PO 23 [wydana: 1879]

Pięćset milionów Begum

Les Cinq cents millions de la Bégum

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

23.01
47

&

1880 Spadek 500-miljonowy
Pow.; przeł. Wincenta Limanowska
Wydanie [1]
Lwów: Księg. Polska
[Lwów?: Pierwsza Związkowa Drukarnia]
1 t.: 243,[1] s., [brak] il.; 19,6×12,7 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. pł.

23.02
70

&

1894 500 milionów Begumy
Powieść, z il.. [Léona Benneta]
Wydanie [2]
Warszawa: Nakł. Księg. Juljana Guranowskiego
[Warszawa]: Dr. J[ózefa] Filipowicza, ul. Złota Nr. 3
1 t.: [4],284,[1] s.; [4] k. tabl. granat.; 18,0×12,0 cm
Nakł.: [brak danych]
Opr. papier. i ppł.

23.03
87

&

1896 Spadek 500-milionowy
W odc. “DZIENNIK CHICAGOSKI”
nr 185-239
(W egz. Biblioteki Jagiellońskiej brak numerów zawierających początkowe odc. pow.)

23.04
119

&

1909 500 milionów Begumy
Wyd. nowe, z ill. [Léona Benneta]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],269,[2] s.; [4] il. cz.-b.; 18,0×11,5 cm
(Pisma: Tom VII)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. i pap.

23.04a
 

&

1909 500 milionów Begumy
Wyd. nowe, z ill. [Léona Benneta]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],269,[2] s.; [4] il. cz.-b.; 18,3×11,5 cm
(Pisma: Tom VII)
Nakład: [brak danych]
Opr. pł.

23.05
 

&

1919? 500 milionów Begumy
Wyd. nowe, z il. [Léona Benneta]
Warszawa, Lublin, Łódź: Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka; składy główne: Poznań M. Niemierkiewicz; New York: The Polish book, imp. co.
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],269,[2] s.; [4?] il. cz.-b?; 17,5?×11,5? cm
(Pisma: Tom VII; wprowadzono na podst. analogii do innych tytułów wyd. w latach późniejszych niż 1909-10 – weryfikacja nastąpi na obejrzeniu spisu wydań Gebethera w BJ – obecne dane wielce niepewne)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. i pap.

 

 

23.06
187

&

1931 500 miljonów Begumy
Przekł. J[ana] Walickiego [prawdopod. pseud. Alberta Seweryna Hartmana; il. A.G.?]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Zakł. Graf. A. Szlachowic i S-ka, Leszno 70
1 t.: 233,[2] s.; [5] k. tabl. brąz.; 18,0×12,0 cm
(istnieje też inna opr., patrz PO23.07)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

23.07
 

&

1931 500 miljonów Begumy
Przekł. J[ana] Walickiego [prawdopod. pseud. Alberta Seweryna Hartmana; il. A.G.?]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Zakł. Graf. A. Szlachowicz, ul. Leszno 70
1 t.: 233,[2] s.; [5] k. tabl. brąz.; 18,3×12,2 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. pł.

23.08
197

&

1932 500 miljonów Begumy
Przekł. J[ana] Walickiego; [il. A.G?]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda”, Leszno 65
1 t.: 233,[2] s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 17,8×12,3 cm
(na s. tytuł.: Warszawa/nakładem księgarni J. Przeworskiego/1932)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

23.09
252

&

1959 500 milionów hinduskiej władczyni
Przekł. Olgi Nowakowskiej; il. Daniel Mróz
Wydanie I
Warszawa: PWLD “Nasza Księgarnia”
[Toruń]: Toruńskie Zakł. Graf.
1 t.: 190,[2] s.; [15] il. cz.-b.; 21,1×14,8 cm
Nakład: 20 000 + 253 egz.
Opr. ppł

23.10
367

&

1995 500 milionów Begumy
Proj. okł. Jerzy Kurczak; oprac. red. i kor. Małgorzata Gucman; red. techn. Teresa Włodarczyk
Wydanie II
Warszawa: Agencja Wydaw. Egros s.c. ul. Orzeszkowej 14/16
Warszawa: Pro-Grafix International Spółka z o.o.
1 t.: 156,[1] s.; [brak] il.; 20,0×14,2 cm
(Książka przyg. do druku na podst. wyd. Księg. Juliana Guranowskiego z 1894 r)
Nakład: [5000?]
ISBN 83-86268-17-4, opr. kartonowa

23.11
453

&

 

2002 500 milionów Begumy
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; red. Robert Mitoraj; ryc. Leona Benneta zostały udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Druk. „Zielona Sowa”]
1 t.: 140 [4] s.; [12] il. cz.-b.; 20,4×14,4 cm
([Oprac. na podst. anonim. tł. z 1909 r. z uzupełnieniami w tł. A. Zydorczaka]; na ost. s. inform. Krzysztofa Czubaszka, prezesa PTJV, o Polskim Towarzystwie Juliusza Verne’a)
Nakład: [5000?]
ISBN 83-7220-531-0, opr. kartonowa

23.12
561

&

 

2009 Pięćset milionów hinduskiej księżniczki
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. Anna Wojciechowska; kor. Katarzyna Kierejsza; il. Léon Benett ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; przyp. A. Zydorczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: druk i oprawa Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
1 t.: 204, [3] s. [41] il. cz.-b.; 20,5×13,3 cm
(Na przedniej okł.: [seria] Podróże z Verne’em), Książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Serię „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Na paryskim bruku” – III odcinek serii art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-231-7, oprawa tekturowa lakierowana

proba probiercza

23.13
562

&

 

2009 Pięćset milionów hinduskiej księżniczki
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpraca red. Anna Wojciechowska; kor. Katarzyna Kierejsza; il. Léon Benett ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio Projektowe 2to2 Paweł Dąbrowski; przyp. A. Zydorczak; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: druk i oprawa Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
1 t.: 204, [3] s. [41] il. cz.-b.; 20,5×13,3 cm
(Na przedniej okł.: „500 milionów hinduskiej księżniczki”, [seria] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Serię „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „Na paryskim bruku” – III odcinek serii art. dr. K. Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakład: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-311-6, oprawa tekturowa lakierowana

23.14
647

&

2015 500 milionów begumy
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie wydanym przez Gebethnera i Wolffa w 1909 roku; ilustracje [Léon Benett na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 203, [1] s. [30] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 18)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 18] 978-83-282-0259-7, oprawa płócienna.

23.15
723

&

2018 Pięćset milionów begum
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 211,[7] s.; [43] ilustracje cz.-b., [4] karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 65; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-21-2, oprawa tekturowa lakierowana

23.16
728

&

2018 Pięćset milionów begum
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 212 s.; 47 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 10; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-53-3 (tom 10), oprawa kartonowa foliowana