PR 01 [napisany około 1848]

CZy francja ma moralny obowiązek interweniować w sprawach polski?

Y a-t-il obligation morale pour la France d’intervenir dans les affaires de la Pologne?

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

01.01
[503]

&

2005 Czy Francja ma moralny obowiązek interweniować w sprawach Polski?
Z francuskiego przełożyła Karolina Kapołka
Wydanie I
Kraków-Warszawa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne’a
„Nautilus”, nr 1(27), s.14-20
[7] s., [brak] ilustracji; 21,3×14,8 cm
Nakład: 100 egz.
ISSN 1642-1833, opr. kartonowa