PO 54 [napisana: 1896-1899, wydana 1987]

W Magellanii. na końcu świata

en magellanie. au bout du monde

Powieść jednotomowa
Wersja oryginalna. Tekst zmieniony przez syna, Michela: patrz PO 54A (16 rozdziałów)

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

54.01
719

&

2017 W Magellanii
Przełożyła Iwona Janczy; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Damian Christ; przypisy Iwona Janczy, Andrzej Zydorczak; korekta Andrzej Zydorczak; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 224,[4] s.; [13] ilustracji cz.-b., 5 kart tablicowych kolorowych, 2 mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 64; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-15-1, oprawa tekturowa lakierowana