PO 24 [wydana: 1879]

TARAPATY Chińczyka w Chinach

Les Tribulations d’un Chinois en Chine

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

24.01
42

&

1879 Utrapienie Chińczyka w Chinach
Streszcz. przez J[oannę] Belejowską
W odc. “PRZYJACIEL DZIECI”
R. 19
nr 48-52

24.02
43

&

1880 Kłopoty Chińczyka w Chinach
W odc. “DZIENNIK POLSKI”
nr 29-51
(w egz. Biblioteki Jagiellońskiej brak nr zawierających pocz. i koniec pow.)

24.03
44

&

1880 Kłopoty Chińczyka w Chinach
Dzieło uwieńczone przez Akademią paryską; przełożył z francuskiego Władysław Zawadzki (Autor przekładu domniemany - por. Karol Estreicher Wyd. 2, tom 2, s. 267)
Lwów: Nakładem Księgarni K[lemensa] Łukaszewicza
[Warszawa]: z drukarni „Dziennika Polskiego” pod zarządem L. Zubalewicza
1 t.: [4],238 s.; [brak] il.; 19,2?×12,8? cm
(Biblioteka Nowości T. 4)
Nakład: [brak danych]
Oprawa zwykła tekturowa?

24.04
62

&

1890-91 Kłopoty Chińczyka w Chinach
W odc. “DZIENNIK CHICAGOWSKI”
1890 nr 1-9; 1891 nr 1-57
(w egz. Biblioteki Jagiellońskiej duże braki)

24.05

&

1891 Kłopoty Chińczyka w Chinach
Chicago, ILL.: Drukiem Spółki Wydawnictwa Polskiego, 141-143 W. Division Ulica
1 t.: 325 s.; [brak] il.; 18,1?×12,4? cm
(na s. tytuł.: „Odbitka z „Dziennika Chicagoskiego””
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna lub broszurowa? pokazano prawdopodobnie okładkę intro.

24.06
212

&

1937 Przygody ucznia filozofa Wanga
Pow. dla młodzieży; oprac. z fr. Wacława Komarnicka; z il. Artura Horowicza
Warszawa: Nakł. “Nowego Wydawnictwa”, ul. Marszałkowska 141
Warszawa: Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka
1 t.: 205 s.; [3] k. tabl. cz.-b..; 19,2×13,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

24.07
317

&

1987 Przypadki pewnego Chińczyka
Przeł. Halszka Wiśniowska; oprac. graf. Anna Łoza-Dzidowska; red. Bożena Sęk; red. techn. Karol Ryrko; kor. Jadwiga Radwańska; [posł. – red.]
Wydanie 1
Katowice: Wydaw. “Śląsk”
Gdańsk: Zakł. Graf., ul. Trzy Lipy 3
1 t.: 181,[3] s.; [10] il. cz.-b.; 20,5×14,6 cm
Nakład: 100 000 + 300 egz.
ISBN 83-216-0672-5, opr. kartonowa

24.08
357

&

1994 Przygody ucznia filozofa Wanga
Oprac. z fr. Wacława Komarnicka; proj. okł. Jerzy Kurczak; red. techn. Wanda Kędzierska; kor. Małgorzata Gucman
Wydanie II
Warszawa: Agencja Wydaw. Egros s. c., ul. E. Orzeszkowej 14/16
1 t.: 147,[1] s. [brak] il.; 20,2×14 cm
(Oprac. na podst. wyd. “Nowego Wydawnictwa”, Warszawa b.d.w [z 1937 r.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86268-09-3, opr. kartonowa

24.09
643

&

2015 Kłopoty Chińczyka w Chinach
Niniejszy tekst oparto na popr. i uzup. przekł. Władysława Zawadzkiego [1880]; il. Léon Benett [na podst. XIX-wiecznych wydań fr.]; red., kor. i skład: Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i s. tytuł. na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 219, [1] s. [22] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 15)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 15] 978-83-282-0256-6, opr. pł.

24.10
711

&

2017 Tarapaty Chińczyka w Chinach
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; konsultacja i skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 221,[3] s.; [52] ilustracje cz.-b., [3] karty tablicowe kolorowe; jedna mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 62; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-97-9, oprawa tekturowa lakierowana