PO 50 [wydana: 1897]

Sfinks lodowy

Le Sphinx des glaces

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

50.01
92

&

1897 Sfinks lodowy
Przekł. M[ichalina] D[aniszewska]; [16 il. George’a Rouxa]
W odc. “WIECZORY RODZINNE”
Rok XVII
nr 20-52, s. 156-159, 166-168, 175-176, 180, 183-184, 191-193, 198-200, 206-208, 214-216, 222-224, 229-232, 238-240, 244, 246-248, 252, 254-256, 262-264, 267-271, 287-280, 284, 286-288, 295-296, 302-304, 310-312, 318-320, 325-328, 332, 334-336, 342-344, 351-352, 358-360, 367-368, 374-376, 380-386, 393-396, 402-406, 410-414, 420-422

50.02
94

&

1898 Sfinks lodowy
Przekł. M[ichalina] D[aniszewska; z ryc.; [il. George Roux]
[Warszawa: Nakł. czasop.?]
Warszawa: w druk. Noskowskiego, Warecka 15
[2 cz. w 1 t.]: [4],314,[1] s.; [16] k. tabl. cz.-b.; 18,7×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

50.03
 

&

1898 Sfinks lodowy
Przekł. M[ichalina] D[aniszewska]; z ryc.; [il. George Roux]?
Warszawa: Nakł. Druk. Józefa Sikorskiego
Warszawa: w druk. Noskowskiego, Warecka 15
[2 cz. w 1 t.]?: [4],314,[1]? s.; [16] k. tabl. cz.-b.?; 18,1×13,4 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

50.04
97

&

1898 Sfinks lodowy
Tł. T. Ł.
Warszawa: Nakład: A. Rzążewska
Warszawa: Druk. Noskowskiego, ul Warecka 15
1 t.: 243 s.; [?] il.; 19,0?×14,0? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

50.05
629

&

2015 Sfinks lodowy
Przeł. i przyp. opatrzył Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. i mapki George Roux; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw. JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 468,[2] s.; [55] il. cz.-b., [13] kart tablic. kolor.i 1 mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 41; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-64701-28-3, opr. tektur. lakier.

50.06
671

&

2016 Lodowy sfinks
Przekład Michalina Daniszewska; [ilustracje w tekście George Roux na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 171,[1] s., [20 il.] cz.-b.; 155,[1], [23 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 37 i TOM 38)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 37 978-83-282-0278-8, ISBN tomu 38 978-83-282-0279-5, oprawa płócienna