PO 51 [napisana: 1896-1897, wydana 1988]

piękny żółty dunaj

le Beau Danube jaune

Powieść jednotomowa
Wersja oryginalna. Tekst zmieniony przez syna, Michela: patrz PO 51A (16 rozdziałów)

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

51.01
718

&

2017 Piękny żółty Dunaj
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 206,[4] s.; [34] ilustracje cz.-b., 4 karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 63; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-13-7, oprawa tekturowa lakierowana