PO 52 [wydana: 1898]

Wspaniałe Orinoko

Le Superbe Orénoque

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

52.01
383

&

1996 Wspaniałe Orinoko
Tł. Wacław Leszek Kobiela
; opr. graf. [i rys.] Janusz Glanc-Szymański; red. Daniela Stasiak; red. techn. Aleksandra Zimińska; skład i kor. Małgorzata Niedziałomska, Alicja Laskowska
Wydanie I
Łódź: Wydaw. Edukac. RES POLONA  - J. Fraszczyński

druk: Te š í nská tiská rna a.s. w Czechach
[2 cz. w 1 t.]: 344 s.; [8] il. cz.-b.; mapka na przedniej i tylnej  wykl.; 23,4×16,9 cm
(Biblioteka domowa)
Nakład: [brak danych]

ISBN 83-7071-099-9, opr. tekturowa

52.02
639

&

2015 Wspaniałe Orinoko
P
rzeł. i przypis. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. i mapka George Roux; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 418,[2] s.; [60] il. cz.-b., [12] kart tablic. kolor. oraz jedna mapka; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 44; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-36-8, opr. tektur. lakier.