PO 35 [wydana: 1886]

Los na loterię nr 9672

Un Billet de loterie le numero 9672

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

35.01
375

&

1995 Los na loterię
Tł. Marek Puszczewicz; kor. Małgorzata Gucman; proj. okł. Jerzy Kurczak
Wydanie I
Warszawa: A W “EGROS”, ul. Elizy Orzeszkowej 14/16
Warszawai: druk i oprawa LIDEX, Rakowiecka 36
1 t.: 125,[2] s.; [brak] il.; 20,3×14,2 cm
Nakład: [5000?] egz.
ISBN 83-86268-26-3, opr. kartonowa