PO 51A [wydana: 1908]

Dunajski pilot

Le Pilote du Danube

Powie¶ć jednotomowa

Powie¶ć oparta na Le Beau Danube jaune [Piękny, żółty Dunaj]; zmieniona przez Michela Verne’a.

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

51A.01
128

&

1911 Tajemniczy rybak
Z oryg. fr. Juliusza Verne p. t. “Le Pilote du Danube” przeł. Marja G±siorowska; z 6 rys. [George’a Rouxa]
Warszawa: Wydaw. M[ichała] Arcta
1 t.: 262,[1] s.; [6] il. cz.-b.; 18,0×11,7 cm
(Moja Bibljoteczka)
Nakład: [brak danych]
Opr. półpłócienna

51A.02
-

&

1913 Tajemniczy rybak
[Przedruk wydania M. Arcta z 1911; przekład Marji G±siorowskiej]
W odc. (60?): Dziennik ¦l±ski”, wydawany w Królewskiej Hucie na Górnym ¦l±sku [Chorzów]
Rok XVI: pocz±tek prawdopodobnie w nr 46 z 27 lutego; koniec prawdopodobnie w nr 105 z dnia 4 maja; wym.: 47×34cm.

51A.02a
-

&

1913 Tajemniczy rybak
[Przedruk wyd. M. Arcta z 1911; przekł. Marii G±siorowskiej]
W odc. (61) w: „Kuryer ¦l±ski”, wydaw. wZabrzu
Rok XVI: pocz. nr 46(1) z 25 lutego, 47(2), 48(3), 49(4), 53(8), 58(13), 60(15), 62(17), 64(19), 67(22), 68(23), 69(24), 77(32), 90(45),  91(46), 93(48), 105(58), 107(60), koniec 108(61) z dnia 12 maja; wym.: 47×34cm.

51A.03
156

&

1925 Tajemniczy pilot
Pow. fantast., z 5 il.; tł. K[arolina] Bobrowska
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakład Księg. ¦w. Wojciecha
Poznań: Czcionkami Druk. ¦w. Wojciecha
1 t.: 303,[1] s.; 5 k. tabl. br±z.; 19,0×12,0 cm
(Powie¶ci Juljusza Verne’a)
Nakład: 5 000 egz.
Opr. ppł.

51A.04
339

&

1990 Pilot dunajskich statków
Przeł. z fr. Marek Sowiński; oprac. graf. Zenon Dyrszka; red. Renata Zarębska; red. techn. Iwona Szoska; kor. Krystyna Ma¶lanka
Wydanie I
Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza
Katowice: Zakł. Graf., Al. Korfantego 138
1 t.: 198 s.; [30] il. cz.-b.; [1 mapa w tek¶cie]; 20,4×14,6 cm
Nakład: 30 000 + 350 egz.
ISBN 83-03-03228-3, opr. kartonowa

51A.05
360

&

1994 Tajemniczy pilot
Tł. K[arolina] Bobrowska; oprac. tekstu i kor. Małgorzata Gucman; proj. okł. Jerzy Kurczak; red. techn. Teresa Włodarczyk
Wydanie II
Warszawa: Agencja Wydaw. Egros s.c., ul Orzeszkowej 14/16
Druk: ?
1 t.: 190 s.; [brak] il.; 20,2×14,2 cm
(Na podst. wyd. Księg. ¦w. Wojciecha, Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin, b.d.w. [1925])
Nakład: [5000?] egz.
ISBN 83-86268-10-7, opr. kartonowa

51A.06
689

&

2016 Tajemniczy rybak
Przekład Maria G±siorowska; ilustracje w tek¶cie George Roux na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [wła¶ć. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 203, [1] s. [28] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 51)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 51] 978-83-282-0292-4, oprawa płócienna