rok 2005

 

powieści, opowiadania, eseje, ODCZYTY

PO
07.15
499

&

 

2005 Podróż do środka Ziemi i Wśród lodów polarnych
Oprac. Małgorzata Ekiert, Krzysztof Kłos [ „Podróż do środka Ziemi” na podst. wyd. J. Sikorskiego z r. 1897; „Wśród lodów polarnych” na podst. wyd. z lat 30-tych XX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Polskie Media AMER.COM SA
Inowrocław: przygot. do druku: ARTPRESS; druk i oprawa DRUK-INTRO SA
2 pow. w 1 t. („Podróż do środka Ziemi” – s. 7-213, „Wśród lodów polarnych” – s. 215-324); 326 [2] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria]: Bestsellery Literatury nr 76)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7385-571-8, opr. tekturowa, skóropodobna

PO
06.20
499

&

 

2005 Podróż do środka Ziemi i Wśród lodów polarnych
Oprac. Małgorzata Ekiert, Krzysztof Kłos [ „Podróż do środka Ziemi” na podst. wyd. J. Sikorskiego z r. 1897; „Wśród lodów polarnych” na podst. wyd. z lat 30-tych XX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Polskie Media AMER.COM SA
Inowrocław: przygot. do druku: ARTPRESS; druk i oprawa DRUK-INTRO SA
2 pow. w 1 t. („Podróż do środka Ziemi” – s. 7-213, „Wśród lodów polarnych” – s. 215-324); 326 [2] s.; [brak] il.; 21,3×14,5 cm
([Seria]: Bestsellery Literatury nr 76)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7385-571-8, opr. tekturowa, skóropodobna

PO
64.02
500

&

2005 Tajemnicze wydarzenia w Inflantach
Przeł. i przyp. opatrzyli Andrzej Zydorczak i Krzysztof Czubaszek; il. na okł. Artur Janicki; il. Leon Benett; red. Arkadiusz Latusek; oprac. graf. okł. Jolanta Szczurek; skład i łamanie Joanna Czubrychowska,
Wydanie [1]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o.
[Kraków: Druk. Wydaw. Zielona Sowa]
1 t.: 164,[4] s. [16] il. cz.-b.; 20,5×14,4 cm
(Wyd. z okazji 100. rocznicy śmierci pisarza; wyd. przy współpr. z PTJV; na ost. s. inf. o pow.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-940-5, opr. karton.

PO
16.53
501

&

2005 W 80 dni dookoła świata
Red. Iwona Puchalska; il. na okł. Artur Janicki; rys. na podst. grafik Leona Benetta i Alphonse’a de Neuville, udostęp. dzięki uprzejmości p. A. Zydorczaka; proj. graf. serii i oprac. graf. okł. Mariusz Pająk
Wyd. [4, właśc. 6 w tym tłum.]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. Zielona Sowa] 
1 t.: 147,[5] s.; [13] il. cz.b.; 21,0×14,8 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. [na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896]; na ostat. s. art. Wojciecha Jamy o sztuce i plakatach dot. tej pow.)
Nakł.: [brak danych]
ISBN 83-7389-952-9, opr. tekturowa

PO
22.36
502

&

2005 Piętnastoletni kapitan
Il. na okł. Artur Janicki; proj. graf. serii i oprac. graf. okł. Mariusz Pająk; skład i łam. Joanna Czubrychowska; red. Maurycy Kulak
Wyd. [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Druk. „Zielona Sowa”]
[2 cz. w 1 t.]: 139 [5] s.; [brak] il.; 21,2×15,0 cm
(Seria „Na szlaku wielkiej przygody”; [tekst oprac. przez zespół Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. na podst. anonim. tłum. z 1909 r.)
Nakł.: [brak danych]
ISBN 83-7389-953-7, opr. tekturowa

PR
01.01
503

&

2005 Czy Francja ma moralny obowiązek interweniować w sprawach Polski?
Z francuskiego przełożyła Karolina Kapołka
Wydanie I
Kraków-Warszawa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne’a
„Nautilus”, nr 1(27), s.14-20
[7] s., [brak] ilustracji; 21,3×14,8 cm
Nakład: 100 egz.
ISSN 1642-1833, opr. kartonowa

PO
10.40
504

&

2005 20 000 mil podwodnej żeglugi
Przeł. i przyp. opatrz. Andrzej Zydorczak i Krzysztof Czubaszek; il. E. Riou i A. de Neuville; wyd. w 100. rocznicę śm. pisarza
Wydanie [1]
Kraków: Mediasat Group S.A.
Kraków: Druk. Wydaw. „Zielona Sowa”; opr.?
2 cz. w 1 t.: 442 [4] s.; [25] il. cz.-b.; 20,0×12,5 cm
(Biblioteka „Gazety Wyborczej” R9 [z serii: „Lit. XIX w.”], dołączona jako dodatek do „Gazety Wyborczej” z dnia 12.07.2005 r.; wyd. przy współpr. z PTJV; wyd. ukazało się przy współpr. z Zakł. Narodowym im. Ossolińskich – wydaw., Wrocław; [na obw. tyt.: 20 000 mil podmorskiej żeglugi”])
Nakład: [brak danych]
ISBN 84-9819-173-4, ISBN serii 84-9819-164-5, opr. tekt. z obw.

PO
04.16
505

&

2005 Pięć tygodni w balonie
Red. Edyta Wygonik; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde’a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana A. Zydorczaka
Wydanie [4]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
1 t.: 174,[2] s.; [7] il. cz.-b.; jedna mapka trasy przed s. tyt.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. anonim. tłum. z 1873 roku]; na ostat. s. inform. K. Czubaszka o PTJV)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-456-X, opr. kartonowa

PO
07.16
506

&

2005 Podróż do wnętrza Ziemi
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Joanna Czubrychowska; red. Aldona Kowalska
Wydanie [4]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
[Kraków: Drukarnia Zielona Sowa]
1 t.: 163,[1] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z r. 1897] oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-175-7, opr. kartonowa

PO
09.39
507

&

 

2005 Dzieci kapitana Granta
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; skład i łamanie Joanna Czubrychowska; ryc. autorstwa Edouarde'a Riou zostały udost. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [5]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]
[3 t. w 1]: 377,[7] s.; [30] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. zespół red. Wydaw. Zielona Sowa na podst. anonim. tł. z 1877 roku; [na ost. s. art. A. Zydorczaka o znaczkach związanych z Verne’m])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-111-0, opr. kartonowa

PO
10.41
508

&

2005 20 000 mil podmorskiej żeglugi
Oprac. zespół red. Wyd. Zielona Sowa; il. na okł. Stanisław Dzięcioł; oprac. graf. Piotr Iwaszko; red. Maurycy Kulak
Wydanie [4; 6 w tym tłum.]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład: Korel, ul. Ojcowska 140
[2 cz. w 1 t.]: 280 s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
([Przekł. na podst. anonim. tł. z 1870-1871 r.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-216-8, opr. kartonowa

PO
17.38
509

&

2005 Tajemnicza wyspa
Il. na okł. Stanisław Dzięcioł; red. Agnieszka Pałac; oprac. graf. Piotr Iwaszko, Sewer Salamon; ryc. autorstwa P.[!; J.-D.] Férata udostępn. dzięki uprzejmości pana W. Jamy
Wydanie [3]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A
Kraków: [Drukarnia „Zielona Sowa”]; skład: KOREL,  ul Ojcowska 140
[3 cz. w 1 t.]: 332,[8] s.; [3] il. cz.-b.; 20,5×14,5 cm
(Tekst oprac. przez zespół red. Wydaw. Zielona Sowa [na podst. wyd. z 1875 roku, przekł. Joanny Belejowskiej]; na ost. s. art. W. Jamy o periodyku „Nautilus”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-605-8, opr. kartonowa

PO
38.09
510

&

2005 Dwa lata wakacji
T
ł. Janusz Kasza; il. na okł.: Stanisław Dzięcioł; w książce wyk. ryc. autorstwa Leona Benetta; red. Edyta Wygonik; projekt okł. i oprac. graf. Piotr Iwaszko; konsultacja językowa Marta Stęplewska
Wydanie [2]
Kraków: Wydaw. Zielona Sowa
[Kraków: Druk. Wydaw. Zielona Sowa]; skład i łam. Przemysław Dzierzbicki
1 t.: 275,[5] s.; [3] il. cz.-b.; 20,4×14,3 cm
(Na ost. s. art. Andrzeja Zydorczaka o wydawcy utworów Verne’a – Hetzelu.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-7389-303-2, opr. kartonowa

ON
23.01
511

&

2005 Edom
Tłum. [i przypisy] Andrzej Zydorczak; il. Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; kor. Krzysztof Czubaszek; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Tow. Juliusza Verne’a 
Ruda Śląska: skład, druk i opr. Andrzej Zydorczak
1 t.: 46[1] s.; [11] il. fiolet.; 1 mapka w tekście; 21,0×14,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 20; Oryg. wersja opow. zmieniona następnie przez syna pisarza, Michela Verne’a, i opubl. pod tyt. Wieczny Adam (L’Eternel Adam) [wyd. polskie: Biblioteka Andrzeja, t. 11, Ruda Śląska 2002] Tekst oryg. zamieszczony w: Bulletin de la Société Jules Verne, nr 100, 4 kwartał 1991 r.)
Nakład: 55 egz. numer.
ISBN 83-918322-6-0, opr. karton.

ON
14.03
512

&

2005 Kaprys doktora Oxa
Tłum. [i przyp.] Andrzej Zydorczak; il. Leon Benett; [wstęp Andrzej Zydorczak]; kor. Krzysztof Czubaszek; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Tow. Juliusza Verne’a 
Ruda Śląska: skład, druk i opr. Andrzej Zydorczak
1 t.: 68 s.; [18] il. czerw., w tym 16 kart tabl.; 21,0×14,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 21;
Nakład: 55 egz. numer.
ISBN 83-918322-7-9, opr. karton.

ON
15.01
513

&

2005 Idealne miasto
Tłum. Andrzej Zydorczak; przyp. Daniel Compère i Andrzej Zydorczak; il. i mapka Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; kor. Krzysztof Czubaszek; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Tow. Juliusza Verne’a 
Ruda Śląska: skład, druk i opr. Andrzej Zydorczak
1 t.: 48 s.; [30] il. brąz.; mapka miasta na wewn. s. okł.; 21,0×14,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 22;
Nakład: 55 egz. numer.
ISBN 83-918322-8-7, opr. karton.

ON
22.01
514

&

2005 Pan Re z krzyżykiem i panna Mi z bemolem. Opowieść na Boże Narodzenie
Tłum. [i przyp.] Andrzej Zydorczak; il. i mapka Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; kor. Krzysztof Czubaszek; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Tow. Juliusza Verne’a 
Ruda Śląska: skład, druk i opr. Andrzej Zydorczak
1 t.: 47 s.; [11] il. nieb.; 1 mapka na wewn. s. okł.; 21,0×14,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 23;
Nakład: 55 egz. numer.
ISBN 83-918322-9-5, opr. karton.

PO
16.54
515

&

2005 W 80 dni dookoła świata
Wydanie [1, właśc. 7 w tym tłum.]
Warszawa: Polskapresse Sp[ółka] z o.o. [do „Dziennika Zachodniego”] i Orkla Press Polska [do „Gazety Pomorskiej”]
Kraków: Eurodruk 
1 t.: 139,[1] s.; [brak] il.; 20,0×13,5 cm
(Seria „Lektury wszech czasów”; [tekst oprac. przez Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. na podst. wyd. Guranowskiego z roku 1896] Dod. z dnia 4.10.2005 r. do „Dziennika Zachodniego” Nr 231 (18311) oraz „Gazety Pomorskiej” Nr 231 (17368))
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-89956-45-4, opr. karton.

ES
05.01
516

&

2005 Dwadzieścia cztery minuty w balonie
Przeł. [i przyp. opatrzył] Andrzej Zydorczak; il. z różnych źródeł
Wydanie I
Kraków-Warszawa: Biuletyn Polskiego Tow. Juliusza Verne’a „Nautilus”, 2005  nr 2(28), s. 22-25
[4] s., [7] il. cz.-b.; 21,3×14,8 cm
Nakład: 100 egz.
ISSN 1642-1833

PO
07.17
517

&

2005 Podróż do wnętrza Ziemi
Projekt i opracowanie graficzne okładki Joanna Dierzbicka
Wydanie [1]
Bydgoszcz: Express Media Spółka z o.o.
[Bydgoszcz?]: skład i łamanie Studio TCM
1 t.: 163,[3] s.; [brak] il.; 20,5×14,5 cm
(Kolekcja „Expressu Wieczornego” i „Nowości”: Najpiękniejsza literatura młodzieżowa; [Przekład na podstawie anonimowego tłumaczenia z roku 1897??]
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-60213-80-1, oprawa kartonowa

PO
04.17
517a

&

2005 Pięć tygodni w balonie
Il. na okł. Joanna Dzierzbicka; proj. oprac. graf. okł. Joanna Dzierzbicka
Olsztyn: Edytor Sp. z o.o., ul. Tracka 5
Wydanie [1, właśc. 5 w tym tł.]
Brzoza k. Bydgoszczy: druk i opr. Zakł. Graf. im KEN S.A.,
1 t.: 167,[2] s. + 7 inseratów reklam. wydaw. gazet; [brak] il.; 20,2×14,4 cm
((Seria "Kolekcja „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”:
Najpiękniejsza literatura młodzieżowa Nr 3 [tekst oprac. przez Wydaw. Zielona Sowa Sp. z o.o. (wyd. z 2000 roku) na podst. anonim. tł. z 1873 r.] Dodatek z dnia 13.12.2005 r. do „Gazety Olsztyńskiej” Nr 231 (18311) oraz „Dziennika Elbląskiego” Nr 231 (17368))
Nakł.: [brak danych]
ISBN 83-922921-3-8, oprawa papier.