PO 19 [wydana: 1876]

Michał Strogow

Michel Strogoff

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

19.01
28

&

1876-77 Z Moskwy do Irkutska
W odc. “ŚWIAT” (dwutyg. dla dzieci i Młodzieży; Warszawa, Czysta 2), [3 cz.; 2 il. cz.-b.]
1876 Rok 1
, nr 3-4, 6-10, 12-21, 23, s. 65-69, 95-96, 142-144, 163-166, 190-191, 216-221, 234-237, 289-293, 13-18, 38-41, 59-63, 85-90, 108-113, 127-130, 156-160, 179-183, 198-202, 257-260; 1877 Rok 2 nr 1-11/12, s. 15-19, 41-46, 64-68, 86-89, 110-113, 134-138, 161-164, 181-186, 208-212, 228-233, 251-259, 273-282

19.02
159

&

1925 Wśród dzikich plemion Buchary
Powieść podróżnicza, [z 24 rycinami]; przełożył Zbigniew Zaturski [właśc.: Leon Sternklar]; [il. J. Férat; tom drugi z podtytułem: „Le courier du tzar”]
Lwów: Nakładem Księgarni Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
Tarnów: Drukiem H. L. Lehrhaupta
2 t. w 1: cz. 1: 237 s., [14] kart tablic. brąz.; cz. 2: 241,[3] s., [10] kart tablic. brąz.); 17,2×11,9 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa i płócienna

19.03
159

&

1925 Wśród dzikich plemion Buchary
Powieść podróżnicza, [z 24 rycinami]; przełożył Zbigniew Zaturski [właśc.: Leon Sternklar]; [il. J. Férat; tom drugi z podtytułem: Le courier du tzar]
Lwów: Nakładem Księgarni Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
Tarnów: Drukiem H. L. Lehrhaupta
2 t.: (237 s., [14] kart tablic. brąz.; 241,[3] s., [10] kart tablic. brąz.); 17,8×12,4 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa papierowa

19.03a
-

&

1925 Wśród dzikich plemion Buchary
Powieść podróżnicza, [z 24 rycinami]; przełożył Zbigniew Zaturski [właśc.: Leon Sternklar]; [il. J. Férat; tom drugi z podtytułem: Le courier du tzar]
Lwów: Nakładem Księgarni Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
Tarnów: Drukiem H. L. Lehrhaupta
2 t.: (237 s., [14] kart tablic. brąz.; 241,[3] s., [10] kart tablic. brąz.); 17,8×12,4 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa papierowa

19.04
159

&

1925 Wśród dzikich plemion Buchary
Powieść podróżnicza, [z 24 rycinami]; przełożył Zbigniew Zaturski [właśc.: Leon Sternklar]; [il. J. Férat; tom drugi z podtytułem: Le courier du tzar]
Lwów: Nakładem Księgarni Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
Tarnów: Drukiem H. L. Lehrhaupta
2 t.: (237 s., [14] kart tablicowych brązowych; 241,[3] s., [10] kart tablicowych brązowych); 17,0×12,4 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa

19.05
164

&

1926 Kurjer carski: (Michał Strogow - od Moskwy do Irkucka)
Opracował [i słówko wstępne] Leo Belmont [właśc. Leopold Blumental]
Warszawa: Nakład Bibljoteki Groszowej Sp[ółki] z ogr. odp., Moniuszki 11
Warszawa: Zakłady Graficzne „Drukarnia Bankowa”, ul. Moniuszki 11
[2 cz. w 1 t.]: 176 s.; [4] karty tablic. (15 fot. cz.-b.); 17,0×12,0 cm
(Bibljoteka Groszowa, Wydawnictwo Tygodniowe; fot. pochodzą z filmu wyprodukowanego w roku 1926 przez francuską wytwórnię „Films de France” – informacje na tylnej stronie okładki)
Nakład: [10 000]
Oprawa tekturowa

19.06
164

&

1926 Kurjer carski: (Michał Strogow - od Moskwy do Irkucka)
Opracował [i słówko wstępne] Leo Belmont [właśc. Leopold Blumental]
Warszawa: Nakład Bibljoteki Groszowej Sp[ółki] z ogr. odp., Moniuszki 11
Warszawa: Zakłady Graficzne „Drukarnia Bankowa”, ul. Moniuszki 11
[2 cz. w 1 t.]: 176 s.; [4] karty tablic. (15 fot. cz.-b.); 17,0×12,0 cm
(Bibljoteka Groszowa, Wydawnictwo Tygodniowe; fot. pochodzą z filmu wyprodukowanego w roku 1926 przez francuską wytwórnię „Films de France” – informacje na tylnej stronie okładki; inne logo na stronie tytułowej i inny opis na stronie potytułowej)
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa

19.07
164

&

1926 Kurjer carski: (Michał Strogow - od Moskwy do Irkucka)
Opracował Leo Belmont [właśc. Leopold Blumental]
Warszawa: Nakład Bibljoteki Groszowej Sp[ółki] z ogr. odp., Moniuszki 11
Białystok: Tłoczono w Polskiej Drukarni S.A., ul. Św. Rocha 3
[2 części w 1 t.]: 176 s.; [4] karty tablic. (15 fot. cz.-b.); 18,9×12,7 cm
(Bibljoteka Groszowa, Wydawnictwo Tygodniowe; [fot. pochodzą z filmu wyprodukowanego w roku 1926 przez francuską wytwórnię „Films de France”]; przekład autoryzowany; na tylnej okładce: „Drukarnia Bankowa”, W-wa, Moniuszki 11)
Nakład: [brak danych]
Oprawa papierowa

19.08
216

&

1939 Kurjer carski: (Michał Strogow - od Moskwy do Irkucka)
Opracował Leo Belmont [właściwie Leopold Blumental]
Wydanie A i B
Warszawa: Wydawnictwo „KURIER POLSKI” S. A., Al. Jerozolimskie 33
Białystok: Tłoczono w Polskiej Drukarni S.A., ul. Św. Rocha 3
1 t.: 176 s.; [brak] il.; 17,5×12,0 cm
(Bibljoteka „Kuriera Polskiego”, Miesięcznik pod redakcją Stanisława Greka, R. VII t. CXXIII; odbito z części nakładu „Bibljoteki Groszowej” [z 1926 r.], rozdawana jako bezpłatna premia do „Kuriera Polskiego”; przekład autoryzowany)
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa

19.09
316

&

1987 Michał Strogow
Przeł. Maria i Marcin Leśniewscy; posłow. opatrzył Zygmunt Łukawski; oprac. graf. Ireneusz Botor; red. Bożena Sęk; red. techn. Karol Ryrko; kor. Joanna Huber
Wydanie I
Katowice: Wydaw. “Śląsk”
Opole: Opolskie Zakł. Graf., ul Niedziałkowskiego 8-12
[2 cz. w 1 t.]: 290,[2] s.; [7] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
Nakład: 70 000 + 300 egz.
ISBN 83-216-0579-6, oprawa kartonowa
ISBN 83-216-0813-2, oprawa biblioteczna (10 000 egz.)

19.10
326

&

1989 Michał Strogow
Przeł. Maria i Marcin Leśniewscy; posłow. opatrzył Zygmunt Łukawski; oprac. graf. Ireneusz Botor; red. Bożena Sęk; kor. Krystyna Kossak
Wydanie 2
Katowice: Wydaw. “Śląsk”
Opole: Opolskie Zakł. Graf., ul Niedziałkowskiego 8-12
[2 cz. w 1 t.]: 290,[2] s.; [7] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
Nakład: 99 850 + 150 egz.
ISBN 83-216-0916-3, opr. kartonowa

19.11
351

&

1992 Michał Strogow: Kurier carski - od Moskwy do Irkucka
Oprac. Marek Nowicki; proj. okł. Anna Kozłowska; red. Danuta Nowicka
Wydanie I
[Milanówek]: Wydaw. DAMB
Izabelin: Zakł. Poligraf.-Wydaw. "RAGRAF”, ul Zakątna 5
[2 cz. w 1 t.]: 168 s. [brak] il.; 20,2×14,1 cm
(na s. przedtytuł. i okł.: “Michał Strogow Kurier Carski"; oprac. na podst. pow. Juliusza Verne “Kurier Carski – Michał Strogow – od Moskwy do Irkucka” wyd. nakł. Biblioteki Groszowej, Warszawa 1926)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-900507-2-2, opr. kartonowa

19.12
428

&

2000 Kurjer carski: (Michał Strogow)
Przekł. Leo Belmonta; oprac. Zespół CIL
Wydanie 1 w tej edycji
Warszawa: CIL Polska – Kolekcje Sp. z o.o, ul. Wspólna 65a m. 8
Madryt (Hiszpania):Brosmac S.L. Móstoles (Madrid)
[2 cz.  w 1 t.:] 174 s.; [brak] il. 16,3×12,0 cm
([Seria]: Arcydzieła Literatury Światowej [rozprowadzana przez kioski “Ruch”]; oprac. na podst. wyd. Juliusz Verne – “Kurier carski” Wydaw. “Kurier Polski” SA, Warszawa 1939)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-88103-89-X, opr. tekturowa tłoczona

19.13
523

&

2006 Michał Strogow - kurier carski
Przeł. Maria i Marcin Leśniewscy;  proj. okł. Maciej Sadowski; skład i łam. Horyzont; oprac. tekstu oraz red. techn. Horyzont
Wydanie [1; 3. w tym tłum.]
Warszawa: Hachette Livre Polska sp. z o.o.
[Kielce]: Druk. im. Adama Półtawskiego
[2 cz. w 1 t.]: 279,[1] s.; [brak] il.; 21,0×12,8 cm
(Kolekcja Hachette „Najsłynniejsze powieści historyczne”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7448-389-X, opr. tekturowa

19.14
544

&

2008 Michał Strogow - kurier carski
Przeł. Maria i Marcin Leśniewscy;  proj. okł. Maciej Sadowski; skład i łamanie Horyzont; oprac. tekstu oraz red. techn. Horyzont
Wydanie [2; 4. w tym tłumaczeniu]
Warszawa: Hachette Livre Polska sp. z o.o.
Druk w Niemczech przez GGP Media GmbH, Poessneck
[2 części w 1 t.]: 279,[1] s.; [brak] il.; 21,0×12,8 cm
(Kolekcja Hachette „Najsłynniejsze powieści historyczne”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7448-389-X, opr. tekturowa lakierowana

19.15
633

&

2015 Michał Strogow
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z 1926 roku [właśc. opracował Leon Belmont, nakładem Bibjoteki Groszowej]; ilustracje w tekście [Jules-Descartes Férat] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 cz. w 1 t.: 203, [1] s. [40] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 9)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 9] 978-83-282-0250-4, oprawa płócienna

19.16
732

&

 

2018 Michał Strogow. Od Moskwy do Irkucka
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Maciej Michach; korekta Kacper Gładych; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 520,[6] s.; [83] ilustracji cz.-b., [10] kart tablicowych kolorowych oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 72; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-67-0, oprawa tekturowa lakierowana

19.17
734

&

2018 Michał Strogow. Od Moskwy do Irkucka
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja Maciej Michach; korekta Kacper Gładych; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 439[7] s.; 91 ilustracji cz.-b. oraz 2 mapki; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 14; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-58-8 (tom 14), oprawa kartonowa foliowana