PO 46 [wydana: 1894]

Zadziwiające przygody kapitana Antifera

Mirifiques aventures de maître Antifer

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

46.01
69

&

1894-95 Nadzwyczajne przygody pana Antifera
[w 2 cz.]; przekł. B[ronisławy] K[owalskiej]; [ 20 il. George’a Rouxa]
W odc. “PRZYJACIEL DZIECI”
1894 R. XXXIV
nr 11-52, s. 121, 128, 136, 140, 148, 150, 163-164, 174-175, 187-188, 193, 196, 199-200, 210-211, 222-224, 235-236, 247-248, 258-259, 265-267, 283-284, 295-296, 301-303, 316, 318, 330-331, 342-343, 354-355, 361-362, 380, 392, 403-404, 409-410, 412, 424, 426-427, 438-439, 452, 462-463, 476, 481-482, 500, 505- 506, 519-521, 534-535, 548, 560, 567-570, 579-582, 591-594, 604-606, 614-616, 618; 1895 R. XXXV nr 1-12, s. 7-8, 13, 19-20, 31-32, 43-44, 55-56, 67-68, 79-80, 85-87, 103-104, 109-111, 127-128, 133-135

46.02
464

&

2003 Zadziwiające przygody kapitana Antifera
Oprac. tekstu w oparciu o przekł. Bronisławy Kowalskiej i tł. brak. fragm. Andrzej Zydorczak; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Teresa Krochmal; red. Robert Mitoraj; ryc. George’a Rouxa zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Drukarnia Wydaw. Zielona Sowa]
2 cz. w 1 t.: 298,[6] s. [11] il. cz.-b.; 20,2×14,4 cm
(na ost. s. art. Wojciecha Jamy o stronach internetowych poświęconych Verne’owi)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-035-1, opr. kartonowa

46.03
577

&

2010 Zadziwiające przygody kapitana Antifera
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. ser. i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Anna Wojciechowska; il. George Roux ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Dagmara Grabska; przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Strojnowska; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[2 cz. w 1 t.: 446, [1] s. [77] il. (w tym 3 mapki) cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.:[ser.] Podróże z Verne’em), książkę poleca PTJV; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „W kamieniu i brązie” – XII odc. serii art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakł.: 3000 egz. (plus ewentualny dodruk)
ISBN 978-83-7623-354-3, opr. tektur. lakier.

46.04
578

&

2010 Zadziwiające przygody kapitana Antifera
Przeł. Andrzej Zydorczak; red. serii i red. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; współpr. red. Anna Wojciechowska; il. George Roux ze zbiorów A. Zydorczaka; proj. graf. okł. Studio projektowe 2to2 Paweł Dąbrowski; przyp. A. Zydorczak; kor. Dorota Strojnowska; skład Stefan Łaskawiec
Wydanie [1 klubowe]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp[ółka] z o.o., ul. Cegielniana 4a
[Inowrocław: dr. i opr. Zakł. Poligraf.-Wydaw. POZKAL]
[2 cz. w 1 t.: 446, [1] s. [77] il. (w tym 3 mapki) cz.-b.; 20,5×13,5 cm
(Na przedniej okł.: [ser.] Podróże z Verne’em; na tylnej okł.: nowy, pełny przekł. z j. fr., Ser. „Podróże z Verne’em” rekomenduje PTJV; za tekstem: „W kamieniu i brązie” – XII odc. ser. art. dr. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV, poświęconych J. Verne’owi)
Nakł.: 500 egz.
ISBN 978-83-7623-347-5, opr. tektur. lakier.

46.05
677

&

2010 Zadziwiające przygody kapitana Antifera (część 1 i 2)
Przekład Bronisława Kowalska; [ilustracje w tekście] George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1, na podstawie wydania w „Prztyjacielu dzieci” z lat 1894-1895]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 201,[2] s., [33 il.] cz.-b.; 153,[2], [36 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 44 i TOM 45)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 44 978-83-282-0285-6, ISBN tomu 45 978-83-282-0286-3, oprawa płócienna

46.06
686

&

2016 Niezwykłe przygody pana Antifera
Przełożył i przypisami opatrzył: Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Magdalena Stec; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 448,[5] s.; [65] ilustracji cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych oraz trzy mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 54; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a; wydano na podstawie licencji udzielonej przez Wydawnictwo Zielona Sowa, które jest posiadaczem praw autorskich)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-69-6, oprawa tekturowa lakierowana