PO 22 [wydana: 1878]

Piętnastoletni kapitan

Un Capitaine de quinze ans

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

22.01
40

&

1878-79 Piętnastoletni kapitan
Przekł. J[oanny] Belejowskiej
W odc. “PRZYJACIEL DZIECI”
1878
R. 18 nr 15-52; 1879 R. 19 nr 1-8

22.02
80

&

 

1895 Piętnastoletni kapitan
Z il.
Warszawa: Nakł. Księg. Juljana Guranowskiego
[Warszawa]: Druk. E. Lubowskiego i S-ki, Szpitalna 10 [tom 1]
2 t.: (240 s., [4] k. tabl. szarogranat.; [4],242,[2] s., [4] k. tabl. szarogranat.); 18,0×12,5 cm
(T.2: Warszawa: Druk Tow. Komandytowego, ul. Złota No 3
Nakł.: [brak danych]
Oprawa pł.

22.03
81

&

1895 Piętnastoletni kapitan
Z il.
Warszawa: Nakł.: Księg. Juljana Guranowskiego
[Warszawa]: Druk E. Lubowskiego i S-ki, Szpitalna Nr 10 [tom 1]
[2 t. w 1]: (240 s., [4] k. tabl. szarogranat.; [4],242,[2] s., [4] k. tabl. szarogranat.); 17,5×11,5 cm
(Tom 2: Warszawa: Druk Tow. Komandytowego, St. J. Zaleski & Comp., ul. Złota Nº 3)
Nakł.: [brak danych]
Oprawa ppł.

22.04
120

&

1909 Piętnastoletni kapitan
Wyd. nowe, z il.; [il. Henri Meyera (przedr. z wyd. fr.)]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
[2 t.]: ([4],224,[1] s., [4] il. cz.-b.; [4],233,[2] s., [4] il. cz.-b.); 17,6×11,6 cm
(Pisma: Tom II-III)
Nakł.: [brak danych]
Opr. papier. i tektur.

22.05
 

&

1917? Piętnastoletni kapitan
Wyd. nowe, z il.; [il. Henri Meyera (przedr. z wyd. fr.]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, filie w Lublinie i Łodzi; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka; Poznań: M[arian] Niemierkiewicz;
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
[2 t. w 1]: ([4],224,[1] s., [4] il. cz.-b.; [4],233,[2] s., [4] il. cz.-b.); 17,8×11,6 cm
(Pisma: Tom II-III)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i kartonowa

22.05a
 

&

1917? Piętnastoletni kapitan
Wyd. nowe, z il.; [il. Henri Meyera (przedr. z wyd. fr.]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, filie w Lublinie i Łodzi; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka; Poznań: M[arian] Niemierkiewicz;
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
[2 t. w 1]: ([4],224,[1] s., [4] il. cz.-b.; [4],233,[2] s., [4] il. cz.-b.); 17,8×11,6 cm
(Pisma: Tom II-III)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

22.06
143

&

1923 Piętnastoletni kapitan
Pow. w dwóch cz.; nowy przekł. z fr.; [il. W. Lipiński]
Warszawa: Wydaw. “Argus”
Warszawa: Druk. sukc. T. Jankowskiego, ul. Wspólna nr 54
2 cz. w 1 t.: 316,[2] s.; [6] il. cz.-b.; 17,6?×12,2? cm
(Ilustrowana Bibljoteka dla Młodzieży)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa?

22.07
180

&

1930 Piętnastoletni kapitan
Pow. w dwóch cz.; nowy przekł. z fr.; [il. W[acław] Lipiński]
Warszawa: Nakł. „Nowego Wydawnictwa”, Marszałkowska 141
Warszawa: Druk. sukc. T. Jankowskiego, ul. Wspólna nr 54
2 cz. w 1 t.: 316,[2] s.; [6] il. cz.-b.; 18,0×12,5 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

22.08
205

&

1936 Piętnastoletni kapitan
Pow. w dwóch cz.; nowy przekł. z fr.; [il. W[acław] Lipiński]
Warszawa: Nakł. “Nowego Wydawnictwa”, Marszałkowska 141
Warszawa: Druk. “Grafia”
2 cz. w 1 t.: 316,[2] s.; [6] il. cz.-b.; 18,0×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

22.09
 

&

1939 Piętnastoletni kapitan
Pow. w dwóch cz.; nowy przekł. z fr.; [il. W[acław] Lipiński]
Warszawa: Nakł. „Nowego Wydawnictwa”, Marszałkowska 141
Warszawa: Druk. „Grafia”???
2 cz. w 1 t.: 316,[2] s.; [6?] il. cz.-b.; 18,0?×12,0? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa?

22.10
221

&

1947 Piętnastoletni kapitan
Pow.; tł. W[itold] Zechenter; il. A[ntoni] Uniechowski; okł. proj. J. Karolak; słowo wstępne W[itold] Z[echenter]
Kraków: Wydaw. L. Wierzchowski
Kraków: Druk. Nr 3 Spółdz. Wydaw. “Wiedza”, Orzeszkowej 7
[2 cz. w 1 t.]: (cz. 1 Ocean; cz. 2 Afryka), 230 s.; [33] il. cz.-b.; 21,8×15,6 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

22.11
222

&

1947 Piętnastoletni kapitan
Pow. dla Młodzieży; il. Zofia Fijałkowska
Łódź: Łódzki Instytut Wydaw.
Łódź: Odbito w druk. Ł[ódzkiego] I[nstytutu] W[ydawniczego], Zwirki 17
1 t.: 284,[2] s.; [6] k. tabl. cz.-b; obw.; 20,6×14,6 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

22.12
227

&

1949 Piętnastoletni kapitan
Pow., wyd. nowe, popraw.; tł. W[itold] Zechenter; il. A[ntoni] Uniechowski; okł. proj. J. Karolak; słowo wstępne W[itold] Z[echenter]
Wydanie nowe, popraw.
Kraków: Wydaw. M. Kot
Poznań: Wielkopolskie Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: (cz. 1 Ocean; cz. 2 Afryka), 232 s.; [33] il. cz.-b.; 22,0×15,7 cm [okł. karton.], 20,3×14,8 cm [okł. tekturowa, która ma obcięte boki]
Nakład: 10 000
Opr. kartonowa i tekturowa

22.13
244

&

1956 Piętnastoletni kapitan
Przeł. z j. fr. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Andrzej Radziejowski; mapkę oprac. Juliusz Makowski; red. Zdzisław Ryłko
Wydanie I
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 366,[1] s.; [21] il. cz.-b; [1 mapka na wklejce]; 21,1×14,8 cm
Nakład: 100 000 + 205 egz.
Opr. tekturowa

22.14
247

&

1958 Piętnastoletni kapitan
Przeł. z j. fr. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Andrzej Radziejowski; mapkę oprac. Juliusz Makowski
Wydanie II
Warszawa: Państw. Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 367,[1] s.; [21] il. cz.-b; [1 mapka na wklejce]; 21,1×14,8 cm
Nakład: 50 000 + 253 egz.
Opr. tekturowa

22.15
256

&

1960 Piętnastoletni kapitan
Przeł. z j. fr. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Hubert Hilscher; mapkę oprac. Juliusz Makowski
Wydanie III
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 367,[1] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wklejce]; 21,1×14,8 cm
Nakład: 40 000 + 260 egz.
Opr. tekturowa

22.16
260

&

1962 Piętnastoletni kapitan
Przeł. z j. fr. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Hubert Hilscher; mapkę oprac. Juliusz Makowski
Wydanie IV
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 322,[4] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wklejce]; 21,2×14,8 cm
Nakład: 30 000 + 260 egz.
Opr. tekturowa

22.17
268

&

1967 Piętnastoletni kapitan
Przeł. z j. fr. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Hubert Hilscher; mapkę oprac. Juliusz Makowski
Wydanie V
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 335,[1] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wklejce]; 21,1×14,8 cm
Nakład: 30 000 + 235 egz.
Opr. tekturowa

22.18
276

&

1970 Piętnastoletni kapitan
Przeł. z j. fr. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Hubert Hilscher; mapkę oprac. Juliusz Makowski
Wydanie VI
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 332,[4] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wklejce]; 20,7×14,5 cm
Nakład: 30 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

22.19
308

&

1984 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Maryna Wiśniewska; mapkę oprac. Juliusz Makowski; red. Izabella Korsak; red. techn. Maria Bohacz; kor. Grażyna Majewska, Monika Paszkowicz
Wydanie 7
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
[Łódź]: Łódzka Druk. Dziełowa
[2 cz. w 1 t.]: 285,[3] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wewn. s. okł.]; 20,2×14,4 cm
(w środku pokazana okładka z brakiem żółtej farby)
Nakład: 50 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-08441-2, opr. kartonowa

22.20
328

&

1989 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Bogusław Orliński; mapkę oprac. Juliusz Makowski; red. Izabella Korsak; red. techn. Adam Zambrzycki; kor. Grażyna Majewska-Lewandowska
Wydanie 8
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45
[2 cz. w 1 t.]: 332,[4] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wewn. s. okł.]; 20,2×14,4 cm
Nakład: 100 000 + 200 egz.
ISBN 83-10-08441-2, opr. kartonowa

22.21
336

&

1990 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; il. Mieczysław Majewski; okł. i s. tytuł. proj. Bogusław Orliński; mapkę oprac. Juliusz Makowski
Wydanie 9
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Drukarnia Dziełowa
[2 cz. w 1 t.]: 332,[4] s.; [21] il. cz.-b.; [1 mapka na wewn. s. okł.]; 20,2×14,4 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-08441-2, opr. kartonowa

22.22
355

&

1994 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; il. [Henri Meyer] (graf. zaczerpnięta z XIX wiecznej paryskiej kolekcji Hetzela); proj. okł. i s. tytuł. Zenon Porada; red. wyd. Halina Ostaszewska; red. techn. Monika Kolberg
Wydanie [10]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa
[2 cz. w 1 t.]: 348,[4] s.; [25] il. cz.-b.; 20,1×13,9 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-08441-2, opr. kartonowa

22.23
385

&

1996 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; [il. [Henri Meyer] (graf. zaczerpnięta z XIX wiecznej edycji kolekcji Hetzel[!]); il. na okł. Robert Pawlicki
Wydanie [11]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, [ul. Sarabandy 24c]
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa S.A.
[2 cz. w 1 t.]: 348,[4] s.; [25] il. cz.-b.; 20,2×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10057-4, opr. kartonowa

22.24
402

&

1998 Piętnastoletni kapitan
Proj. okł. Studio Siedmioróg; [il. Henri Meyer]
Wydanie 1
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Druk: [Wydaw. Siedmioróg?]
[2 cz. w 1 t.]: 191,[1] s.; [16] il. cz.-b.; 20,2×14,2 cm
(Seria: Zaczarowane strony; [ tekst na podst. wyd. wydaw. “Argus” z 1923 roku])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-437-9, opr. kartonowa

22.25
405

&

1999 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; [il. [Henri Meyer] (graf. zaczerpnięta z XIX wiecznej edycji kolekcji Hetzel[!]); il. na okł. Robert Pawlicki
Wydanie [12]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Sarabandy 24c
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa S.A.
[2 cz. w 1 t.]: 348,[4] s.; [25] il. cz.-b.; 20,2×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10441-3, opr. kartonowa

22.26
408

&

1999 Piętnastoletni kapitan
Przekł. Maria Zajączkowska; il. na okł. Władysław Henryk Jabłoński; red. Zenona Marciniak; kor. Małgorzata Kąkiel; red. techn. Aleksandra Napiórkowska; proj. okł. Aleksandra Glig; @ I. Szeremet
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. PWW
Mikołów: PW “Tolek” – Druk. im. K. Miarki [druk i oprawa]
[2 cz. w 1 t.]: 297,[1] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
(Seria: Kolorowy świat lektur)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-87571-48-2, opr. kartonowa

22.27
409

&

1999 Piętnastoletni kapitan
Proj. okł. Studio Siedmioróg; [il. Henri Meyer]
Wydanie [2]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Druk: [Wydaw. Siedmioróg?]
[2 cz. w 1 t.]: 191,[1] s.; [16] il. cz.-b.; 20,2×14,2 cm
(Seria: Zaczarowane strony; [ tekst na podst. wyd. wydaw. “Argus” z 1923 roku])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-437-9, opr. kartonowa

22.28
415

&

2000 Piętnastoletni kapitan
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; red. Maurycy Kulak
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Tatarska 9
[Kraków: Druk. “Zielona Sowa”]
[2 cz. w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 20,4×14,3 cm
([Przekł. na podst. anonim. tłum. z 1909 r.] oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa)
Nakład: [5000]
ISBN 83-7220-143-9, opr. kartonowa

22.29
423

&

2000 Piętnastoletni kapitan
Proj. okł. Studio Siedmioróg; [il. Henri Meyer]
Wydanie [3]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Druk: [Wydaw. Siedmioróg?]
[2 cz. w 1 t.]: 191,[1] s.; [16] il. cz.-b.; 20,2×14,2 cm
(lektura dla klasy VI szkoły podst. i klasy III gimnazjum; [ tekst na podst. wyd. wydaw. “Argus” z 1923 roku])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-437-9, opr. kartonowa

22.30
425

&

2000 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Maria Zajączkowska; [il. Henri Meyer] (graf. zaczerpnięta z XIX wiecznej edycji paryskiej kolekcji Hetzel[!]); il. na okł. Robert Pawlicki
Wydanie [13]
Warszawa: Wydaw. “Nasza Księgarnia”, ul. Sarabandy 24c
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa S.A.
[2 cz. w 1 t.]: 348,[2] s.; [25] il. cz.-b.; 20,2×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-10-10770-6, opr. kartonowa

22.31
440

&

2001 Piętnastoletni kapitan
Proj. okł. Studio Siedmioróg; [il. Henri Meyer]
Wydanie [4]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Druk: [Wydaw. Siedmioróg?]
[2 cz. w 1 t.]: [-2]191,[1] s.; [16] il. cz.-b.; 20,2×14,2 cm
(lektura dla klasy VI szkoły podst. i dla gimnazjum; [ tekst na podst. wyd. wydaw. “Argus” z 1923 roku])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-437-9, opr. kartonowa

22.32
445

&

 

2002 Piętnastoletni kapitan
Red. Oficyna Wydaw. RYTM; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tytuł. Andrzej Zieliński; kor. Iwona Brzezińska, Jan Karaskiewicz
Wydanie [1]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM, Wydaw. Waza s.c., ul. Górczewska 8
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
[2 cz. w 1 t.]: 198,[1] s.; [brak] il.; 20,3×14,3 cm
(Seria KLASYKA)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-88794-40-X, 83-86426-31-4, opr. kartonowa

22.33
479

&

 

2004 Piętnastoletni kapitan
Red. Oficyna Wydawnicza RYTM; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tyt. Andrzej Zieliński; kor. Iwona Brzezińska, Jan Karaskiewicz
Wydanie [2]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM, Wydaw. Waza s.c., ul. Górczewska 8
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk i oprawa]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
[2 części w 1 t.]: 189,[10] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
(Seria KLASYKA)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7399-049-6, 83-86426-31-4, opr. tekturowa

22.34
489

&

2004 Piętnastoletni kapitan
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. okł. Piotr Iwaszko; skład i łam. Joanna Czubrychowska; red. Maurycy Kulak
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. „Zielona Sowa”]
[2 cz. w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1909 r. oprac. zespół  red. Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-176-5, opr. kartonowa

22.35
491

&

2004 Piętnastoletni kapitan
Proj. okł. Studio Siedmioróg; [il. Henri Meyer]
Wydanie [5]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Druk: [Wydaw. Siedmioróg?]
[2 części w 1 t.]: 191,[1] s.; [16] il. cz.-b.; 20,3×14,3 cm
([tekst na podst. wyd. wydaw. „Argus” z 1923 roku])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-437-9, opr. kartonowa

22.36
502

&

2004 Piętnastoletni kapitan
Il. na okł. Artur Janicki; proj. graf. serii i oprac. graf. okł. Mariusz Pająk; skład i łam. Joanna Czubrychowska; red. Maurycy Kulak
Wyd. [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. „Zielona Sowa”]
[2 cz. w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 21,2×15,0 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; [tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. na podst. anonim. tłum. z 1909 r.)
Nakł.: [brak danych]
ISBN 83-7389-953-7, opr. tekturowa

22.37
527

&

2006 Piętnastoletni kapitan
Ilustracja na okładce Stanisław Dzięcioł; opracowanie graficzne okładki Piotr Iwaszko; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; redakcja Maurycy Kulak
Wydanie [4]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Drukarnia „Zielona Sowa”]
[2 części w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekład na podstawie anonimowego tłumaczenia z 1909 roku opracował zespół  redakcyjny Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-176-5, oprawa kartonowa

22.38
530

&

2007 Piętnastoletni kapitan
Ilustracja na okładce Zbigniew Seweryn; projekt graficzny serii i opracowanie graficzne okładki Mariusz Pająk; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; redakcja Maurycy Kulak
Wydanie [5]
Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
[Kraków: Drukarnia „Zielona Sowa”]
[2 części w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; [tekst opracowany przez zespół Wydawnictwa Zielona Sowa Sp. z o.o. na podstawie anonimowego tłumaczenia z 1909 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-398-4, oprawa tekturowa

22.39
534

&

2007 Piętnastoletni kapitan
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. okł. Piotr Iwaszko; skład i łam. Joanna Czubrychowska; red. Maurycy Kulak
Wydanie [6]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4A
[Kraków: Drukarnia „Zielona Sowa”]
[2 cz. w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekład na podst. anonim. tł. z 1909 r. oprac. zespół  red. Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7435-543-8, opr. kartonowa

22.40
575

&

2010 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Katarzyna Kierejsza; il. Henri Meyer ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; konsult. i przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Ratajczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[2 cz. w 1 t.: 498, [1] s. [99] il. (w tym 1 mapka) cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.:[ser.] Podróże z Verne’em), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Od sceny do ekranu” – XI odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych Juliuszowi Verne’owi)
Nakł.: 3000 egz. (plus ewent. dodruk)
ISBN 978-83-7623-330-7, opr. tektur. lakier.

22.41
576

&

2010 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Katarzyna Kierejsza; il. Henri Meyer ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio proj. 2to2 Paweł Dąbrowski; konsult. i przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Ratajczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[2 cz. w 1 t.: 498, [1] s. [99] il. (w tym 1 mapka) cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.: [ser.] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Od sceny do ekranu” – XI odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych Juliuszowi Verne’owi)
Nakł.: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-343-7, opr. tektur. lakier.

22.42
599

&

2011 Piętnastoletni kapitan
Przeł. Agnieszka Włoczewska; red. prow. Paulina Martela; z barwnymi il. [Henri Meyer] oryg. wyd. fr. wydaw. J. Hetzel & Cie; il.: Wunderkammer Verlag GmbH, Frankfurt; proj. okł.: Arts&Grafix, Peter Heller, Neusäß-Ottmarshausen; kor.: Bogusława Jędrasik, Małgorzata Wnuk (tom I), Anna Wasilewska, Dorota Piekarska (tom II); konsult. i przyp.: Andrzej Zydorczak
Wydanie [1]
Warszawa: Wydaw. Weltbild Media Sp. z o.o.
Plzeň [Pilzno]: dr. i opr. Typos, tiskařské závody, r.s.o.; skład i łam.: LIMA
2 t.: 190, [1] s. [48] il. kolor.; 190, [1] s., [49] il. kolor.; 24,5×17,3 cm
([z portretem Verne’a na s. przedtyt.])
Nakł.: [brak danych]
ISBN 978-83-7799-112-1 i 978-83-7799-117-6, opr. tekt. lakier.

22.43
618A

&

 

2013 Piętnastoletni kapitan
Redakcja i korekty Oficyna Wydawnicza RYTM; ilustracja na okładce M. Prieto; okładka i strona tytułowa Andrzej Zieliński
Wydanie [3]
Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, Wydawnictwo Waza s.c., ul. Górczewska 8
[Łódź]: Łódzkie Zakłady Graficzne [druk i oprawa]; Wydawnictwo Waza s.c. [skład]
[2 części w 1 t.]: 178,[12] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
(Seria KLASYKA)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-89426-82-9, oprawa tekturowa lakierowana

22.44
644

&

 

2015 Piętnastoletni kapitan (cz. 1 i 2)
Niniejsze teksty oparto na popr. i uzup. przekł. z XIX w.; [il. w tekście Henri Meyer, na podst. XIX-wiecznych wyd. fr.]; red., kor. i skład Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i s. tytuł. na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 187,[1]s., [40] il. cz.-b.; 187,[1]s., [38] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 16 i TOM 17)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 16] 978-83-282-0257-3, ISBN [tomu 17] 978-83-282-0258-0, opr. pł.

22.45
706

&

2017 Piętnastoletni kapitan
Projekt okładki Artur Piątek; ilustracje Henri Meyer
Wydanie [1]
Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, ul. Krakowska 90
Druk: [Wydawnictwo Siedmioróg?]
[2 części w 1 t.]: 191,[3] s.; [16] il. cz.-b.; 20,3×14,3 cm
(Seria: Kanon literatury dziecięcej nr 111 [ tekst na podstawie wydania wydawnictwa „Argus” z 1923 roku]; Lektura dla klasy V)
Nakład: [brak danych]
ISBN 978-83-7791-652-0, oprawa kartonowa lakierowana