PO 60A [wydana: 1908]

Polowanie na meteor

La Chasse au météore
Powieść jednotomowa

Powieść oparta na: La Chasse au météore (Bolid) [Polowanie na meteor (Le Bolide)]; zmieniona przez Michela Verne’a (21 rozdziałów)

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

60A.01
112

&

1908 Pogoń
Pow. współczesna
W odc. „PRZYJACIEL DZIECI”
Rok 48 nr 27(), 28(327-8), 29(340-1), 30(351-3), 31(363-5), 32(), 33(388-9),34(), 35(412-4),36(423-5), 37(437-8), 38(447-8), 39(460-1), 40(471-2), 41(), 42(), 43(508-10), 44(523-4), 45(531-3), 46(543-5), 47(), 48(570-1), 49(585-6), 50(596-7), 51(607-9), 52(615-620)
Warszawa: Wydawnictwo i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów; redaktor Jan Skiwski
[brak] il.; 31,5×23,0 cm

60A.02
139

&

1922 W pogoni za meteorem
Pow. fantast., z 10 il. C[zesława] Zielkego; przeł. K[arolina] Bobrowska
Wydanie [1]
Poznań; Warszawa; Wilno: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
Poznań: Czcion. druk. Św. Wojciecha
1 t.: [3],307 s.; 10 k. tabl. brąz.; 18,8×12,2 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakł [5 000] egz.
Opr. ppł. z grzbietem brąz. i ziel.

60A.03
163

&

1925 W pogoni za meteorem
Pow. fantast., z 10 il. C[zesława] Zielkego; tł. K[arolina] Bobrowska
Wydanie 2, tysiąc 6-10
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
Poznań: Czcionk. druk. Św. Wojciecha
1 t.: [3],307 s.; 10 k. tabl. zielonoszar.; 18,8×12,2 cm
(Powieści Juljusza Verne’a; il. wyk. techn. rotograwiury we własnych zakł.)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. z grzbietem brąz., ziel.  i nieb.

60A.04
226

&

1949 Łowcy meteorów
Przeł. z fr. Wojciech Natanson
Wydanie [1]
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
Poznań: Wielkopolskie Zakł. Graf.
1 t.: 250 s.; [brak] il.; 21,7×15,7 cm
Nakład: 15 000 + 350 egz.
Opr. kartonowa

60A.05
246

&

1957 Łowcy meteorów
Przeł. z j. fr. Wojciech Natanson; il. Daniel Mróz; red. Olga Nowakowska; red. techn. Mieczysław Kijewski
Wydanie II
Warszawa: Państ. Wydaw. Literatury Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Warszawa: Druk. im. Rewolucji Październikowej
1 t.: 235,[1] s.; [17] il. cz.-b.; 20,8×14,8 cm
Nakład: 80 000 + 205 egz.
Opr. ppł.

60A.06
288

&

1973 Łowcy meteorów
Przeł. z j. fr. Wojciech Natanson; il. Daniel Mróz
Wydanie III
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
1 t.: 214,[2] s.; [17] il. cz.-b.; 20,7×14,7 cm
Nakład: 50 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

60A.07
302

&

1979 Łowcy meteorów
Przeł. z j. fr. Wojciech Natanson; il. Daniel Mróz; okł. i s. tytuł. proj. Janusz Haka; red. Anna Węgleńska; red. techn. Emilia Adamczyk; kor. Krystyna Jegier i Nawojka Peliwo
Wydanie IV
Warszawa: Instytut Wydaw. “Nasza Księgarnia”
Łódź: Łódzkie Zakł. Graf., ul. Rewolucji 1905 r. nr 45
1 t.: 214,[2] s.; [17] il. cz.-b.; 19,8×14,4 cm
Nakład: 50 000 + 280 egz.
ISBN 83-10-07721-1; opr. kartonowa

60A.08
688

&

2016 Łowcy meteorów
Przekład Karolina Bobrowska; ilustracje w tekście George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 235, [1] s. [19] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 50)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 50] 978-83-282-0291-7, oprawa płócienna