PO 31 [wydana: 1884]

Archipelag w ogniu

L’Archipel en feu

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

31.01
150

&

1925 Archipelag w płomieniach
Pow., z 19 ryc. [Léona Benetta]
[Wydanie 1]
Lwów: Nakł. Księg. Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
Lwów: Drukiem Ign[acego] Jaegera, ul. Sykstuska 33
1 t.: 256 s.; 19 il. cz.-b.; 17,0?×11,7? cm
(istnieje też wyd. z napisem na okł. “Księrgrania”)
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

31.02
 

&

1925 Archipelag w płomieniach
Pow., z 19 ryc. [Léona Benetta]
[Wydanie 1]
Lwów: Nakł. Księg. Dra Maksymiljana Bodeka, ul. Batorego 16
Lwów: Drukiem Ign[acego] Jaegera, ul. Sykstuska 33
1 t.: 256 s.; 19 il. cz.-b.; 17,2×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

31.03
162

&

1925 Archipelag w ogniu
Pow., z 13 il.; tł. K[arolina] Bobrowska
[Wydanie 1]
Poznań: Nakł. i druk. Księg. Św. Wojciecha
1 t.: 256 s.; 13 il.; 19 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa ?

31.04
374

&

1995 Archipelag w ogniu
Red. techn. Teresa Włodarczyk; kor. Iwona Nawrocka; proj. okł. Jerzy Kurczak
Wydanie II
Pruszków: Oficyna Wydaw. “Ajaks”, Focha 23
Łomianki: Zakł. Poligraf.-Wydaw. “SYNPRESS”, Łąkowa 17
Skład i łamanie Comptext, Warszawa
1 t.: 166,[1] s.; [brak] il.; 20,4×14,2 cm
(Książka przyg. do druku na podst. wyd. z 1923(!) roku Księg. dr Maksymiliana Bodeka. Egz. ze swojego księgozb. udost. p. Florian Wojtczak)
Nakład: [5000?] egz.
ISBN 83-85621-79-2, opr. kartonowa

31.05
640

&

2015 Archipelag w ogniu
Przeł. Iwona Janczy; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; przypisy Andrzej Zydorczak i Iwona Janczy; il. Léon Be-nett; sześć il. podkolor. Barbara Linda; [wstęp] Andrzej Zydor-czak; konsultacja i skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 262,[4] s.; [43] il. cz.-b., [6] kart tablic. kolor.; jedna podwójna mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 44; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-34-4, opr. tektur. lakier.

31.06
666

&

2016 Archipelag w ogniu
Niniejszy tekst oparto na popr. i uzupeł. anonim. przekł. z 1925 roku; il. Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań fr.]; red., kor. i skład: Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i stron tytuł. na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 219, [1] s. [35 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 35)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 35] 978-83-282-0276-4, opr. płóc.