PO 67 [wydana: 1905]

Inwazja morza

L’Invasion de la mer

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

67.01
202

&

1934 Morze na Saharze
Pow. dla młodzieży, oprac. z fr. Romana Simonson; z il.; okł. i il. Z. Jurkowskiego
Warszawa: [Nakład:] “Nowego Wydawnictwa”, [ul. Marszałkowska 141]
Warszawa: Druk. “Grafia”
1 t.: 206,[2] s.; [3] karty tabl. kolor. 19,4×13,5 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

67.02
713

&

2017 Morze na Saharze
Przekład Romana Simonson.; ilustracje w tekście Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 171, [1] s. [26] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 68)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 68] 978-83-282-1144-5, oprawa płócienna

67.03
725

&

2018 Inwazja morza
Przełożył i przypisami opatrzył Janusz Pultyn; redakcja Marzena Kwietniewska-Talarczyk; korekta Kacper Gładych; ilustracje Léon Benett; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 218,[5] s.; [33] ilustracji cz.-b., [5] kart tablicowych kolorowych; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 67; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz. numerowanych
ISBN 978-83-65753-25-0, oprawa tekturowa lakierowana