PO 47 [wydana: 1895]

Pływająca wyspa

L’Île À hélice

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

47.01
73

&

1895 Cudowna wyspa
[W 2 częściach]; przekład M[ichalina] D[aniszewska]; [16 ilustracji Léona Bennetta]
W odcinkach “WIECZORY RODZINNE”
Warszawa: Wydaw. Maria Chomętowska
R. XV
nr 8-52, s. 63, 64, 68, 71, 72, 79, 80, 84, 87, 88, 95, 96, 103, 104, 108, 111, 112, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 135, 136, 143, 144, 151, 152, 159, 160, 161, 165-168, 175, 176, 182-184, 191, 192, 196, 199, 200, 207, 208, 215, 216, 220, 223, 224, 231, 232, 237-240, 245-248, 255, 256, 263, 264, 271, 272, 277, 279, 280, 287, 288, 295, 296, 303, 304, 311, 312, 319, 220, 326-329, 335, 336, 341-344, 351, 352, 356, 358-360, 367, 368, 375-377, 380, 382-384, 390-392, 398-400, 403, 404, 406, 407, 409, 413-416

47.02
89

&

1897 Cudowna wyspa
Przekład M[ichalina] D[aniszewska], z szesnastoma illustracyami [Léona Benetta]
Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: 389,[1] s.; 16 kart tablicowych niebieskich; 18,1×11,4 cm
(Biblioteka dla młodzieży)
Nakład: [brak danych]
Oprawa płócienna

47.03
674

&

2016 Cudowna wyspa
Przekład Michalina Daniszewska; [ilustracje w tekście] Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1, na podstawie wydania Gebethnera i Wolffa z 1897 roku]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 187,[1] s., [30 il.] cz.-b.; 155,[1], [30 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 40 i TOM 41)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 40 978-83-282-0281-8, ISBN tomu 41 978-83-282-0282-5, oprawa płócienna