PO 66 [napisana: 1903-04, wydana 1993]

Podróż badawcza

Voyage d'études

Powieść jednotomowa
Cztery rozdziały zaczętej powieści. Częściowo wykorzystując treść, Michel Verne napisał dwutomową powieść Niezwykła przygoda misji Barsaca

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE