PO 66A [wydana: 1914]

Niezwykła przygoda misji Barsaca

L’Étonnante aventure de la mission Barsac

Powieść dwutomowa
Początek oparty częściowo na czterech rozdziałach zaczętej powieści Voyage d'études [Podróż badawcza]. Powieść prawie w całości napisana prz
ez Michela Verne’a.

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

66A.01
174

&

1929 Wyprawa w głąb Afryki
[Cz. 1 “Niezwykłej przygody misji Barsaca”]
Spolszczył Włodzimierz Topoliński; [okł. proj.] J. Tom; notka o Juliuszu Verne’m Włodzimierz Topoliński
Lwów; Warszawa: [Wydaw.] Książnica-Atlas Zjedn. Zakł. Kartograf. i Wydaw. Tow. Nauczania Szkół Średn. i W[yższych] Sp. Akc.
Lwów: Klisze, skład i druk wykon. w Zakł. Graf. S.A. Książnica-Atlas
1 t.: [VII],231,[1] s.; [8] zdjęć cz.-b.; [1 mapka]; 20,0×14,0 cm
(Bibljoteka Iskier: 21)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

66A.02
175

&

1929 Tajemniczy gród w pustyni
[Cz. 2 “Niezwykłej przygody misji Barsaca”]
Spolszczył Włodzimierz Topoliński; [okł. proj.] J. Tom; il. Kamil (?) Hamarewicz (?)
Lwów; Warszawa: [Wydaw.] Książnica-Atlas Zjedn. Zakł. Kartograf. i Wydaw. Tow. Naucz. Szkół Średn. i W[yższych] Sp. Akc.
Lwów: Klisze, skład i druk wykon. w Zakł. Graf. S.A. Książnica-Atlas
1 t.: 234,[1] s.; [8] il. cz.-b.; 20,0×14,0 cm
(Bibljoteka Iskier: 24)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

66A.03
348

&

1991 Tajemniczy gród w pustyni
[Cz. 2 “Niezwykłej przygody misji Barsaca”]
Tł. Włodzimierz Topoliński; proj. okł. Ryszard Kaczmarek; red. techn. Wiktor Płocki, red. Włodzimierz Wal
Rzeszów: Wydaw. Resovia
Rzeszów: Rzeszowskie Zakł. Graf., ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 19
1 t.: 188,[4] s.; [brak] il.; 16,3×11,6 cm
(Tekst oprac. na podst. ed. Zjedn. Zakł. Kartograf. i Wydaw. “Książnica-Atlas” Lwów-Warszawa 1929 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7049-024-2 (na okł. ISBN 83-7049-021-2, opr. kartonowa

66A.04
696

&

2017 Niezwykła przygoda misji Barsaca (częć 1 i 2)
Przekład Włodzimierz Topoliński; ilustracje w tekście Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 219,[1]s., [24] il. cz.-b.; 203,[1]s., [20] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 54 i TOM 55)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 48 978-83-282-0295-5, ISBN tomu 49 978-83-282-0296-2, oprawa płócienna