PO 37 [wydana: 1887]

droga do francji

Le Chemin de France

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

37.01
651

&

 

2015 Droga do Francji
Przełożyła Iwona Janczy; redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; przypisy Iwona Janczy, Andrzej Zydorczak; ilustracje George Roux [wstęp] Andrzej Zydorczak; konsultacja i skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 224,[3] s.; [31] ilustracji cz.-b., [6] kart tablicowych kolorowych; dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 47; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-42-9, oprawa tekturowa lakierowana