-5-4, oprawa płócienna