ST 28 [napisana: 1861]

Bratanek z Ameryki czyli dwaj panowie Frontignacy

Un Neveu d’Amerique ou Les Deux Frontignac
(komedio-wodewil w 3 aktach prozą)

28.01
[93.01]

49

&

1880 Bratanek z Ameryki (Un neveu d’Amerique ou les deux Frontignac)
Komedya w 3 aktach przez Juljana Verne; z fr. przeł. M[ieczysław] Chrzanowski
Lwów:

Lwów: rękopis

1t.: 266 s.; 25 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa, współczesna

28.02
[93.02]

59

&

1887 Dwaj Frontignacy
Komedia w 3 aktach Juljusza Verne; z fr. przeł. Jan Arwin
Lwów: Teatr hr. Skarbka we Lwowie

Lwów: rękopis

1 t.: 230 s.; 25 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa tekturowa, współczesna