PO 59 [napisana: 1901, wydana: 1985]

sekret wilhelma storitza

Le Secret de Wilhelm Storitz

Powieść jednotomowa
Wersja oryginalna. Tekst zmieniony przez syna, Michela: patrz PO 59A

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

59.01
693

&

2017 Sekret Wilhelma Storitza
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 232,[4] s.; [16] ilustracji cz.-b., 4 karty tablicowe kolorowe; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 55; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych

ISBN 978-83-64701-73-3, oprawa tekturowa lakierowana