PO 56A [wydana: 1906]

Wulkan złota

Le Volcan d’or

Powieść dwutomowa
Powieść oparta na: Le Volcan d’or. Version originale [Wulkan złota. Wersja oryginalna]; zmieniona przez Michela Verne’a (15 i 18 rozdziałów)

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

56A.01
134

&

1917 Złoty wulkan
Pow. fantast.-nauk.
W odc. “BIESIADA LITERACKA”
T. 83
nr 1-26

56A.02
147

&

1924 Skarby wulkanu
Pow. fantast. w 2 cz. z 12 il. [George’a Rouxa]; tł. K[arolina] Bobrowska
Wydanie [1]
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
[Poznań]: Czcionkami Druk. Św. Wojciecha
2 cz. w 1 t.: [5],498 s.; 12 k. tabl. brąz.; 18,6×12,8 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakład: 5 000 egz.
Opr. ppł.

56A.03
169

&

1928 Skarby wulkanu
Pow. fantast.-nauk., w 2 cz., z 12 il. [George’a Rouxa]; tł. K[arolina] Bobrowska
Wydanie drugie, tysiąc 5-10
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakład Księg. Św. Wojciecha
[Poznań]: Czcionkami Druk. Św. Wojciecha
2 cz. w 1 t.: [4],498 s.; 12 k. tabl. brąz.; 18,6×12,8 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

56A.04
177

&

1929 Skarby wulkanu
Pow. fantast. w 2 cz. z 12 il. [George'a Rouxa]; tł. K[arolina] Bobrowska
Wydanie trzecie, tysiąc 11-15
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
Poznań: Tłoczono w druk. Św. Wojciecha na papierze z własnej fabryki papieru “Malta”
2 cz. w 1 t.: [5],498 s.; 12 k. tabl. brąz.; 18,6×12,8 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakład: 5 000 egz.
Opr. ppł.

56A.05
346

&

1991 Wulkan złota
Tł. K[arolina] Bobrowska; proj. okł. Andrzej Mroczkowski, Grażyna Kochańska; red. Jerzy Koralewski; red. techn. Marian Czajkowski
Wydanie I [właśc. 4]
Szczecin: “Piast” s. c.
Piła: Zakł. Graf.
[2 cz. w 1 t.]: 233,[2] s.; [brak] il.; 23,0×16,1 cm
(Oprac. na podst. edycji z 1928 roku: “Skarby Wulkanu”, nakł. Księg. św. Wojciecha. POznań – Warszawa – Wilno - Lublin)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-85271-01-5, opr. kartonowa

56A.06
680

&

2016 Wulkan złota
Przekład K. Bobrowska; [ilustracje w tekście George Roux, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 187,[1]s., [17] il. cz.-b.; 219,[1]s., [28] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 48 i TOM 49)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 48 978-83-282-0289-4, ISBN tomu 49 978-83-282-0290-0, oprawa płócienna