rok 2002

 

opowiadania i powieści

PO
07.13
442

&

2002 Podróż do wnętrza Ziemi
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; red. Aldona Kowalska
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa]
1 t.: 163,[1] s.; [brak] il.; 20,4×14,4 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z r. 1897] oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; brak roku wyd.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-152-8, opr. kartonowa

PO
27.05
443

&

2002 Szkoła robinsonów
Z fr. przeł. Joanna Guze; il. na okł. Marek Okrassa; red. Janusz Florkiewicz; red. techn. Alicja Jabłońska-Chodzeń; kor. Donata Zielińska, Beata Paszkowska; skład Joanna Duchnowska
Wydanie [1]
Warszawa: Bertelsmann Media Sp[ółka] z o.o. Hubert
[Wrocław]: Wrocławska Druk. Naukowa PWN
1 t.: 175,[1] s.; [brak il.]; 20,0×12,4 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7227-984-5, Nr 3064 opr. kartonowa

ON
17.02
444

&

2002 Dziesięć godzin polowania
Tł. Andrzej Zydorczak; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis; il. i mapka Damian Christ; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: [4],36 s.; [14] il. ziel.; [mapka na wewn. s. przedniej okł.]; 20,8×14,7 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 7)
Nakład: 40 egz. numer.
ISBN 83-915531-3-2, opr. kartonowa

PO
22.32
445

&

2002 Piętnastoletni kapitan
Red. Oficyna Wydaw. RYTM; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tytuł. Andrzej Zieliński; kor. Iwona Brzezińska, Jan Karaskiewicz
Wydanie [1]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM, Wydaw. Waza s.c., ul. Górczewska 8
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
[2 cz. w 1 t.]: 198,[1] s.; [brak] il.; 20,3×14,3 cm
(Seria KLASYKA)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-88794-40-X, 83-86426-31-4, opr. kartonowa

ON
05A.01
446

&

2002 Przeznaczenie Jeana Morenasa
Tł. Barbara Supernat; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; 7 il. Leona Benetta (zaczerp. z XIX-w. wyd. fr.); oprac. komputer. il. Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: [4],39 s.; 7 il. brąz.; 20,8×14,7 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 8; na s. tytuł.: "Dzieje Jeana Morenasa")
Nakład: 35 egz. numer.
ISBN 83-915531-4-0, opr. kartonowa

ON
20A.01
447

&

2002 Rodzina Ratonów
Tł. Barbara Supernat; 6 il. Féliciena de Myrbacha zaczerp. z wyd. fr.; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Andrzej Zydorczak; oprac. komputer. [tekstu i il.] Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: [4],43 s.; 6 il. czerw. ; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 9; wersja zmieniona przez Michela Verne’a;)
Nakład: 35 egz. numerowanych
ISBN 83-915531-5-9, opr. kartonowa

ON
06.03
448

&

2002 Mistrz Zachariasz
Tł. Barbara Supernat; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; dziesięć il. Theofile’a Schulera zaczerpnięto z wyd. fr.; oprac. komputer. il. Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: [2],23 s.; 10 il. brązowoczerw.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 10)
Nakład: 40 egz. numer.
ISBN 83-915531-6-7, opr. kartonowa

PO
58.05
449

&

2002 Wąż morski
Tł. Barbara Supernat; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; red. Edyta Wygonik; oprac. graf. Joanna Czubrychowska, Piotr Iwaszko, Anna Olek; współpr. przy oprac. tekstu Andrzej Zydorczak; ryc. autorstwa George’a Roux zostały udost. dzięki uprzejmości A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Druk. Wydaw. Zielona Sowa]
1 t.: 156,[4] s. [14] il. cz.-b.; 20,4×14,3 cm
(Pełna wersja pow. Książka rekomendowana przez Polskie Tow. Juliusza Verne’a; na ostatniej s. 8 il. przedstaw. wyobrażenia potworów morskich, przygot. przez Andrzeja Zydorczaka)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-456-X, opr. kartonowa

PO
40.02
450

&

2002 Świat do góry nogami
Tł. Michał Felis i Andrzej Zydorczak; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Jolanta Krzeszowiak, Teresa Krochmal; red. Marta Stęplewska; mapkę oprac. i wyk. Tadeusz Kępski; ryc. George’a Roux zostały udost. dzięki uprzejmości A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Druk. Wydaw. Zielona Sowa]
1 t.: 155,[5] s. [25] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Pełna wersja pow. Książka rekomendowana przez Polskie Tow. Juliusza Verne’a; na ostatniej s. art. Krzysztofa Czubaszka, Prezesa PTJV o rzekomym polskim pochodzeniu J. Verne’a)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-464-0, opr. kartonowa

PO
09.35
451

&

2002 Dzieci kapitana Granta
Przeł. Izabela Rogozińska; il. na okł. Piotr Łukaszewski; proj. graf. serii Katarzyna Gintowt; red. Anna Lisowska-Sokół; red. techn. Elżbieta Babińska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Monika Lefler
Wydanie [1, 18 w tym tłumaczeniu]
Warszawa: Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Opole: Druk i oprawa Opolgraf Spółka Akcyjna, ul. Niedziałkowskiego 8-12
[3 t. w 1]: 645 s.; [brak] il.; 20,6×14,5 cm
(seria “Klasyka dziecięca")
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7337-197-4, opr. kartonowa

PO
16.43
452

&

2002 W 80 dni dookoła świata
Tekst (wg Juliusza Verne’a) Clementina Coppini; il. Tony Wolf; proj. graf. Romina Grasselli; przekł. Katarzyna Piotrowska; red. Piotr Konieczny; przygot. wyd. polskiego Ars Nowa; red. techn. Łukasz Olenderek
Wydanie [1]
Poznań: Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka – sp. z o. o.
Brak danych
39,[2] s.; [99] il. barwnych; na wykl. przedniej boh. i pojazdy, na wykl. tylnej mapa podróży; 29,6×23,6 cm
(Klasyka dla dzieci; [streszcz. pow., boh. są zwierzęta])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7341-017-1, opr. tekturowa

PO
23.11
453

&

2002 500 milionów Begumy
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; red. Robert Mitoraj; ryc. Leona Benneta zostały udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Druk. „Zielona Sowa”]
1 t.: 140 [4] s.; [12] il. cz.-b.; 20,4×14,4 cm
([Oprac. na podst. anonim. tł. z 1909 r. z uzupełn. w tł. A. Zydorczaka]; na ost. s. inform. Krzysztofa Czubaszka, prezesa PTJV, o Polskim Towarzystwie Juliusza Verne’a)
Nakład: [5000?]
ISBN 83-7220-531-0, opr. kartonowa

ON
23A.01
454

&

2002 Wieczny Adam
Tł. Barbara Supernat; 7 il. Léona Benetta zaczerp. z XIX-w. wyd. fr.; mapkę oprac. i wyk. Tadeusz Kępski; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; oprac. komputer. [tekstu i il.] Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: 35 s.; 7 il. siena; mapka na wewn. s. okł.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 11)
Nakład: 40 egz. numer.
ISBN 83-915531-7-5, opr. kartonowa

ON
22A.01
455

&

2002 Pan Dis i panna Es
Tł. Barbara Supernat; 6 il. George’a Rouxa zaczerp. z XIX-w. wyd. fr.; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; oprac. komputer. [tekstu i ilustracji] Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: 35 s.; 6 il. fiol.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 12)
Nakład: 40 egz. numer.
ISBN 83-915531-8-3, opr. kartonowa

ON
21A.02
456

&

2002 Dwudziesty dziewiąty wiek. Dzień pewnego dziennikarza amerykańskiego w 2889 roku
Tł. Barbara Supernat; 4 il. George’a Rouxa zaczerp. z XIX-w. wyd. fr.; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; oprac. komputer. [tekstu i il.] Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: 24 s.; 4 il. nieb.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 13)
Nakład: 45 egz. numer.
ISBN 83-915531-9-1, opr. kartonowa

ON
13A.01
457

&

2002 Humbug
Tł. Barbara Supernat; 6 il. George’a Rouxa zaczerp. z XIX-w. wyd. fr.; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; oprac. komputer. [tekstu i ilustracji] Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: 29 s.; 6 il. ziel.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 14)
Nakład: 45 egz. numer.
ISBN 83-915531-0-1, opr. kartonowa

ES
02.01
458

&

2002 W sprawie Giganta
Przeł. i przypis. opatrzył Andrzej Zydorczak; il. z różnych źródeł
Wydanie I
Kraków-Warszawa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne’a “Nautilus”, rok 2002 nr 2(22), s.7-10
[4] s., [7] il. cz.-b.; 21,3×14,8 cm
Nakład: 150 egz.

PO
27.06
459

&

2002 Szkoła Robinsonów
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Jolanta Szczurek, Joanna Czubrychowska; ryc. aut. Leona Benetta zostały udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka; red. Edyta Wygonik
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa]
1 t.: 149,[3] s.; [16] il. cz.-b.; 20,4×14,4 cm
(Tekst w op. o anonim. przekł. z 1925 roku oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; na ost. s. art. W. Jamy o pojazdach z pow. Verne’a i modelarstwie; brak r. wydania)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-305-9, opr. kartonowa

PO
04.14
460

&

2002 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udostępnione dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka trasy przed s. tyt.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV; brak r. wyd.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-179-X, opr. kartonowa

27.07
461

&

2002 Szkoła Robinsonów
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Jolanta Szczurek, Joanna Czubrychowska; ryc. aut. Leona Benetta zostały udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka; red. Edyta Wygonik
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa]
1 t.: 149,[3] s.; [16] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Tekst w op. o anonim. przekł. z 1925 roku oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; na ost. s. art. W. Jamy o pojazdach z pow. Verne’a i modelarstwie)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-305-9, opr. kartonowa

PO
09.36
462

&

2002 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa, ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,4×14,5 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m]; brak r. wyd.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7220-173-0, opr. kartonowa

PO
17.35
463

&

2002 Tajemnicza wyspa
Przeł. Joanna Belejowska; il. [J.-D.] Férata [przedr. z wyd. fr.] ; proj. okł. Artur Łobuś
Wydanie [5]
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg, ul. Świątnicka 7
Wrocław: Wydaw. Siedmioróg
[2 t. w 1]: 312 s.; [27] il. cz.-b; 20,3×14,4 cm
(Lektura dla klasy VI; oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Kraków)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7162-554-5, opr. kartonowa