rok 2003

 

opowiadania, powieści, eseje i wiersze

PO
46.02
464

&

2003 Zadziwiające przygody kapitana Antifera
Oprac. tekstu w oparciu o przekł. Bronisławy Kowalskiej i tł. brak. fragm. Andrzej Zydorczak; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Teresa Krochmal; red. Robert Mitoraj; ryc. George’a Roux zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Drukarnia Wydaw. Zielona Sowa]
2 cz. w 1 t.: 298,[6] s. [11] il. cz.-b.; 20,2×14,4 cm
(na ost. s. art. Wojciecha Jamy o stronach internetowych poświęconych Verne’owi)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-035-1, opr. kartonowa

PO
09.37
465

&

2003 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,3×14,3 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-111-0, opr. kartonowa

PO
16.44
466

&

2003 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville'a , udost. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka: Piotr Iwaszko
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa] 
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896; [na ost. s. art. W. Jamy o sztuce i plakatach dot. tej pow.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-054-8, opr. kartonowa

PO
10.33
467

&

2003 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; red. Maurycy Kulak
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład: Korel, ul. Ojcowska 140
[2 cz. w 1 t.]: 280 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.])
Nakład: [4000]
ISBN 83-7389-216-8, opr. kartonowa

PO
16.45
468

&

2003 W 80 dni dookoła świata
Red. Wanda Majewska; il. na okł. M. Prieto; okł. i s. tyt. Andrzej Zieliński; kor. Oficyna Wydaw. RYTM
Wydanie [1]
Warszawa: Oficyna Wydaw. RYTM, Wydaw. Waza s.c., ul. Raszyńska 58
[Łódź]: Łódzkie Zakł. Graf. [druk]; Wydaw. Waza s.c. [skład]
1 t.: 207,[1] s.; [brak] il.; 20,4×14,4 cm
(Seria KLASYKA)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-88794-96-5, 83-86426-37-3, opr. kartonowa

PO
38.08
469

&

2003 Dwa lata wakacji
Tł. Janusz Kasza; il. na okł.: Stanisław Dzięcioł; w książce wyk. ryc. autorstwa Leona Benetta; red. Edyta Wygonik; projekt okł. i oprac. graf. Piotr Iwaszko; konsultacja językowa Marta Stęplewska
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład i łam. Przemysław Dzierzbicki
1 t.: 275,[5] s.; [3] il. cz.-b.; 20,4×14,3 cm
(Na ost. s. art. Andrzeja Zydorczaka o wydawcy utworów Verne’a – Hetzelu.)
Nakład: [5000?]
ISBN 83-7389-303-2, opr. kartonowa

POE
03
470

&

2003 Księżyc [La Lune]
Przekł. Michał Gołębiowski, Andrzej Zydorczak; rys. w tle Andrzej Bzdeń
Wydanie 1
Kraków-Warszawa: [w]: „Nautilus”, Biuletyn PTJV; rok 2003 nr 1(23), s. 11
[1] s., [1] ilustracja cz.-b.; 20,8×14,8 cm
Nakład: 150 egz.

POE
04
471

&

2003 Wspomnienie Szkocji [Souvenirs d'Ecosse]
Tł. Andrzej Zydorczak, Michał Gołębiowski;
Wydanie 1
Kraków-Warszawa: [w]: „Nautilus”, Biuletyn PTJV; rok 2003  nr 2(24), s. 14-15
[2] s., [1] il. cz.-b.; 21,0×14,6 cm
Nakład: 150 egz.

POE
05
472

&

2003 Do morfiny [A la morphine]
Tł. Andrzej Zydorczak, Agnieszka Zydorczak;
Wydanie 1
Kraków-Warszawa: [w]: „Nautilus”, Biuletyn PTJV; rok 2003  nr 2(24), s. 15
[1] s., [brak] il.; 21,0×14,6 cm
Nakład: 150 egz.

PO
16.46
473

&

2003 W 80 dni dookoła świata
Przeł. Elżbieta Kulicka; il. na okł. i w tekście Lesław Kostulski; red. Agnieszka Rabińska; red. techn. Anna Troszczyńska; kor. Jadwiga Przeczek; łamanie Ewa Wójcik
Wydanie [3]
Warszawa: [Wydaw.] Prószyński i S-ka SA, ul. Garażowa 7
Opole: druk i oprawa OPOLGRAF Spółka Akcyjna
1 t.: 264 s.; [10] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
([Seria]: Klasyka Dziecięca)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7255-639-3, opr. kartonowa

PO
17.36
474

&

2003 Tajemnicza wyspa
Przekł. z fr. Elżbieta Teresa Sadowska; okł. Paweł Głodek;  oprac. graf. i skład tekstu Studio Wydaw. Sara; przyp. Karol Sabath  
Wydanie 1
Warszawa: Wydaw. Sara
Białystok: Białostockie Zakł. Graf. SA
[3 cz. w 1 t.: (cz. 1 – Rozbitkowie powietrzni; cz. 2 – Porzucony; cz. 3 – Tajemnica wyspy)]; 511,[17] s.; [brak] il.; 21,2×14,8 cm
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7297-390-3, opr. tekturowa lakier.