PO 44 [wydana: 1892]

claudius bombarnac

claudius bombarnac

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

44.01
673

&

2016 Claudius Bombarnac. Z notesu reportera
Przełożył i przypisami opatrzył: Janusz Pultyn; redakcja Marzena Kwietniewska Talarczyk; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; korekta Andrzej Zydorczak, Marzena Kwietniewska-Talarczyk; skład: Mateusz Nizianty
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 333,[3] s.; [49] ilustracji cz.-b., 6 kart tablicowych kolorowych, 2 kolorowe mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 51; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-51-0, oprawa tekturowa lakierowana