wydania w językach obcych

JO
001
&

1964 Le Tour du Monde en 80 Jours [W 80 dni dookoła świata]
Opracowała M[aria] Szypowska; Ilustracje i okładka Stanisław Rozwadowski; Redaktor Maria Kunicka; Redaktor techniczny Stefania Rzęcka
Wyd. I
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Bydgoszcz: Zakł.[ady] Graf.[iczne] PZWS, ul. Jagiellońska 1
1 t.: 106,[2] s.; [10] il.; 19,4 × 12,5 cm
([skrócone, w języku francuskim, ze wstępem, notką o Vernie i słowniczkiem francusko-polskim])
Nakład: 7 000 + 250 egz.
Oprawa kartonowa

JO
002
&

1966 Le Tour du Monde en 80 Jours [W 80 dni dookoła świata]
Opracowała M[aria] Szypowska; Ilustracje i okładka Stanisław Rozwadowski; Redaktor Maria Kunicka; Redaktor techniczny Stefania Rzęcka
Wyd. II
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Bydgoszcz: Zakł.[ady] Graf.[iczne] PZWS, ul. Jagiellońska 1
1 t.: 106,[2] s.; [10] il.; 19,4 × 12,5 cm
([skrócone, w języku francuskim, ze wstępem, notką o Vernie i słowniczkiem francusko-polskim])
Nakład: 10 000 + 110 egz.
Oprawa kartonowa

JO
003
&

1973 Le Tour du Monde en 80 Jours [W 80 dni dookoła świata]
Opracowała M[aria] Szypowska; Ilustracje i okładka Stanisław Rozwadowski; Redaktor Maria Kunicka; Redaktor techniczny Stefania Rzęcka
Wyd. III
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Bydgoszcz: Zakł.[ady] Graf.[iczne] PZWS, ul. Jagiellońska 1
1 t.: 106,[2] s.; [10] il.; 19,4 × 12,5 cm
([skrócone, w języku francuskim, ze wstępem, notką o Vernie i słowniczkiem francusko-polskim])
Nakład: 10 000 + 220 egz.
Oprawa kartonowa

JO
004
&

1977 Les enfants du capitaine Grant [Dzieci kapitana Granta]
Adapté par Maria Trojanowska; Projekt okładki Piotr Kawiecki; Ilustracje w tekście i na okładce Mieczysław Kwacz; Redaktor Anna Lipska; Redaktor techniczny Stefania Rzęcka; Korektor Stanisława Ławrenin
Wyd. pierwsze
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Łódź: Zakład Graficzny WSiP
[3 cz. w 1 t.]: 131,[1] s.; [13] il.; [1 mapka w tekście]; 19,4 × 12,5 cm
([skrócone, w języku francuskim, z notką o Vernie i słowniczkiem francusko-polskim])
Nakład: 15 000 + 257 egz.
Oprawa kartonowa

JO
005
&

1986 Les enfants du capitaine Grant [Dzieci kapitana Granta]
Adapté par Maria Trojanowska; Projekt okładki Piotr Kawiecki; Ilustracje w tekście i na okładce Mieczysław Kwacz; Redaktor Anna Lipska; Redaktor techniczny Stefania Rzęcka; Korektor Barbara Malińska
Wyd. drugie
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Łódź: Zakład Graficzny WSiP
[3 cz. w 1 t.]: 131,[1] s.; [13] il.; [1 mapka w tekście]; 19,4 × 12,5 cm
([skrócone, w języku francuskim, z notką o Vernie i słowniczkiem francusko-polskim])
Nakład: 29 820 + 180 egz.
ISBN 83-02-02652-2, oprawa kartonowa

JO
006
&

1987 Le Tour du Monde en 80 Jours [W 80 dni dookoła świata]
Opracowanie Maria Szypowska; Ilustracje Stanisław Rozwadowski; Projekt okładki Jacek Tofil; Redaktor Anna Lipska; Redaktor techniczny Marzena Laskowska; Korektor Andrzej Gradziuk
Wyd. IV
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Łódź: Drukarnia Oświatowa im. St. Staszica, ul. Kominiarska 1
1 t.: 102,[2] s.; [11] il.; 19,1 × 12,1 cm
([skrócone, w języku francuskim, ze wstępem, notką o Vernie i słowniczkiem francusko-polskim])
Nakład: 9 820 + 180 egz.
ISBN 83-02-03141-0, oprawa kartonowa