Strona poświęcona pamięci mego ukochanego brata, Piotrusia,

(8 stycznia 1954 - 16 lipca 2003)

 

 

BIBLIOGRAFIA POLSKICH WYDAŃ

UTWORÓW JULIUSZA VERNE'A

 

Przedstawiana w internecie bibliografia została oparta na opracowanej w latach 1992-96 przez nieżyjącego już, niestety, Winicjusza Łachacińskiego oraz Andrzeja Zydorczaka, "Bibliografii polskich przekładów utworów Juliusza Verne'a" i wydanej swego czasu przez Oficynę Wydawniczą "Ajaks" Pana Zbyszka Markerta. Opracowanie wydań z kolejnych lat było i jest kontynuowane przez Andrzeja Zydorczaka i publikowane na łamach kwartalnika "Nautilus" (od roku 2002 wydawanego raz na pół roku), oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne'a, redagowanego przez Wojtka Jamę i Krzysztofa Czubaszka.

 

Materiały dotyczące wydań polskich są ciągle uaktualniane. Dotyczy to zarówno wydań nowych jak i starszych. Dużą pomocą w tym zakresie są prywatne zbiory członków Towarzystwa (lecz nie tylko), a szczególnie Kolegów: Senatorskiego, Wojtczaka, Jamy, Dębskiego, Pudełki, Gucwy, Derczyńskiego. Niestety, rozproszenie kolegów po całej Polsce jak również koszty finansowe nie pozwalają na szybkie opracowanie posiadanych materiałów. Mam jednak nadzieję, że spis będzie ciągle modyfikowany i uzupełniany, także dzięki uwagom i sugestiom wszystkich sympatyków twórczości "Czarodzieja z Nantes".

 

Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować pod następującym adresem:

julver@poczta.onet.pl

 

 

OBJAŚNIENIA

 

PO 06.30   kolejny numer w obrębie danego tytułu, ustanowiony dla tego opracowania (z zastosowaniem nowej
                   numeracji zaproponowanej w nr 7 "Prac verneologicznych"

[05.30]       kolejny numer w obrębie danego tytułu, zawarty w cytowanej wyżej bibliografii

497            numer porządkowy wg czasu wydania, kontynuowany z bibliografii z roku 1985 i 1996 wraz ze
                  zmianami wprowadzanymi na bieżąco.

&            znak oznaczający, że autor miał (ma) dostęp do danej pozycji i mógł, wykorzystując zawarte
                  w niej informacje, sporządzić pełny jej opis.

&            znak oznaczający, że autor miał (ma) dostęp do danej pozycji ale posiadany egzemplarz nie pozwala na
                  sporządzenie dokładnego i jednoznacznego opisu (np. brak oryginalnej oprawy, brak ilustracji).

 

                 brak znaku oznacza, że opis sporządzono albo z innych bibliografii, albo na podstawie innych informacji.

 

Litera "V" obok tytułu utworu zaznaczonego kolorem brązowym prowadzi do strony zawierającej spis wydań powieści.

Gdy tytuł jest opisany czcionką żółtą - jest akurat w przebudowie.

Czcionka ciemnopomarańczowa oznacza jest na stan obecny tytuł jest uzupełniony; jasne tło pod tytułem oznacza, że nie wydano w Polsce jeszcze tego utworu.

znak oznaczający wprowadzenie nowej pozycji.

 

znak oznaczający wprowadzenie zmian (nawet drobnych literówek)