PO 63 [napisana: 1902-03, wydana 1999]

Latarnia na KRAńcu Świata

Le Phare du bout du monde

Powieść jednotomowa
Wersja oryginalna. Tekst zmieniony przez syna, Michela: patrz PO 63A (15 rozdziałów)

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

63.01
652

&

 

2015 Latarnia na Krańcu Świata
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje George Roux; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 218,[5] s.; [29] ilustracji cz.-b., [6] kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 48; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-64701-48-1, oprawa tekturowa lakierowana