PO 59A [wydana: 1910]

Tajemnica Wilhelma Storitza

Le Secret de Wilhelm Storitz

Powieść jednotomowa
Powieść oparta na Le Secret de Wilhelm Storitz [Sekret Wilhelma Storitza]; znacznie zmieniona przez Michela Verne’a

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

59A.01
330

&

1990 Sekret Wilhelma Storitza
Przeł. Wacław Leszek Kobiela; okł. i s. tytuł. proj. Janusz Szewczyk; red. Bożena Gogolewska; red. techn. Andrzej Hrynkiewicz
Wydanie 1
Łódź: Wydaw. Łódzkie
Łódź: Łódzka Druk. Dziełowa, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45
1 t.: 173,[3] s.; [brak] il.; 19,5×12,5 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-218-0796-8, opr. kartonowa

59A.02
368

&

1995 Tajemnica Wilhelma Storitza
Tł. Marek Puszczewicz; proj. okł. Jerzy Kurczak ; kor. Małgorzata Gucman; red. techn. Teresa Włodarczyk
Wydanie I
Warszawa: Agencja Wydaw. “Egros”, ul Orzeszkowej 14/16
1 t.: 151,[1] s.; [brak] il.; 20,2×14,1 cm
Nakład: [5000??]
ISBN 83-86268-19-0, opr. kartonowa