PO 25 [wydana: 1879-1880]

Dom parowy

La Maison À vapeur

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

25.01
48

&

1881 Dom parowy: Podróż po Indyach północnych
Streszcz. przez J. Belejowską; [w dwóch cz.; brak il.]
W odcinkach “PRZYJACIEL DZIECI”
Rok 21
nr 1-37, s. 3-6, 22-23, 31-33, 50-51, 60-61, 75-78, 87-89, 115-119, 133-136, 145-147, 162-163, 172-175, 190-191, 201-204, 217-220, 229-231, 244-247, 256-259, 274-275, 289-291, 306-308, 317-320, 334-336, 344-347, 361-363, 373-375, 389-391, 401-403, 417-419, 429-432, 445-448, 456-460, 472-475, 484-487, 500-503, 512-514

25.02
 

&

1881 Dom parowy. Podróż po Indyach północnych
W Samborze: Nakładem i drukiem J.[ana] Czaińskiego
2 t.: (199; 160,[3]) s.; [brak] il..; 19,6×13,4 cm (kartki, nie okładka)
(egz. Roberta Dębskiego)
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa?

25.03
50

&

1882 Dom parowy. Podróż po Indyach północnych
Lwów: Nakł. Księg. K[lemensa] Łukaszewicza
Sambor: Druk J[ana] Czaińskiego

2 t. w 1: (199; 160,[3]) s.; [32?] ryc.; 19,0?×14,0? cm
(Biblioteka Nowości, T. 20)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa?

25.04
 

&

1882 Dom parowy. Podróż po Indyach północnych
Lwów: Nakł. Księg. K[lemensa] Łukaszewicza
Sambor: Z druk. J[ana] Czaińskiego w Samborze
2 t.: (199; 160,[3]) s.; [brak] il.; 19,3?×12,1? cm
(egz. z BN I 128.666 i Wasowski)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa?

25.05
48

&

1925 W płomieniach indyjskiego buntu: (La maison a vapeur)
Pow. podr., w 2 t., z 32 ryc. [Léona Benetta]
Lwów: Nakł. Księg. Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
[Lwów]: Druk. Nowoczesna, Pańska 21

2 t.: (250,[1] s., [16] il. cz.-b.; 204,[1] s., [17] il. cz.-b.); 17,0×12,0 cm
(w t. 2 podano “ z 33 ryc.” – właśc.; istnieją dwie wersje okł. patrz też 25.05)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

25.06
 

&

1925 W płomieniach indyjskiego buntu: (La maison a vapeur)
Pow. podr., w 2 t., z 32 ryc. [Léona Benetta]
Lwów: Nakł. Księg. Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
[Lwów]: Druk. Nowoczesna, Pańska 21

2 t.: (250,[1] s., [16] il. cz.-b.; 204,[1] s., [17] il. cz.-b.); 17,3?×12,3? cm
(w t. 2 podano “ z 33 ryc.” – właśc.; tu wydanie z różnymi okładkami dla tomów; patrz też 25.04)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

25.07
657

&

2015 W płomieniach indyjskiego buntu (część 1 i 2)
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym anonimowym przekładzie z 1925 roku; [ilustracje w tekście Léon Benett, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 203,[1] s., [32 il., 1 mapka] cz.-b.; 171,[1], [30 il., 1 mapka cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 25 i TOM 26)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 25 978-83-282-0266-5, ISBN tomu 26 978-83-282-0267-2, oprawa płócienna

25.08
681

&

2016 Dom parowy
Przeł. i przyp. opatrzył: Janusz Pultyn; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. Léon Benett, mapki; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 511,[4] s.; [99] il. cz.-b., [6] kart tablic. kolor. oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 52; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.

ISBN 978-83-64701-63-4, opr. tektur. lakier.