PO 62 [wydana: 1903]

stypendia Podróżne

bourses de voyage

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

62.01
710

&

 

2017 Sakiewki podróżne (część 1 i 2)
Przekład Małgorzata Dobosiewicz-Weltschek; ilustracje Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 185,[1]s., [23] il. cz.-b.; 171,[1]s., [20] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 65 i TOM 66)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 65 978-83-282-1141-4, ISBN tomu 66 978-83-282-1142-1, oprawa płócienna

62.02
726

&

 

2018 Stypendia podróżne
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Kacper Gładych; ilustracje i mapka Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 386,[5] s.; [37] ilustracji cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 68; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65-753-27-4, oprawa tekturowa lakierowana