PV 02 [wydane: 1881]

Z Rotterdamu do Kopenhagi na pokładzie jachtu parowego "Saint Michel"

De Rotterdam à Copenhague à bord du yacht à vapeur Saint-Michel

Opowiadanie Paula Verne'a - brata Juliusza

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

PV
02.01
 

&